plAnincA d.o.o.

Podjetje plAnincA d.o.o. je prepoznavno po tem, da kot partner pomaga podjetjem dosegati cilje. Skupno vsem projektom so spremembe na področju sodelovanja in komunikacije. Delo v podjetju se prične z analizo stanja, določitvijo želenega stanja in merljivih ciljev,  temu sledi program za dosego ciljev. Nosilec projektov je Alenka Planinc Rozman. Če ja narava projekta obsežnejša, v ekipo povabi slovenske ali tuje strokovnjake.

Alenka Planinc Rozman ima bogate vodstvene izkušnje v slovenskih in mednarodnih podjetjih. V desetih letih dejavnosti podjetja plAnincA d.o.o. je sodelovala z več kot 120 organizacijami, predvsem na področju osebnega in timskega coachinga kot tudi posredovanja znanja komunikacije, upravljanja s časom in teamskega dela.


Storitve upravljanja s človeškimi viri in procesno svetovanje

 • Coaching: poslovni coaching, timski coaching
 • Prenos znanja:
  –      Kreativno reševanje problemov
  –      Coaching veščine za vodje in mentorje
  –      Učinkovita priprava in vodenje sestankov,
  –      Upravljanje s časom – kako prave stvari narediti v danem času
  –      Reševanje konfliktov
  –      Usposabljanje za vodje (absentizem prezentizem)
  –      Izboljšajmo komunikacijo v timu/s strankami s pomočjo SDI orodja
 • Moderiranje procesov: moderiranje konferenc, strateško planiranje, upravljanje s spremembami, združevanje podjetij, moč partnerskih projektov

Dolgoletne izkušnje in uspešen timski coachinga podjetja plAnincA prepletamo z unikatno izkušnjo uspešne svetovno znane športno akrobatske skupine Dunking Devils.

Odkrivamo skrite potenciale poslovnih teamov

Team Up je team building, ki z vzorom uspešne športne ekipe navdihne in spodbudi člane poslovnega teama, da prepoznajo in pričnejo zavestno uporabljati svoje osebne in teamske potenciale.


več na www.teamup.si
in na www.planinca.si