Tisa d.o.o.

Zgodovina podjetja

Leta 1978 je Milan Šercer odprl popoldansko obrt za specialna dela na področju gozdarstva. Ker je bil en redkih ljudi pri nas, ki je bil sposoben izvesti posek dreves v ekstremnih situacijah je zaradi povečanega obsega del opustil svojo primarno službo in odprl svoje podjetje (Milan Šercer s.p.) z dvema zaposlenima. Izvajali so težavne poseke dreves na trasah avtocest in ob daljnovodih ter sanirali zavarovana drevesa po takrat uveljavljenih arborističnih principih. Leta 1989 (14.11.1989) je Milan Šercer z Marjano Šercer ustanovil podjetje Tisa d.o.o., ki je imelo že pet zaposlenih. Osnovna dejavnost podjetja so bile še vedno gozdarske storitve. Podjetje je v kasnejših letih raslo in razširilo svoje dejavnosti še na drobljenje odpadnega lesa, čiščenje zaraščenih površin in proizvodnjo in distribucijo toplote in električne energije. Konec leta 2014 je imelo podjetje 40 zaposlenih. Podjetje se uvršča med mala podjetja.


Naše storitve

Izvajamo obrezovanje dreves v skladu s sodobnimi arborističnimi načeli.

S tremi gozdarskimi mulčerji opravljamo storitve mletja grmovne vegetacije, vejevja in drobljenja drevesnih panjev.

Ponujamo veliko izbiro drevesnih sadik okrasnega drevja. Dobavimo lahko tudi sadike večjih velikosti.

Brez razkopavanja in uničevanja zelenice hitro in učinkovito frezamo panje (štore) do globine 30 cm.


Več informacij o podjetju Tisa d.o.o. lahko najdete na spletnem naslovu www.tisa.si.