202206.15

Novi predsednik Podjetniškega kluba Kamnik je Uroš Rak, direktor in solastnik podjetja Koles d.o.o.

V četrtek, 9. 6. 2022,  so člani Podjetniškega kluba Kamnik na svoji osmi skupščini soglasno potrdili Uroša Raka, direktorja in solastnika podjetja Koles d.o.o. za novega predsednika, ki je v svojem nagovoru članom kluba predstavil svojo vizijo delovanja kluba za naprej. Na skupščini je svoj  nekoliko podaljšan mandat zaključil Ivan Hribar (sedaj podpredsednik kluba), ki je članom kluba podal poročilo o preteklem delovanju in aktivnostih ter se zahvalil vsem sodelujočim za skupno prizadevanje v vseh projektih v času njegovega mandata. Matej Slapar, generalni sekretar kluba in župan Občine Kamnik je v svojem rednem poročilu seznanil člane s poslovanjem kluba in aktualnim članstvom. Klub danes šteje štiriinšestdeset močnih in zdravih podjetij iz Kamnika in okolice. 

Gostitelj večera Ivan Hribar, prokurist Term Snovik, je članom Podjetniškega kluba Kamnik izrazil dobrodošlico in v svojem uvodnem nagovoru toplo pozdravil vse prisotne in se članom Podjetniškega kluba Kamnik zahvalil za številčno udeležbo, ki jo razume kot pripadnost klubu.

Posebej se je zahvalil Alešu Juhantu, ki je pomembno prispeval pri obnovi stavbe, v kateri deluje  CO-working prostor, KIKŠtarter, kot tudi pri nadgradnji in prenovi projektov, povezanih s KIKŠtarterjem. Tudi po njegovi zaslugi je ustanovljena KIKŠtarter Zadguga z.b.o., ki je lastnica stavbe KIKŠtarter in katere člani so uspešni podjetniki iz PKK.

V svojem pozdravnem nagovoru se je Matej Slapar, župan Občine Kamnik spomnil prvotne ideje, da se ustanovi organizacija, ki bo spodbujala in podpirala podjetne zgodbe in pomagala razvijati dobre proizvode in ideje mladih podjetnikov. S ponosom je pogledal na prehojeno pot od ustanovitve kluba dalje in poudaril pomembnost sodelovanja med Podjetniškim klubom in Občino Kamnik ter pohvalil vztrajnost, učinkovitost in predanost skupnemu cilju: »Podjetniški klub Kamnik združuje štiriinšestdeset zdravih in uspešnih podjetij in je bil ustanovljen z namenom, da bi na organiziran način pristopili k razvoju podjetništva in podjetniške kulture in s tem pripomogli k uresničevanju razvojnih ciljev občine in regije. Dodatno priložnost in zagon v delovanju kluba daje tudi co-working prostor (Zadruga KIKŠtarter), ki je v letu 2015 začel delovati v občini Kamnik. S povezovanjem izkušenih uspešnih podjetnikov z mladimi in novimi podjetniki ter izobraževalnimi ustanovami, klub že sedem let prenaša znanja svojih članov in širil nabor uspešnih mladih/novih kadrov in podjetij. Podjetniki ste znotraj kluba ustanovili še KIKštarter pospeševalnik, ki investira v startupe in KIKštarter Zadrugo, ki je kupila in obnovila stavbo KIKštatrer, kjer je imelo domovanje kar nekaj – sedaj zelo uspešnih – podjetij kot so Vigoshop (prodaja po vsej Evropi), Ad Star, Hungry Skin, Kombucha, Bevog. Vsega tega ne bi bilo, če ne bi bilo vas, članov Podjetniškega kluba Kamnik, ki se družite, sodelujete v tej posebni skupnosti. Želim si, da bomo takšno sodelovanje ohranili tudi v prihodnje. Hvala vam, da ustvarjate delovna mesta v kamniški občini. Ponosni smo, da se po vsem svetu in po Evropi prodajajo vaši proizvodi.

Vaša vloga za razvoj kamniškega gospodarstva je velika in poleg razvoja in svojega dela opravljate še poslanstvo spodbujanja mladih inovativnih podjetnikov, kjer vam je Občina Kamnik vedno stala ob strani v preteklosti in – prepričan sem – da bomo s sodelovanjem nadaljevali tudi v prihodnosti ter ga še nadgradili.«

Na začetku uradnega dela skupščine je v poročilu predsednika  Ivan Hribar predstavil delovanje kluba za čas njegovega podaljšanega mandata predsednika od oktobra leta 2020: »V veliko čast mi je bilo voditi Podjetniški klub Kamnik. Bistveno mi je, da je klub v mojem mandatu nadaljeval svoja ključna poslanstva kljub preizkušnjam, ki nam jih je vsem prinesel koronski in pokoronski čas. V mojem mandatu so se včlanila še štiri podjetja in klub sedaj šteje 64 članov. Poslanstvo kluba se udejanja tudi preko dveh pravnih oseb, ustanovljenih na pobudo članov Podjetniškega kluba – to sta KIKštarter pospeševalnik in KIKštarter Zadruga, ki ima več deležnikov – članov zadruge. V obeh pravnih osebah pa ste aktivni prav člani kluba. Tako je Podjetniški klub Kamnik nek mentorski klub tema dvema pravnima osebama, kjer so aktivni člani upravnega odbora kluba in tudi drugi člani kluba. Običajno obe pravni osebi imenujemo KIKštarter – a vsebinsko se razlikujeta, saj ena pomeni denar, druga pa hišo – ki pa bo postala po izpolnjenih pogojih za pridobivanje tudi zunanjih investicijskih sredstev, v prihodnosti še bolj bogata tudi z vsebino in programi.«

V svojem poročilu je Ivan Hribar  izpostavil pomembnejše dogodke in aktivnosti kluba, ki se ves čas prepletajo tudi z aktivnostmi KIKštarter pospeševalnika in KIKštarter Zadruge ter napovedal 2. vseslovenski start-up vikend, ki se bo letos odvil v Slovenia Eco Resortu z namenom spodbujanja in razvoja turističnih idej in projektov v Kamniku.

Poročilo predsednika so člani kluba soglasno sprejeli in potrdili.

Izvolitev novega predsednika in podpredsednika Podjetniškega kluba Kamnik

Po predlogu Ivana Hribarja so člani kluba soglasno potrdili sklep, da so člani Podjetniškega kluba Kamnik na svoji osmi skupščini za novega predsednika izglasovali Uroša Raka, ki sedaj ponovno prihaja iz gospodarske panoge kot solastnik in direktor dveh podjetij – Vakuumteh d.o.o. in Koles d.o.o.. Podpredsednik je po statutu kluba postal Ivan Hribar, ki se je obvezal, da bo novemu predsedniku stal ob strani in še aktivno sodeloval v upravnem odboru kluba.

Novi predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Uroš Rak se je na kratko predstavil in  nagovoril prisotne ter se jim zahvalil za zaupanje. Predstavil je svoje konkretne cilje in projekte, ki jih bo realiziral v času svojega mandata predsednika: »Hvala lepa za zaupanje in verjamem, da bomo dobro sodelovali in energijo, ki je zastavljena, ter vizijo Podjetniškega kluba Kamni peljali naprej. Postavili ste dobre temelje za razvoj podjetništva v občini in regiji. Z vzpostavitvijo KIKŠtarter pospeševalnika in zadruge KIKŠtarter ste v preteklosti zagotovili pogoje za razvoj mladih inovativnih podjetij ter Start-upov. S to energijo želim, da v prihodnje spodbudimo mlade, ki bodo v podjetništvu videli njihov potencial in priložnost za življenje. Verjamem, da bomo s povezovanjem izkušenj starejših in energijo mladih ustvarili pogoje za dodaten razvoj podjetništva v občini ter regiji.«

Z govorom  novega predsednika je bil zaključen tudi uradni del osme skupščine Podjetniškega kluba Kamnik.

Po uradnem delu skupščine je članica kluba Alenka Planinc iz podjetja Planinca d.o.o., pripravila interaktivno delavnico s tematiko za razvoj vodstvenih veščin v prihodnosti po pristopu Colabrie, ki pomeni vzpostavitev dolgoročnega kadrovskega samorazvojnega modela.

Za več informacij:
Nina Irt

stiki z javnostmi

gsm: 030 646 088

e-mail: PR@podjetniskiklub.si