Tomaž Lah

Tomaž Lah

Osebno menim, da se začne pri uspešnih podjetjih. Pa naj bodo mikro, mala ali večja. Brez uspešnih podjetij namreč ni dobrih plač, ni prihodkov iz davkov in ni razvoja okolja. Prav tako ni potrebe po izobraženih kadrih, po kulturnih dogodkih in tudi ni okoljske ozaveščenosti. Vse to se namreč napaja iz dodane vrednosti, ki jo podjetja ustvarjajo.

Zato se bom trudil, da bo PKK združenje, ki bo prvenstveno skrbelo za razvoj svojih članov in podjetništva v okolju, v katerem deluje. Da bodo podjetja ustvarila čim več in tako lahko več tudi delila.

Vse našteto tudi pomeni razvoj regije in ljudi. Želim si, da se PKK skupaj z Občino vključi tudi v sofinanciranje podjetniških ur v osnovnih in srednjih šolah, da sodeluje pri spodbujanju mladih podjetnikov, mentorstvu, izobraževanju mladih in da bi bil tudi vključen v delovanje politik v regiji. Želim si, da bi tudi podjetniki in lastniki preko vlaganja in grajenja uspešnih podjetij denar vlagali v razvoj in širitev panog z visoko dodano vrednostjo ter s tem spodbujali razvoj regije. Verjamem, da ima kamniška regija prav tako velik človeški potencial kot Silicijeva dolina. Le spodbuditi ga moramo in ustvariti okolje, kjer se bo splačalo ustvarjati in tvegati in bo podjetniški uspeh vrednota.

Tomaž Lah
direktor Nektar Natura
2. predsednik Kluba