201909.22

Največja kamniška podjetja po prihodkih, zaposlenih in dobičku

S septembrom so postali javni podatki lanskem poslovanju tudi tistih družb, ki jih zaradi revizije prej niso razkrile. Objavljamo seznam največjih kamniških podjetij po prihodkih, dobičku ter zaposlenih. Podatki so za leto 2018.

dobiček

prihodki


zaposleni
Vira: Gvin in AJPES

Avtor: Jure Ugovšek