201801.21

Pregled okoliških občin: Kje je največ upokojencev, kje največ novorojenih in kje so najvišje plače?

Pregled demografije v občinah Domžale, Kamnik, Trzin, Komenda ter Mengeš pokaže, da je stanje v večini pogledov boljše od povprečja v Sloveniji. Je pa tudi v tem delu Slovenije opazen trend rasti izobrazbe na eni strani in staranja prebivalstva na drugi.

Med občani petih obravnavanih občin bolj pogosto kot v preostali Sloveniji naletimo na bolsj izobražene posameznike. Delež ljudi, starejših od 15 let, z doktorskim nazivom je v višini 2,3 odstotka za pol odstotne točke nad slovenskim povprečjem, z visokošolsko izobrazbo pa se ponaša vsak četrti prebivalec v regiji, medtem ko drugod po Sloveniji vsak peti.

Po izobrazbi najbolj izstopa trzinska občina, kjer je delež posameznikov z doktorsko izobrazbo petodstoten, višješolsko in visokošolsko izobrazbo pa ima kar 37 odstotkov v Trzinu živečih posameznikov, starejših od 15 let. V tem pogledu so nadpovprečne tudi občine Domžale, Mengeš in Komenda, Kamnik pa je z 1,7-odstotnim deležem doktorjev v populaciji ter 21,7-odstotnim deležem posameznikov z višješolsko in visokošolsko izobrazbo malenkost pod slovenskim povprečjem.

V Komendi največ novorojenčkov

V zadnjih letih obravnavanih pet občin po številu rojenih otrok presegajo slovensko povprečje. V tem pogledu najbolj izstopa občina Komenda, kjer se letno rodi približno 15 otrok na tisoč prebivalcev, kar je krepkih 40 odstotkov nad slovenskim povprečjem. Pregled podatkov pokaže, da so najmanjše generacije v zadnjem obdobju ravno v lanskem letu. V trzinski občini je bilo na tisoč prebivalcev rojenih le nekaj več kot osem otrok, kar je opazno pod slovenskim povprečjem (9,9 na tisoč). Za njim z devetimi novorojenimi na tisoč prebivalcev zaostaja tudi mengeška občina.

Rast števila upokojencev

Po drugi strani je v vseh občinah opazen trend povečevanja števila upokojencev. Z izjemo Kamnika se je število v petih letih povečalo za več kot sedem odstotkov, kot znaša slovensko povprečje. Največja rast števila upokojencev je bila v Komendi in Mengšu, kjer se je število povečalo za devet odstotkov. V sestavi prebivalstva je sicer največ upokojencev v Trzinu, kjer je upokojen skoraj vsak tretji, starejši od 15 let. Tudi razmerje med številom zaposlenih ter upokojencev je v Trzinu najnižje v regiji. V povprečju so trije zaposleni na dva upokojenca, kar je tudi povprečje Slovenije. Z izjemo Komende se je v vseh občinah v zadnjih petih letih to razmerje zmanjšalo.

Delovnih mest dvakrat preveč za Trzince

Trzin je v slovenskem okolju unikatna občina po razmerju med številom delovnih mest, ki jih ustvarjajo predvsem podjetja, in številom delovno aktivnih prebivalcev. Lani je imela občina za trikrat toliko delovnih mest, kot je bilo delovno aktivnih oseb s prebivališčem v tej občini. Kljub tako velikemu številu delovnih mest v domači občini pa velika večina (73 odstotkov) Trzincev in Trzink delo opravlja v ostalih občinah. Ta podatek je višji za mengeško občino (78 odstotkov), najnižji v regiji pa za kamniško (62 odstotkov). Omenjeni podatek je verjetno v veliki meri odvisen od same velikosti občine.

Za Slovenijo sicer velja, da se vsak drugi zaposleni dnevno vozi na delovno mesto izven občine prebivališča.

Število brezposelnih upada

Brezposelnost v regiji je nižja od povprečja v Sloveniji. Podatki za september pokažejo, da pri tem izstopa občina Komenda, ki je s stopnjo brezposelnosti 5,7 odstotka v prvi desetini slovenskih občin. Najvišja brezposelnost v regiji je v Kamniku, Mengšu in Domžalah, skoraj osemodstotna, kar pa je še vedno za slabo odstotno točko pod državnim povprečjem. Podobno kot drugod po državi je opazen trend upada brezposelnosti, a je ta manj izrazit od povprečja. Po pričakovanjih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj se bo stopnja brezposelnosti v prihodnjih letih še naprej zmanjševala.

Kje so najvišje plače?

Statistika plač delovnih mest v občini pokaže, da so te nekoliko pod slovenskim povprečjem. Izjema je Komenda, kjer je povprečna bruto plača za 11 odstotkov nad slovenskim povprečjem. Statistika sporoča, da so najnižje plače v Mengšu, a v ta podatek lahko nekoliko podvomimo, če vemo, da je v tej občini velik obrat farmacevtske družbe Lek, ki zaposluje skoraj tisoč zaposlenih. Državni statistični urad namreč podatke o plačah meri glede na sedež družbe, v primeru Leka pa delovna mesta v mengeški enoti pripišejo ljubljanski regiji. Farmacevtska industrija slovi po nadpovprečno visokih plačah in po tem lahko sklepamo, da tovrstni podatek ne odraža najbolj realne slike plačila zaposlenim v proizvodnih obratih mengeške občine. Zaradi istega razloga je slika povprečnih plač popačena tudi v ostalih občinah, zato ti podatki za sklepe niso primerni.


Avtor: Jure Ugovšek

Prispevek je bil prvotno objavljen v decembrskih Modrih novicah.