7. predsednik Podjetniškega kluba Kamnik g. Janko Čevka

Janko Čevka

G. Janko Čevka je bil za predsednika Podjetniškega kluba Kamnik izvoljen na 9. skupščini, ki je potekala 19. junija 2023. Ob izvolitvi je povedal:

“Kot predsednik Podjetniškega kluba Kamnik bom sledil začrtani viziji in gradil na temeljih, ki so jih postavili prejšnji predsedniki in sedanji člani upravnega odbora. Poudarjam pomen povezovanja med člani, izmenjave idej, opozarjanja na izzive ter poslovnega povezovanja. Skupaj lahko vplivamo na razvoj poslovne klime tako na lokalni kot na državni ravni in to je tudi eden od namenom takega povezovanja. Podjetniki še vedno napačno veljamo za kapitaliste, ki ustvarjamo dobičke za svoje ugodje vendar vse sile vlagamo v razvoj in zaposlovanje. Podjetništvo ni zlo, ki ga je potrebno zatreti in pregnati, je gonilo napredka in razvoja celotnega družbenega življenja.

Podjetniški klub Kamnik ima pri razvoju kamniškega podjetništva pomembno vlogo preko KIKštarter pospeševalnika d.o.o. in KIKštarter Zadruge z.b.o. kjer deluje kot mentorski klub za obe pravni osebi v katerih delujejo aktivni člani podjetniškega kluba. Preko teh dejavnosti bo klub še naprej spodbujal podjetništvo med mladimi ter pomagal pri razvoju mladih in novih podjetij.

Prizadeval se bom za dobro sodelovanje z Občino Kamnik, posebej z županom Matejem Slaparjem, ki je aktivno sodeloval v klubu in pozna vizijo ter poslanstvo kluba. Prizadeval se bom, da bo klub pridobil pomembno vlogo pri oblikovanju mnenj o vprašanjih, ki so povezana z ustvarjanjem pogojev za razvoj uspešnega podjetništva v prostoru v katerem delujemo.

Posebno pozornost bom namenil tudi organizaciji izobraževalnih dogodkov, kjer se bomo seznanjali člani PKK z novimi politikami in tehnologijami, ki že vplivajo in bodo vplivale na razvoj podjetništva v prihodnje.

Ne smemo pa pozabiti na mlade, ki so na začetku poklicnega usmerjanja. Podjetniki pa nujno potrebujemo mlade izobražene inženirje, tehnike, računalničarje, kuharje, natakarje in tudi delavce z drugimi poklicnimi izobrazbami, če hočemo ustvarjati novo dodano vrednost, narediti nov proizvod, razviti nove procese in nuditi novo storitev. Karierni sejem, ki ga skupaj organizira Podjetniški klub Kamnik, Zadruga KIKštarter in Občina Kamnik je že naredil prve korake zato bomo nadaljevali z njegovo organizacijo in seznanili mlade, kje so njihove najboljše zaposlitvene možnosti.

Moj cilj je, da PKK postane enoten glas podjetništva in gospodarstva v občini, da tudi z našimi idejami in razmišljanji vzpostavimo naklonjeno okolje za podjetništvo. Verjamem, da bomo skupaj lažje dosegli te cilje in aktivno vplivali na razvoj gospodarstva ter kakovost življenja v naši občini.

Hvala za vašo podporo in si želim vašega aktivnega sodelovanja za doseganje teh ciljev.”


g. Janko Čevka,
predsednik upravnega odbora delniške družbe Exoterm holding d.d., Kranj