201711.15

Največja podjetja v regiji

Katera so največja podjetja v občinah Domžale, Kamnik, Trzin, Komenda ter Mengeš? Iz vaze Gvin sem zbral nekaj osnovnih podatkov o lanskem poslovanju podjetij v Kamniku in okoliških občinah, ki ustvarjajo več kot 10 milijonov evrov prihodkov. Podatki so nekonsolidirani, torej ne vključujejo poslovanja morebitnih hčerinskih družb.

Trzin in Domžale z največ velikokategorniki

Prihodke od prodaje, višje od desetih milijonov evrov, ima natanko 50 podjetij. Med njimi ima sedež v Trzinu 15 družb, v Domžalah 14, v Komendi 10, v Kamniku 9, v Mengšu pa dve. Ob tem opozarjam, da zabeleženi prihodki podjetja s sedežem v določeni občini ne pomenijo, da je bila večina poslovne aktivnosti opravljena v tej občini. Vzemimo za primer največjo družbo po prihodkih Lidl s sedežem v Komendi in prihodki prek 300 milijonov evrov (sicer v letu 2015 – je ena redkih družb, ki za lani podatkov poslovanja še ni razkrila javnosti). Veliko poslovnih odločitev se sicer sprejema v Komendi, sama prodaja blaga kupcem pa poteka po različnih poslovalnicah v Sloveniji.

Na drugi strani pa v številnih občinah naletimo na večje ali manjše predelovalne obrate družb s sedežem v drugi občini. Denimo farmacevtski obrat ljubljanskega Leka v Mengšu, v katerega so doslej vložili več kot 180 milijonov evrov, številno delovnih mest pa presega 900 (po podatkih družbe nekaj več kot 40 odstotkov zaposlenih prihaja iz občin Domžale, Kamnik, Mengeš ali Trzin). Na tej lokaciji proizvajajo farmacevtske učinkovine visokih vrednosti ter biološka zdravila. S tega vidika gre za pomemben člen Leka in generične skupine Sandoz, če upoštevamo, da so biološka zdravila obetaven del farmacevtske prihodnosti. Upoštevajoč podatek, da Lek letno ustvari dobrih 900 milijonov evrov prihodkov, v Mengšu pa je zaposlenih več kot četrtina vseh zaposlenih, je omenjeni raziskovalno-proizvodni obrat eden najpomembnejših v tej regiji, če ne kar najpomembnejši.

Kdo so največji in najbolj dobičkonosni?

Tako po prihodkih kot po številu zaposlenih največji diskontni trgovec Lidl. Nemška trgovska veriga z več kot deset tisoč prodajalnami po Evropi (od letos tudi v ZDA) slovenski trg pokriva iz komendske industrijske cone. Po prihodkih je drugi največja domžalska družba tovarna premazov Helios, ki je lani decembra avstrijskega lastnika zamenjala z japonskim koncernom Kansai Paint. Matična družba Heliosa je lani ustvarila 181 milijonov evrov prihodkov od prodaje, celotna skupina Helios pa 276 milijonov, kar je bilo za tri odstotke manj kot leto pred tem. Podatek za skupino zajema tudi poslovanje Heliosovih hčera, medtem ko prihodki za matično družbo zgolj glavno poslovno enoto v Domžalah.

podjetja1

Domžale pa se ponašajo še z enim velikanom, in sicer družbo Količevo Karton, ki je lani ustvarila za 148 milijonov evrov prihodkov od prodaje, pod črto pa 14 milijonov čistega dobička. Gre za eno tistih slovenskih izvoznih podjetij, ki je gospodarsko krizo izkoristilo za svoj razcvet. Lani so namreč prihodke v primerjavi s predkriznim letom 2008 povečali za polovico. Zasluge za rast družbe, ki spada pod okrilje avstrijskega koncerna Mayr-Melnhof, gre pripisati visokim naložbam v kriznih časih.

V kamniškem gospodarstvu je največja družba Calcit, ki uspe iz kamnolomov iztisniti 139 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega (slovensko povprečje je lani znašalo 43 tisoč evrov). Kamnik se ponaša z močno živilsko industrijo. Meso Kamnik je ob 30 milijonih evrov prihodkov ustvaril skoraj pol milijona izgube, sta pa na drugi strani Eta in Nektar Natura z nekaj več kot 17 milijoni prihodkov ustvarila približno tri milijone čistega dobička. Tako visoko razmerje med dobičkom in prihodki je za predelovalno industrijo prej redkost kot pravilo.

podjetja2

Trzin je po številu velikanov najmočnejša občina v regiji, ki je tudi sicer slovenski fenomen, ko primerjamo število občanov (3.881 ob letošnjem polletju) s številom delovnih mest (5.305 delovno aktivnih v občini). Med največjimi prevladujejo trgovske družbe ali zastopništva večjih tujih družb.

Komenda pa se poleg največjega v regiji Lidla ponaša s še nekaj zanimivimi podjetniškimi zgodbami, ki veliko večino prodajo v tujino. Kot prvo navedimo družbo VIP Virant, ki proizvaja kabelske sklope predvsem za avtomobilsko industrijo. Ko govorimo o uspešnih srednjevelikih podjetjih, ne moremo mimo komendskega RLS, enega vodilnih podjetij v niši senzorjev za robotiko. Strmo premico rasti prihodkov v zadnjih letih prikazuje tudi komendski proizvajalec vodnega hlajenja računalnikov EKWB. Po lanski 30-odstotni rasti so prihodki znašali 14,6 milijona evrov. »Kar je Akrapovič za industrijo izpušnih sistemov, je podjetje iz Komende na področju tekočinskih hladilnikov za računalnike,« je pred meseci v članku o uspešni komendski družbi zapisal novinarski kolega Blažej Kupec.


Jure Ugovšek,
jure.ugovsek@gmail.com

Op.: Prispevek je delno povzet po članku, ki ga je avtor napisal za septembrsko številko Modrih novic.