202308.18

Največja kamniška podjetja po prihodkih, zaposlenih in dobičku (podatki za leto 2022)

Z velikim zadovoljstvom vam predstavljamo celovit seznam največjih kamniških podjetij za leto 2022, ki smo jih razvrstili po prihodkih, dobičku in številu zaposlenih. Temeljito smo analizirali bilance in poslovne rezultate večjih družb ter jih premišljeno razporedili glede na njihovo velikost in uspešnost. Na seznam smo poleg 60 podjetij, ki so člani Podjetniškega kluba Kamnik, vključili še Občino Kamnik prav tako pa smo zajeli javne zavode in tista podjetja, ki imajo svoj sedež v Občini Kamnik.

V osrčju tega seznama se izpostavljajo nekatera izjemna podjetja. Z največjim prometom v letu 2022 se ponaša Iskra-mehanizmi d.o.o. – podjetje, ki je uspešno stopilo na pota visokih prihodkov. Ko pa govorimo o dobičkonosnosti, se v ospredje postavlja Calcit d.o.o., podjetje z najvišjim doseženim dobičkom. V segmentu zaposlovanja izstopa Eta Kamnik d.o.o., ki po javno dostopnih podatkih, v Občini Kamnik zaposluje najštevilčnejšo delovno silo.

Zaupamo, da bo ta seznam nudil celovit vpogled v gospodarsko dinamiko Kamnika v letu 2022 ter pomagal pri boljšem razumevanju razvoja in uspeha lokalnega gospodarstva.

Tabela 1: Seznam 20 podjetij- članic Podjetniškega kluba Kamnik glede na celotne prihodke, čisti poslovni izid in število zaposlenih za leto 2022:


Celoten seznam- Podatki o poslovanju članov Podjetniškega kluba Kamnik v letu 2022

Tebela 2: Seznam 35 podjetij, ki imajo sedež v Občini Kamnik, glede na celotne prihodke, čisti poslovni izid in število zaposlenih za leto 2022


* podatki, ki so označeni s sivo= podatki za leto 2021, saj avgusta 2023 še ni bilo na voljo javno dostopnih podatkov

** podatki, ki so označeni s svetlo modro= občina in javni zavodi

Pripravil: Janko Čevka