201805.16

Plače v kamniških podjetjih rastejo nadpovprečno

Z zniževanjem brezposelnosti ter izboljšanjem razmer v gospodarstvu ekonomisti opažajo pritisk na plače. Po napovedih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj bo rast plač v prihodnjih letih višja od inflacije, medletno naj bi se gibala okoli štirih odstotkov.

umar_place

Pogled v bližnjo preteklost sporoča, da so plače v povprečju v slovenskem prostoru že rasle vselej za približno odstotno točko. Plače pri delodajalcih registriranih v kamniški občini so po rasti prehitevale slovensko povprečje.

Povprečne mesečne plače (v EUR)

place_kamnik

V petih letih so se povečale za osem odstotkov in pol, medtem ko je povprečna rast zaposlenih pri pravnih osebah v državi znašala šest odstotkov in pol.  Zaostanek plač pri kamniških delodajalcih za slovenskem povprečjem se je v zadnjem desetletju znižal s 14 na 10 odstotkov.