Metal-profil

Zgodovina podjetja

Podjetje Metal-profil se je razvilo iz dolgoletne obrtniške tradicije več generacij. Prva lokacija je bila v Jaršah pri Domžalah. Kovaška delavnica, ki je stala na eni strani Mlinščice in mlin na drugi sta se skozi generacije zlila v novo podjetje z novo podobo. Podjetje Metal-profil, d.o.o., je bilo ustanovljeno leta 1990, ko je nastala možnost, da se obrtna delavnica preoblikuje v malo podjetje. Izhajali smo iz tradicije, želeli pa smo slediti novim trendom in izzivom.


Usmeritev podjetja

V tem času smo navezali stike s proizvajalcem pogonov za vrata, cestnih zapornic in pripadajoče avtomatike. Zainteresirani smo bili, da kovinske dele opreme izdelamo v naši delavnici, elektroniko pa dogradimo. Glede na to, da se je navedeni program izkazal za tisto, kar naši kupci potrebujejo, se je iz leta v leto povečeval delež te dejavnosti v celotnem prometu firme. Še vedno ostajamo zvesti našim kupcem, ohranjamo začrtan program in ga nadgrajujemo z novimi tehnologijami in dopolnilnimi programi.

Zaposleni z izobrazbo in znanjem iz strojništva in elektrotehnike oz. elektronike tako trenutno pretežni del dela usmerjajo v proizvodnjo in montažo ograjnih sistemov, dvoriščnih vrat, garažnih vrat, cestnih zapornic za ureditev parkirišč in ustrezno avtomatiko.


Praznovali smo 20-obletnico podjetja

Za prva večja vlaganja smo se odločili leta 1994, ko smo zgradili objekt v velikosti 720 m2, ki je služil v razstavno prodajne in skladiščne namene. V letu 2010 smo praznovali dvajseto obletnico delovanja podjetja. V tem letu smo zgradili nove prostore in se preselili vanje. Na novi lokaciji na Korenovi cesti 11 v Podgorju pri Kamniku imamo nove proizvodne in skladiščne ter azstavno prodajni salon.

Pred nakupom svojim kupcem pomagamo z nasveti in predlogi, prav tako naši projektanti pripravijo tehnične risbe za izvedbo. Za izdelke, ki jih prodamo ali vgradimo, zagotavljamo tudi ustrezno vzdrževanje.


Vizija

  • Biti med vodilnimi proizvajalci kovinskih in drugih ograjnih sistemov v regiji.
  • Razviti celovito opremo in ponudbo izdelkov za varno okolje.
  • Razvijati nove možnosti v vse bolj uveljavljenem uporabljanju kovinskih konstrukcij.

Več informacij o podjetju Metal-profil lahko najdete na spletnem naslovu www.metal-profil.si.