Marjan Pogačnik

Marjan Pogačnik

Vlogo podjetniškega kluba Kamnik pri razvoju gospodarstva vidim predvsem v združevanju pozitivnih silnic pri razvoju gospodarstva in podpornega okolja za gospodarstvo v Kamniku in okolici na način sinergije tako podjetij kot tudi občine in lokalnega prebivalstva.

Menim, da klub lahko inicira, poveže, predlaga in tudi udejanji razvojne korake za gospodarski napredek, čeprav bo njegova primarna vloga vsaj na začetku vseeno predvsem podporna in posvetovalna. Če bo klub s svojo vlogo uspel v prvih korakih, pa se seveda kasneje lahko pridružijo tudi bolj smeli cilji kot so konkretni skupni projekti, konkretne strateške usmeritve občine glede razvoja gospodarstva itd.

Marjan Pogačnik, glavni direktor, Iskra Mehanizmi, d.o.o.

Matevž Kirn

Matevž Kirn

Najbolj znani slovenski managerji se združujejo v tako imenovani AmCham (Ameriška gospodarska zbornica), ki naj bi v sodelovanju z evropskimi zbornicami in združenji poenotila evropske standarde glede pogojev poslovanja in delovnega okolja. Seveda takšna tuja asociacija prinaša nov veter tudi v razmišljanje vlade, ki seveda raje prisluhne tujcem kot domačim ljudem. Problematičen je pri tem tuji interes, ki nikoli ne bo zastopal našega, nacionalnega.

Bojim se, da ima kar velike možnosti za uspeh, saj slovenski Managerski klub in Gospodarska  zbornica Slovenije nimata posebnega formalnega, še manj pa neformalnega vpliva na postopke vlade, ki žal podjetnikom nalaga vedno nove obremenitve in postavlja znova in znova hujše prepreke.

Managerski klubi po občinah in regijah bi morali biti samo območni aktivisti takšnih institucij in izmišljevanje svojstvenih in inovativnih strategij sploh ne bi bilo potrebno, saj bi sistem na državnem nivoju  usklajeno zastopal interese gospodarstva in ustvarjal stimulativno okolje za razvoj podjetništva.

Ustvarjanje stimulativnega in prijaznega delovnega okolja  (dostop do denarja, ugodna davčna zakonodaja, fleksibilna administracija, zgledna infrastruktura, medsebojno spoštovanje  itd.) naj bo torej temeljna naloga kluba, ki mu narekuje načine delovanja.

Druženje, izmenjava izkušenj, izobraževanje, srečanja z občinskimi in državnimi organi – kar samo postavlja vedno nove izzive in ustvarja sveže ideje. Čas, ki ga boste porabili za to, nikoli ne bo vržen proč.

Verjamem, da bo klub deloval uspešno tudi skupaj z občino, ki se bo nedvomno nekdaj zavedla, kako pomembno je pravzaprav njeno gospodarstvo.

Nekoč je bilo kamniško gospodarstvo eno najmočnejših v Sloveniji, pa naj bo zdaj eno najuspešnejših!

Matevž Kirn, Glavni direktor, Calcit

Matjaž Jug

Matjaž Jug

Toplo pozdravljamo ustanovitev Podjetniškega kluba Kamnik. Čas je, da na pogorišču nekdaj uspešne kamniške industrije skupaj zgradimo še več uspešnih zgodb. V Kikštarterju delujemo po principu coworkinga oziroma so-dela. Mladi podjetniki se v KIKštarterju, ne glede na trenutne želje in potrebe povezujejo na projektih, si izmenjujejo izkušnje, si med seboj pomagajo in skupaj ustvarjajo.  Želimo si, da se bodo člani Podjetniškega kluba Kamnik pripravljeni v največji meri povezovati z nami, saj verjamemo, da je povezovanje in deljenje znanja ključ do uspeha. Nekateri člani kluba so pri nas že imeli predavanja, kar pa smo stanovalci Kikštarterja z veseljem izkoristili,  verjamemo, da bo z ustanovitvijo kluba sodelovanje med podjetniki in mladimi še bolj intenzivno in uspešno.  Podjetniškemu klubu Kamnik želimo dolgo in uspešno delovanje, vsem članom pa obilico poslovnega uspeha.

Matjaž Jug, vodja, KIKŠtarter