201905.20

Kvadratni meter stanovanja v Kamniku dražji za osem odstotkov

V osrednji Sloveniji cene stanovanj še naprej pridobivajo na vrednosti, izhaja iz državnih statistik, se je pa promet z nepremičninami nekoliko znižal. V osrednji Sloveniji se je lani cena kvadratnega metra stanovanja v povprečju povzpela za 14 odstotkov na 2.520 evrov. Tako visoke cene so predvsem odraz povprečja v Mestni občini Ljubljana, ki je lani znašalo 2.770 evrov za kvadratni meter oziroma 15 odstotkov več kot leto pred tem.

Relativno nizkemu vzorcu navkljub je za lansko leto na voljo tudi statistika za Kamnik. Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi vzorca 102 lanskih transakcij rabljenih stanovanj v Kamniku ugotavlja, da so se stanovanja lani v povprečju prodajala po 1.850 evrov na kvadratni meter uporabne površine. To je za osem odstotkov več od ugotovljene vrednosti stanovanja v letu 2017. (Leto izgradnje povprečnega stanovanja v vzorcu je 1981, povprečna uporabna površina pa 53 kvadratnih metrov.)

V primerjavi z letom 2015 pa rast cen stanovanj v Kamniku znaša 23 odstotkov, kar je za 10 odstotnih točk manj od namerjene rasti obravnavanem obdobju v osrednji slovenski regiji. Kamniška občina je v med tistimi, ki beležijo skromnejšo rast cen v regiji.

Stanovanja v Kamniku so za 160 evrov na kvadratni meter cenejša od rabljenih domžalskih (povprečno leto izgradnje in uporabna površina stanovanj v vzorcu sta skoraj identična in tako primerljiva).

GURS podatkov za hiše ter novogradnjo stanovanj za kamniško občino zaradi premajhnega vzorca v poročilo ne vključuje. Prav tako niso na voljo analize za nekatere sosednje občine, kot sta Trzin in Komenda.

Jure Ugovšek
jure.ugovsek@gmail.com