IZJAVA

  Spodaj podpisani član Podjetniškega kluba Kamnik vnaprej soglašam, da PKK v odnosu do Občine Kamnik in javnosti zastopa tudi moje - med drugim tudi v tej anketi - izražene interese.

  ANKETA IMA SPLOŠNI IN POGLOBLJENI DEL:

  • SPLOŠNI: kjer lahko vpišete težave in potrebe ter mnenje zakaj se težave ne rešujejo po pričakovanjih;

  • POGLOBLJENI: nam bo koristil pri natančnejši analizi delovanja občinskih oddelkov in pri predlogih izboljšav.

  *Ankete ni potrebno izpolnjevati v celoti – le rubrike, ki vas zanimajo in se vas neposredno dotikajo.

  Podjetje (obvezno)

  Ime (obvezno)

  SPLOŠNI DEL

  Predlogi, ki jih imate v zvezi z izzivi, s katerimi se srečujete pri razvoju vašega podjetja in bi potrebovali predlagano obliko povezovanja in sodelovanja:

  Kaj predlagate županu, kje lahko ukrepa, da se poslu omogoči boljše pogoje za rast, zaposlovanje, ustvarjanje dodane vrednosti... ?

  Katere dejavnosti so po vašem mnenju ključne za privabljanje poslovnih priložnosti v Kamnik in katere panoge so po vašem mnenju prihodnost za Slovenijo/Kamnik?

  POGLOBLJENI DEL

  S kakšnimi težavami se soočate v odnosu do Občine Kamnik in kako ocenjujete delo pristojnih oddelkov:

  1. Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

  • Odzivni čas znotraj zakonitega roka (ali morebitne kršitve le-tega):
   ZadovoljenNezadovoljenNe vem

  • Kakovost storitve na oddelku:
   ZadovoljenNezadovoljenNe vem

  • Učinkovitost pristojnih (zaposlenih) na oddelku:
   ZadovoljenNezadovoljenNe vem
   Zamude - opis vaše izkušnje:

   Nestrokovnost – opis vaše izkušnje:

   Možna zavajanja pri postopkih – opis vaše izkušnje:

   Pohvale – opis vaše izkušnje:

  2. Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

  • Odzivni čas znotraj zakonitega roka (ali morebitne kršitve le-tega):
   ZadovoljenNezadovoljenNe vem

  • Kakovost storitve na oddelku:
   ZadovoljenNezadovoljenNe vem

  • Učinkovitost pristojnih (zaposlenih) na oddelku:
   ZadovoljenNezadovoljenNe vem
   Zamude - opis vaše izkušnje:

   Nestrokovnost – opis vaše izkušnje:

   Možna zavajanja pri postopkih – opis vaše izkušnje:

   Pohvale – opis vaše izkušnje:

  3. Oddelek za družbene dejavnosti

  • Odzivni čas znotraj zakonitega roka (ali morebitne kršitve le-tega):
   ZadovoljenNezadovoljenNe vem

  • Kakovost storitve na oddelku:
   ZadovoljenNezadovoljenNe vem

  • Učinkovitost pristojnih (zaposlenih) na oddelku:
   ZadovoljenNezadovoljenNe vem
   Zamude - opis vaše izkušnje:

   Nestrokovnost – opis vaše izkušnje:

   Možna zavajanja pri postopkih – opis vaše izkušnje:

   Pohvale – opis vaše izkušnje:

  4. Oddelek za urejanje prostora

  • Odzivni čas znotraj zakonitega roka (ali morebitne kršitve le-tega):
   ZadovoljenNezadovoljenNe vem

  • Kakovost storitve na oddelku:
   ZadovoljenNezadovoljenNe vem

  • Učinkovitost pristojnih (zaposlenih) na oddelku:
   ZadovoljenNezadovoljenNe vem
   Zamude - opis vaše izkušnje:

   Nestrokovnost – opis vaše izkušnje:

   Možna zavajanja pri postopkih – opis vaše izkušnje:

   Pohvale – opis vaše izkušnje:

  5. Oddelek za razvoj in investicije

  • Odzivni čas znotraj zakonitega roka (ali morebitne kršitve le-tega):
   ZadovoljenNezadovoljenNe vem

  • Kakovost storitve na oddelku:
   ZadovoljenNezadovoljenNe vem

  • Učinkovitost pristojnih (zaposlenih) na oddelku:
   ZadovoljenNezadovoljenNe vem
   Zamude - opis vaše izkušnje:

   Nestrokovnost – opis vaše izkušnje:

   Možna zavajanja pri postopkih – opis vaše izkušnje:

   Pohvale – opis vaše izkušnje:

  6. Dodatni opis vaše konkretne težave in izkušnje na pristojnem oddelku, dodatni komentarji, ocene, kritike, pohvale (kjer ste označili Zadovoljen oz Nezadovoljen, pojasnite zakaj):

  Kaj predlagate kot možne rešitve ali izboljšave v komunikaciji z Občino Kamnik oz. pristojnimi oddelki?

  Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve:

  Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance:

  Oddelek za družbene dejavnosti:

  Oddelek za urejanje prostora:

  Oddelek za razvoj in investicije:

  Vaše izkušnje, dodatni komentarji, dodatne rešitve in predlogi za župana in občinsko upravo Občine Kamnik:

  Ostali predlogi, ki jih imate v zvezi z izzivi, s katerimi se srečujete pri razvoju vašega podjetja in bi potrebovali predlagano obliko povezovanja in sodelovanja:

  Kje vidite največji razvojni potencial v Kamniku in na katerem področju vidite možnosti za izboljšave (javni transport, infrastruktura, želežniška postaja, turizem, izobraževanje,.…) ?

  Ker se moj polletni mandat aktualnega predsednika z novembrom 2016 izteka, Vas prosim za Vaš predlog osebe ali opis kaj pričakujete od novega predsednika, da lahko začnemo s procesom volitev in imenovanjem novega predsednika PKK.