202106.03

Podpis protokola o sodelovanju med Občino Kamnik in Podjetniškim klubom Kamnik

Župan Matej Slapar in predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Ivan Hribar sta popoldan v prostorih Občine Kamnik podpisala protokol o sodelovanju med Občino Kamnik in Podjetniškim klubom Kamnik. Že leta 2017 je bil sklenjen protokol o sodelovanju med Občino Kamnik in Podjetniškim klubom Kamnik (PKK), na podlagi katerega sta oba partnerja vzpostavila trajno in učinkovito sodelovanje ter se zavezala, da bosta s sodelovanjem in partnerskim odnosom gradila učinkovito podporno okolje za razvoj podjetništva v občini Kamnik. Občina Kamnik preko svojega delovanja in aktov izkazuje interes za razvoj trajnostnega podjetništva v občini in se zaveda, da brez sodelovanja in povezovanja z vsemi deležniki na gospodarskem področju ne moremo pričakovati napredka.

pROTOKOL 1

Predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Ivan Hribar je ob tej priložnosti dejal: »Le z razvojem in dodano vrednostjo ter napredkom gospodarstva, podjetništva bo več ustvarjenega in več bomo lahko ponudili širši skupnosti, gradili na višjih standardih in na pogojih razvoja kulture, športa, izobraževanja in tako naprej. Na Kamniškem je veliko dobrih in uspešnih podjetnikov, ki jih je treba še bolj motivirati in spodbujati, da bomo odšli skupaj iz te krize. Zadovoljni smo, da nas podpira Občina Kamnik z različnimi ukrepi, kot tudi pomočjo države. Če teh ukrepov ne bi bilo, bila številka nezaposlenih ogromna. Gradimo naprej na pozitivnih zgodbah in naj nas pozitivne stvari naprej, ker bomo le na ta način naredili čim več koristnega za ta naš planet in našo skupnost, našo občino in naša podjetja ter družino in sebe. Imamo veliko zaupanje tudi s strani župana Mateja Slaparja, da bomo podjetniško zgodbo peljali naprej. Le na ta način bo Kamnik še bolj prepoznaven in uspešen.«

PROTOKOL2

Župan Matej Slapar pa je ob tem poudaril: »Veseli me, da je do tega dogodka prišlo. Gre za zelo trdo in močno povezovanje, ki se je začelo nekje leta 2015, ko se je Podjetniški klub Kamnik ponovno vzpostavil. Vsi predsedniki Kluba so svojim znanjem, izkušnjami in modrino ter vizionarstvom dajali temu prostoru bogato dodano vrednost. V okviru podjetniškega kluba nam tako dajete nova znanja in izkušnje, ki jih v drugih občinah nimajo. Iskreno sem ponosen in hvaležen, da vi ta znanja združujete in podajate naprej mladim podjetnikom v tem našem podjetniškem klubu. Slednji se namreč združujejo in razvijajo v okviru KIKŠtarterja in ustvarjajo nove pogoje za delo sebi in svojim zaposlenim. Iz KIKštarterja je šlo že več sto delovnih mest in na to smo ponosni. Tega ne bi bilo, če ne bi bilo vas, ki vam mladi z veseljem sledijo. V komisiji, ki je določena v skladu s protokolom o sodelovanju, bodo vključeni vsi nekdanji predsedniki (Urban Bergant, Tomaž Lah, Aleš Juhant, Stojan Hergouht) in sedanji predsednik Podjetniškega kluba Kamnik (Ivan Hribar), ravno tako pa tudi predstavniki Občine Kamnik. Slednji se bodo srečevali redno in iskali rešitve za še boljši razvoj gospodarstva v našem Kamniku in naši regiji. Podjetniški klub Kamnik sestavlja preko 60 podjetij in vsi vključeni imate znanje, s katerim bogatite ta naš prostor. Na Občini Kamnik pa bomo tudi poskušali slediti vašim idejam. Občina Kamnik je letos uvedla nov ukrep spodbujanja turističnih podjetniških idej. V ta namen skupaj organiziramo tudi Startup weekend, ki se bo odvijal od 11. do 13. junija v Termah Snovik in verjamem, da se bodo tudi tukaj našle nove podjetniške ideje, ki s strani Občine Kamnik s sofinanciranjem tudi podprtje v okviru razpisa, ki je trenutno že zunaj. Ob tej priložnosti zato vabljeni vsi podjetniki in tudi z današnjim podpisom jih vabimo, da sem nam pridružijo, saj bomo dobre podjetniške ideje tudi podprli oziroma sofinancirali s strani Občine Kamnik. Iskrena hvala vsem preteklim predsednikom in sedanjemu predsedniku, da skupaj iščemo rešitve in boljše pogoje za podjetništvo, ustvarjanje novih priložnosti in tudi za dobre pogoje razvoja podjetništva v naši občini.«

PROTOKOL4

Podjetniški klub Kamnik je organizacija, ki povezuje močna in zdrava kamniška podjetja, s ciljem izboljšati pogoje gospodarstva in turizma v občini Kamnik ter biti partner Občini Kamnik pri strateških, gospodarskih in drugih odločitvah. Sodelovanje med partnerjema temelji na veljavnih predpisih, programih in vizijah obeh partnerjev, predvsem pa na zaupanju, poštenosti in izmenjavi informacij, kar se bo doseglo tudi z organizacijo srečanj predstavnikov podpisnic.

Namen partnerskega sodelovanja je ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj podjetnosti in podjetništva v občini s cilji:

 • skupno reševanje izzivov na področju razvoja podjetništva v občini;
 • skupno oblikovanje občinskih predpisov in spodbud na področju podjetništva;
 • promocija in spodbujanje podjetnosti in podjetništva med mladimi;
 • ustvarjanje novih delovnih mest;
 • razvoj družbeno odgovornega podjetništva, socialnega podjetništva in drugih novih oblik podjetništva;
 • razvoj zadruge KIKštarter center z.b.o. in podjetniškega sklada s semenskim kapitalom KIKštarter pospeševalnik d. o. o.;
 • predlogi za razvoj občine Kamnik v smeri pametnega mesta oziroma Smartcity.

Cilje bosta partnerja uresničevala preko mešane delovne skupine (v nadaljevanju Delovna skupina), ki jo kot svoje posvetovalno telo ustanovi župan za čas trajanja njegovega mandata. Delovna skupina ima osem članov, od tega so trije predstavniki Občine Kamnik in pet predstavnikov Podjetniškega kluba Kamnik. Predstavnike Občine Kamnik predlaga župan Občine Kamnik, predstavnike Podjetniškega kluba Kamnik pa njihov predsednik.

Podpis protokola o sodelovanju med Občino in Podjetniškim klubom Kamnik lahko razumemo kot pomemben, temeljni mejnik vzpostavitve trajnega in učinkovitega sodelovanja Občine z lokalnim gospodarstvom, kar utegne v prihodnje izboljšati pogoje za gospodarski razvoj občine, obenem pa zmanjšati in razrešiti tudi marsikatero težavo, s katerimi se srečujejo lokalni podjetniki.

Sicer pa Občina Kamnik na področju podpiranja kamniškega podjetništva namenja sredstva v okviru različnih razpisov, in sicer v vrednosti preko 100.000 evrov. V jesenskih mesecih bo objavljen javni razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za naslednje ukrepe:

 • odpiranje novih delovnih mest,
 • sofinanciranje zaščite patentov in licenc,
 • udeležba na sejmih in razstavah,
 • subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru in
 • spodbujanje promocije namestitvenih ponudnikov.

V tem mesecu pa je objavljen tudi razpis, v vrednosti 35.000 evrov, v okviru katerega bomo prijavljenim dodeli nepovratna sredstev za aktivnosti povezane z razvojem turistično podjetniških idej v skladu s Strategijo razvoja in trženja turizma v občini Kamnik za obdobje 2016-2025. Občina želi z omenjenim ukrepom spodbuditi razvoj inovativnih idej podjetnih posameznikov in skupin s ciljem ustvariti primere tržno uspešne turistične ponudbe v občini Kamnik.

Poleg tega Občina Kamnik uspešno sodeluje tudi s ponudniki v starem mestnem jedru, s katerimi se redno sestajamo in s skupnimi močmi z različnimi ukrepi poskušamo v staro mestno jedro privabiti čim več potencialnih uporabnikov njihovih storitev.