Exoterm HOLDING d.d.
EXOTERM d.d. ima dejavnost holdinga v okviru katerega upravlja z lastnim premoženjem ter v okviru skupine krepi, preko hčerinskega podjetja Exoterm-it d.o.o., svoj položaj v metalurško in livarski industriji tako na domačem kakor tujem trgu. Družba z neprestanim izpopolnjevanjem kakovosti upravljanja poslovnega sistema in na krepitvi konkurenčne sposobnosti družbe, dosega zaupanje poslovnih partnerjev. S stabilno rastjo in razvojem v skupini povečujemo ugled v poslovnem in družbenem okolju. Poslanstvo holdinga Exoterm, d.d. je izpopolnjevanje kakovosti upravljanja poslovnega sistema in krepitve konkurenčne sposobnosti skupine Exoterm, doseganje zaupanja poslovnih partnerjev in optimalnih poslovnih stroškov, kar omogoča stabilno rast in razvoj ter povečuje ugled v poslovnem in družbenem okolju.

EXOTERM-IT, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2002 in je eno vodilnih in največjih proizvajalcev ter dobaviteljev pomožnih materialov za livarstvo in metalurgijo predvsem na območju jugovzhodne Evrope. S pomočjo računalniške simulacije litja in strjevanja livarskih ulitkov, ki jo omogoča programski paket MAGMASOFT, svojim kupcem nudimo tudi tehnično podporo. S svojimi proizvodi in storitvami, ki so plod visoko strokovnega in razvojnega-kreativnega dela zagotavljamo optimalne rešitve za doseganje kakovostnih metalurških in livarskih proizvodov.

Exoterm-it d.o.o. je dobila priznanje in naziv Gazela 2009, kot eno najbolj dinamičnih in hitro rastočih podjetij v Sloveiji.

Več informacij o podjetju Exoterm-it d.o.o. lahko najdete na spletnem naslovu www.exoterm.si.