Iskra Mehanizmi

V Iskra Mehanizmi so podjetje s 60-letno tradicijo in izhajajo iz Lipnice pri Kropi. Predstavljajo enega glavnih delodajalcev v ožji in širši okolici. V Sloveniji zaposlujejo 500 sodelavcev, poleg tega pa imajo tudi obrat v Bosni s 100 sodelavci.

Podjetje je priznan razvojni dobavitelj svetovnim podjetjem kot so Philips, Continental, Bosch Siemens, Mercedes, BMW itd.


Iskra Mehanizmi v zadnjih 5 letih

  • Obseg prodaje v zadnjih 5 letih povečal za 50% (iz 40 na 60 mio EUR).
  • Dodana vrednost se je povečala za 35%.
  • Število zaposlenih se je povečalo za 12%.
  • Stroški usposabljanja so se povečali za 75% (na skoraj 200.000 EUR)

V zadnjih letih je podjetje predvsem spreminjalo strukturo programa pa tudi zaposlenih, saj jena primer danes v Razvoju zaposlenih skoraj 50 sodelavcev, kar je dvakrat več kot pred petimi leti.


Razvojni dobavitelj

Poslovni model podjetja sloni na ponujanju rešitev iz področja mehatronike predvsem na področjih avtomobilske industrije, medicine in električnih aparatov. Glavni izdelki podjetja so:

  • Mehatronski sklopi za avtomobilsko industrijo: radarski tempomat, aktuator za adapino krmiljenje prednjih luči avtomobila
  • Končni izdelki na področju medicine in električnih aparatov: depilatorji na principu svetlobe, klasični mehanski depilatorji, različni električni aparati in sklopi
  • Komponente s področja plastike in kovine: moduli za avtomobilske luči, hladilni elementi, …

Razvoj podjetja v prihodnje

Usmeritev v smer razvojnega dobavitelja za glavne kupce in pa pridobivanje novih poslov tudi z novimi kupci, bo glavna naloga podjetja tudi v prihodnje.

Intenzivirala se bodo vlaganja v razvojno – proizvodno infrastrukturo od uvedbe nove informacijske platforme za integralno vodenje razvojnih projektov do avtomatizacije skladišča in proizvodno-logističnih operacij, predvsem v smeri »pametnega podjetja«, kar pa bo pravzaprav pogojeno s konkurenčnostjo poslovnega modela.

Predvsem bo podjetje poleg investicijskih vlaganj pozornost namenilo dvigovanju kompetenc na vseh, še posebej pa tehničnih področjih. V ta namen bo krepilo možnosti različnih vrst usmerjenih usposabljanj (glede na potrebne kompetence) po eni strani, po drugi pa spremljanje hitrosti napredovanja posameznih zaposlenih. Razvoj vseh zaposlenih bo namreč pogoj tako za rast podjetja kot za ohranjanje delovnih mest v okolju kjer podjetje deluje.

Dvigovanje dodane vrednosti pa bo možno doseči z izboljševanjem strukture izdelkov po eni strani in z vitkostjo podjetja in obvladovanjem procesov po drugi strani.

Več informacij o podjetju Iskra Mehanizmi lahko najdete na spletnem naslovu www.iskra-mehanizmi.si.