202306.21

G. Janko Čevka, predsednik upravnega odbora delniške družbe Exoterm holding d.d., Kranj, prevzema vlogo 7. predsednika Podjetniškega kluba Kamnik

Podjetniški klub Kamnik (PKK) je v ponedeljek, 19. junija 2023 na svoji 9. skupščini sprejel pomembne odločitve in predstavil poročila o delu ter aktivnostih za preteklo obdobje ter izvolil novega predsednika Podjetniškega kluba Kamnik, ki je postal g. Janko Čevka ter tako nasledil g. Uroša Raka.

Zbrane člane Podjetniškega kluba Kamnik je nagovoril Župan Občine Kamnik g. Matej Slapar, ki se je članom Podjetniškega kluba Kamnik zahvalil za aktivni prispevek k razvoju podjetništva in gospodarstva v Občini Kamnik, tako preko aktivnosti kluba kot tud KIKštarterja.

Župan Občine Kamnik Matej Slapar nagovori člane Podjetniškega kluba Kamnik

Aktualni predsednik Podjetniškega kluba Kamnik g. Uroš Rak, sicer direktor družb Vakuumteh in Koles d.o.o., je Podjetniški klub Kamnik vodil od junija 2022 .G. Uroš Rak je izpostavil, da je izredno zadovoljen, ker je ob podpori upravnega odbora, članov kluba, Občine Kamnik, predvsem pa generalnega sekretarja g. Matjaža Juga in strokovne sodelavke go. Nike Škrjanec izpeljal vse aktivnosti, ki si jih je zadal ob prevzemu mandata.

Predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Uroš Rak, direktor podjetja Koles d.o.o., nagovovri člane Podjetniškega kluba KamnikMed ključne dosežke je omenil podpora 2. Vseslovenskemu turističnemu start-up vikendu junija 2022, ki je bil plod dela in sodelovanja s podpredsednikom g. Ivanom Hribarjem, KIKštarterjem in Zavodom za turizem in šport Kamnik, izvedbo 3. Vseslovenskega turističnega start-up vikenda v letu 2023 kateremu so prav tako pokazali podporo pri Turizem Ljubljana in SRIP trajnostni turizem. Septembra 2022 je bilo organizirano srečanje članov PKK na Območju 70 z go. Sibil Klančar, vodjo Službe za razvojna sredstva na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Jernejem Božičem iz podjetja JB energija d.o.o., ki je udeležencem dogodka predstavil potencial sončnih elektrarn. Meseca decembra je v KIKštarterju potekalo tudi srečanje članov PKK z županom Občine Kamnik, g. Matejem Slaparjem, saj je izredno pomembno sodelovanje med občino in klubom, ki ga sestavljajo člani pomembnejših podjetij v občini pa tudi regiji, ki nudijo in ustvarjajo delovna mesta, izboljšujejo življenjski standard prebivalcev in razvoj regije kot celote.

Nika Škrjanec, predsednica Zadruge KIKštarter in strokovna sodelavka Podjetniškega kluba Kamnik, predstavlja finančno poročilo

Maja je bil za člane Podjetniškega kluba Kamnik organiziran tudi ogled dobre prakse podjetij in sicer so si ogledali podjetja na Kočevskem. Člani so si ogledali visokotehnološko podjetje Yaskawa d.o.o., podjetje Koles d.o.o., katerega solastnik in direktor je predsednik PKK g. Uroš Rak, Podjetniški inkubator Kočevje ter ranč Marina, kjer nas je sprejel in pogostil g. Slavko Hrženjak, član PKK, in direktor podjetja Publikus d.o.o.

Najpomembnejša aktivnost, ki je bila narejena v obdobju predsedovanja Uroša Raka je bil 1. Karierni sejem na Kamniškem, ki je potekal 17. in 18. novembra 2022 v Športni dvorani Kamnik. Na sejmu se je predstavilo 20 podjetij in javnih ustanov iz Kamnika in okolice. Cilj Kariernega sejma je, da se mladim pokaže, da so tudi v Kamniku in okolici uspešna in inovativna podjetja, ki nudijo dobro zaposlitev v domačem okolju. Podjetniški klub Kamnik je omogočil brezplačno udeležbo učencem 8. in 9. razredom kamniških osnovnih šol ter OŠ Komende. G. Rak je poudaril, da je bil dogodek uspešno izpeljan in so bili tako ustvarjeni dobri temelji, da dogodek poteka tudi v letošnjem letu in se gradi zavest o uspešnosti in pomembnosti kamniških podjetij tudi naslednja leta. Zahvalil se je vsem sodelujočim, še posebno pa Matjažu Jugu z ekipo in podjetju ETC Adriatic d.o.o., ki je z svojim bogatim znanjem in izkušnjami poskrbel, da je bil karierni sejem uspešno izveden.

Po nagovoru predsednika je poročilo o delu in aktivnostih kluba za preteklo obdobje, predstavila Nika Škrjanec, katere sodelovanje in prispevek sta bila ključna pri uspešnem delovanju PKK ter izvedbi različnih projektov in aktivnosti kluba.

Ena izmed izredno pomembnih točk na dnevnem redu skupščine je bila tudi izvolitev novega predsednika Podjetniškega kluba Kamnik. S podporo upravnega odbora, ki ga sestavljajo bivši predsedniki PKK- G. Urban Bergant- direktor podjetja Elektrina d.o.o., g. Tomaž Lah– direktor podjetja Nektar Natura, g. Aleš Juhant direktor podjetja Metal Profil d.o.o., g. Stojan Hergouth- direktor podjetja Jata Emona d.o.o. in g. Ivan Hribar, prokurist Term Snovik in direktor podjetja Zarja Kovis d.o.o., je aktualni predsednik g. Uroš Rak predlagal g. Janko Čevka, ki je prejel soglasno podporo- G. Čevka je predsednik upravnega odbora delniške družbe Exoterm holdinga d.d., Kranj, prokurist Exoterm-it d.o.o. ter direktor Exoterm-en d.o.o., z dolgoletnimi izkušnjami na področju podjetništva, poleg tega pa je tudi predsednik nadzornega odbora Zadruge KIKštarter. 

G. Čevka je povedal, da bo kot predsednik Podjetniškega kluba Kamnik sledil začrtani viziji in gradil na temeljih, ki so jih postavili prejšnji predsedniki in sedanji člani upravnega odbora. Poudarja pomen povezovanja med člani, izmenjave idej, opozarjanja na izzive ter poslovnega povezovanja.

Prizadeval se bo za dobro sodelovanje z Občino Kamnik, posebej z županom Matejem Slaparjem, ki je aktivno sodeloval v klubu in pozna vizijo ter poslanstvo kluba. Prizadeval si bo, da bo klub pridobil pomembno vlogo pri oblikovanju mnenj o vprašanjih, ki so povezana z ustvarjanjem pogojev za razvoj uspešnega podjetništva v prostoru, v katerem deluje.

Posebno pozornost bo namenil tudi organizaciji izobraževalnih dogodkov, kjer se bodo seznanjali člani PKK z novimi politikami in tehnologijami, ki že vplivajo in bodo vplivale na razvoj podjetništva v prihodnje. Poseben poudarek bo namenjen naslednjim področjem:

– Zeleni prehod: Ključni izziv na področju zelenega prehoda je prehod v nizkoogljično trajnostno krožno gospodarstvo.

– Umetna inteligenca: Področje umetne inteligence nam bo pomagalo, da bomo učinkovitejši, agilnejši in inovativnejši. Pri vodenju in upravljanju bomo dobili kopilota – umetno inteligenco.

– Prenos lastništva podjetij: Prenos lastništva podjetij na mlajšo generacijo je pomemben vidik razvoja posamezne družbe. Odprodaja podjetja ali prenos na mlajšo generacijo bo v ospredju.

Novi predsednik je v svojem nagovoru poudaril pomen povezovanja med člani, izmenjave idej ter poslovnega povezovanja za razvoj uspešnega podjetništva v Kamniku.Podpredsednik je po statutu kluba postal Uroš Rak, ki se je obvezal, da bo novemu predsedniku stal ob strani in še aktivno sodeloval v upravnem odboru kluba.

Z govorom novega predsednika je bil zaključen tudi uradni del devete skupščine Podjetniškega kluba Kamnik, sledilo pa je še pogostitev in druženje članov.

Foto: Gregor Prašnika

Prispevek pripravila: Nika Škrjanec (info@podjetniskiklub.si)