Kam-Bus

Zgodovina

Zgodovina našega podjetja sega v leto 1958, ko so v Ljubljani ukinili tramvaj in uvedli avtobusne prevoze. Takrat je začelo delovati podjetje Ljubljana transport, v Kamniku pa je deloval obrat z dvanajstimi avtobusi.

Po združitvi Delavnice Rode in Avtomehanične delavnice v Kamniku, se avtobusi niso več dnevno vračali v ljubljanske garaže, pač pa se je servisna dejavnost izvajala v sklopu Obrata Kamnik.

Zaradi prilagajanja zakonodaji in družbeni ureditvi je naše podjetje do danes večkrat spremenilo ime, od leta 1992 pa poslujemo pod sedanjim imenom. Najprej smo bili družba z omejeno odgovornostjo, od leta 1995 pa smo v sodnem registru vpisani kot delniška družba.

Več informacij o podjetju Kam-Bus lahko najdete na spletnem naslovu www.kam-bus.si.