Predstavitev


Želimo nadaljevati in dodatno oživeti povezovanje ter sodelovanje kamniških močnih in zdravih podjetij s skupnim ciljem – izboljšati pogoje za gospodarstvo in turizem v občini Kamnik in širši regiji.

 KIKŠtarter


Cilj delovanja Podjetniškega kluba Kamnik je predvsem tudi spodbujanje gospodarskega razvoja mladih in novih podjetjih, katerega udejanjemo preko mentorstev in izobraževanja v okviru podjetniškega centra KIKštarter.

 Podpiramo lokalno


Eden izmed ciljev delovanja podjetniškega kluba Kamnik je tudi družbena odgovornost lokalnemu okolju iz katerega izhajamo, zato podpiramo različne lokalne dogodke in povezovanja.

 Občina Kamnik


Občina Kamnik je partner Poslovnega kluba Kamnik. S ciljem po pomoči in ustvarjanju pogojev za dobre gospodarske pogoje, del občinskih sredstev Občina Kamnik, preko razpisov namenja tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti v občini.  

Aktualni EU razpisi

Urednik rubrike: Matija Matičič, MM SOL

Na tem mestu so zbrani aktualni Evropski in Slovenski razpisi, na katerih lahko kandidirajo podjetja.

Ogledalo kamniškega gospodarstva

V seriji člankov so predstavljene serije analiz kamniškega gospodarstva se posvečamo osnovnim karakteristikam poslovne aktivnosti v našem podalpskem kraju. Kamniško gospodarsko udejstvovanje postavljamo ob bok gospodarstvom bližnjih občin.

Zadnje novice  

Delavnica Soustvarjajmo 3. Karierni sejem na Kamniškem

Delavnica Soustvarjajmo 3. Karierni sejem na Kamniškem

Podjetniški klub Kamnik je 18. junija 2024 organiziral praktično delavnico z namenom izboljšanja 3. Kariernega sejma, ki bo potekal 14. novembra 2024. Delavnica je potekala pod vodstvom ga. Alenke Planinc Rozman, priznana oblikovalka učnih pristopov in sistemskega razmišljanja. Svoje bogate izkušnje iz slovenskih in mednarodnih okolij je delila z udeleženci in jih spodbudila k razmišljanju o izboljšavah programa sejma. Ga. Rozman je tudi predstavila inovativne metode za aktiviranje potencialov deležnikov, ki jih je pridobila s certifikatom trenerke XCHANGE. in je zbrala svetovalne delavce, predstavnike podjetij ter kadrovske delavce, katerih dragoceni prispevki so ključni za oblikovanje sejma, ki bo ustrezal potrebam mladih obiskovalcev. Cilj delavnice je bil prilagoditi in izboljšati program Kariernega sejma, da bo čim bolj koristen za udeležence sejma. Udeleženci delavnice so delili svoje bogate izkušnje in znanje, kar...
8. predsednik Podjetniškega kluba Kamnik je postal g. Matjaž Jug

8. predsednik Podjetniškega kluba Kamnik je postal g. Matjaž Jug

Podjetniški klub Kamnik je na svoji 10. skupščini, ki je potekala v torek, 28. maja 2024, potrdil novega predsednika kluba, g. Matjaža Juga. Zbrane člane Podjetniškega kluba Kamnik je nagovoril predsednik kluba g. Janko Čevka, 7. predsednik kluba in predsednik upravnega odbora delniške družbe Exoterm holding d.d., Kranj. Zbranim je predstavil aktivnosti kluba za obdobje med majem 2023 in aprilom 2024.   V tem obdobju je upravni odbor imel pet rednih sej, kjer so obravnavali tekočo problematiko in preverjali poslovanje kluba na podlagi poročil generalne sekretarke Nike Škrjanec ter ustnih obrazložitev o tekočem poslovanju kluba. Upravni odbor je tudi izrazito solidarnostno deloval, saj so člani kluba po poplavah, ki so prizadele kamniško občino, donirali več kot 40.000 EUR za pomoč prizadetim. Poleg finančne pomoči so člani kluba prispevali tudi materialno...
Uspešno zaključen 4. Vseslovenski turistični start-up vikend pod okriljem Podjetniškega kluba Kamnik

Uspešno zaključen 4. Vseslovenski turistični start-up vikend pod okriljem Podjetniškega kluba Kamnik

Podjetniški klub Kamnik je v sodelovanju s KIKštarterjem od 12. do 14. aprila 2024 gostil 4. Vseslovenski turistični start-up vikend. Dogodek je privabil več kot 25 inovativnih udeležencev iz celotne Slovenije, ki so svoje turistične ideje razvijali pod budnim očesom vrhunskih strokovnjakov. Dogodek so otvorili z inspirativnimi uvodnimi nagovori Niko Škrjanec iz Zadruge KIKštarter center, Luko Svetec iz Zavoda za turizem in šport Kamnik in Dejanom Ristićem iz Javnega zavoda Turizem Ljubljana, ki so udeležence pozdravili in spodbudili k aktivnemu sodelovanju. Prvi dan so priznani strokovnjaki vodili delavnice, ki so jih osredotočili na zelene in digitalne rešitve v turizmu. Med vodilnimi mentorji sta bila Mojca Štepic, ki je predstavila projekt ST3ER, in Matjaž Jug, ki je udeležence vodil skozi proces razvoja petzvezdičnih turističnih produktov, kaaterega pomemben vidik so trajnost ter...