POS Elektronček

Storitve

POS Elektronček je podjetje, ki se ukvarja z razvojem, prodajo in vzdrževanjem programske opreme, prvenstveno za področje gostinstva, pa tudi za področja hotelirstva, trgovine ter wellness in drugih storitvenih dejavnosti. Po številu uporabnikov naših programov smo med vodilnimi slovenskimi podjetji na področju informacijskih rešitev za področje gostinstva.
Enostavna uporaba – večji delovni učinki
V poslovanju vsakega lokala (gostilne, bara, restavracije,…) je zelo pomemben nadzor in optimiziranje stroškov. Primerna informacijska podpora je za to nedvomno ključen element. V povezavi z dobro organiziranostjo in enostavnostjo uporabe omogoča, da zaposleni dosežejo večje delovne učinke. Po drugi strani pa primerna programska oprema zagotavlja tudi sistematično in sprotno zbiranje podatkov. Ti so osnova za pripravo pomembnih poslovnih informacij, ki jih lastniki in direktorji potrebujejo za učinkovit nadzor poslovanja ter za sprejemanje dobrih poslovnih odločitev.


Razvoj in kakovost

V več kot deset letnem delovanju smo v podjetju POS Elektronček z upoštevanjem osnov dobrega gospodarjenja in posebnosti branže z lastnim znanjem in izkušnjami razvili celovite programske rešitve za blagajniško in materialno poslovanje za gostinstvo. Naše produkte v sodelovanju z našimi uporabniki nenehno razvijamo in nadgrajujemo, omogočamo kakovostno in sprotno spremljanje poslovanja in zagotavljamo preprosto uporabo. Lasten razvoj programske opreme nam omogoča, da so naše rešitve lahko popolnoma prilagojene uporabnikovim zahtevam.


Celovito ponudbo programske opreme dopolnjujejo:

  • svetovanje o dobri poslovni praksi v gostinstvu,
  • učinkovito vzdrževanje programske opreme in
  • sistem organizirane telefonske pomoči za uporabnike.

Več informacij o podjetju POS Elektronček lahko najdete na spletnem naslovu www.pos-elektroncek.si.