Stojan Hergouth

Stojan Hergouth je bil na mesto predsednika PKK izvoljen na 6. redni skupščini Podjetniškega kluba Kamnik, dne 20.11.2018, podpredsednik pa je postal na 7. redni skupščini, dne 6.10.2020. Po izvolitvi za predsednika je dejal:
“Spoštovani članice in člani Podjetniškega kluba Kamnik, v svojem mandatu se bom osredotočil predvsem na organizacijo dogodkov, ki bodo namenjeni medsebojnemu spoznavanju članov PKK in njihovih podjetij in pa izobraževalnim vsebinam za managerje in direktorje podjetij.”
Po koncu mandata na čelu predsednika PKK lahko ugotovimo, da je zastavljene cilje g. Hergouth speljal. Podpiral je tudi aktivno finančno udeležbo podjetij članov PKK pri financiranju Zadruge Kikštarter in Kikštarter pospeševalnika kot pomembne materialne in finančne infrastrukture za razvoj mladih podjetij in Start-upov.

Stojan Hergouth
Direktor Jata emona d.o.o.
4. predsednik Kluba