Foto 2 Aleš Juhant, predsednik PKK

Aleš Juhant

Po izvolitvi za predsednika PKK, to je bilo 25.1.2017, je Aleš Juhant povedal, da bo izpeljal začete projekte in začrtane naloge ter se trudil nadgrajevati delovanje PKK ter dodatno motivirati podjetnike, da aktivno pristopijo v Podjetniški klub Kamnik. Poleg pomembnih in močnih sporočil je v svojem govoru med drugim izpostavil štiri pomembne temelje: »V mojem mandatu se bom poleg sodelovanja, pomoči in spodbude, ki so že temelj PKK-ja, zavzel za cilje, za katere verjamem, da so kamniškim podjetjem nujno potrebni. Upam na vašo podporo in si želim, da s sodelovanjem te cilje aktivno podprete,« je pozval člane PKK novi predsednik, g. Aleš Juhant.

V svojem mandatu na mestu predsednika in kasneje kot podpredsednik Podjetniškega kluba Kamnik, je Aleš Juhant pomembno prispeval pri obnovi stavbe, v kateri deluje  CO-working prostor, KIKŠtarter, kot tudi pri nadgradnji in prenovi projektov, povezanih s KIKŠtarterjem. Tudi po njegovi zaslugi je ustanovljena KIKŠtarter Zadguga z.b.o., ki je lastnica stavbe KIKŠtarter in katere člani so uspešni podjetniki iz PKK.Aleš Juhant
direktor Metal profil
3. predsednik Kluba