201710.03

Primeri dobrih praks v slovenskih občinah

Oziramo se po primerih dobrih razvojnih praks v slovenskih občinah

Vsekakor smo Kamničani lahko ponosni, da smo uspeli nekaj, kar je v Sloveniji zaradi pregovorne nezdružljivosti, včasih izjemno težko – pa vendar – tekom zadnjih treh let smo uspeli združiti vse deležnike – Podjetniški klub Kamnik, KIKštarter co-working prostor, Občino Kamnik, izobraževalne institudije (GSŠRM in CIRIUS Kamnik), ki vsak po svojih pristojnostih, funkcijah in močeh vplivamo na razvoj gospodarstva in podjetništva v naši občini Kamnik in tudi širše v regiji. Seveda pa budno spremljamo razvoj podobnih podjetniških projektov po drugih slovenskih občinah in pozdravljamo enega največjih projektov spodbujanja gospodarstva na območju KiO V Rogaški slatini v zgodovini. Zavedamo se, da je pred nami še veliko dela, prizadevanj in investicij, pa vendar smo morda ravno pred podobnim izzivom, ki je hkrati dobra priložnost, saj ima lahko KIKštarter z našo pomočjo priložnost, da postane glavni nosilec razvoja malega in srednjega gospodarstva v Kamniku in v bližnji regiji.

V Rogaški Slatini bodo gradili velik poslovni center za spodbujanje malega in srednjega gospodarstva.

foto s bistrica footo2 s bistrica

 V Občini Rogaška Slatina je danes potekal svečani podpis pogodbe za izgradnjo Poslovnega centra Vrelec, v katerem bo na območju nekdanjega “Elektra” v Rogaški Slatini zagotovljenih 1.285 m2uporabnih površin za spodbujanje malega in srednje velikega gospodarstva. Skorajšnji začetek del sta oznanila župan občine, mag. Branko Kidrič,  in g. Jože Hartl, direktor na javnem razpisu izbrane družbe GES.

Mag. Branko Kidrič je ob tej priložnosti na kratko predstavil vsebino projekta.

Stavbi, ki sta predvideni za rušenje in kjer bo stal novi poslovni center Vrelec

Občina je leta 2014 kupila nepremičnino v lasti Elektra Celje, z namenom, da oživi gospodarsko dejavnost na območju, ki predstavlja stičišče med centralnim in severozahodnim, najgosteje poseljenim delom Rogaške Slatine. Projekt je zastavljen kot nadaljevanje uspešne zgodbe Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec, ki na manj kot kilometer oddaljeni lokaciji uspešno posluje od leta 2009.

Glede na zasedenost kapacitet je občina na novi lokaciji pripravila načrt za odstranitev dveh dotrajanih objektov in za izgradnjo novega, poimenovanega »Poslovni center Vrelec.« Ta je zasnovan kot štirietažni objekt neto uporabne površine 1282 m2, v katerem je  predvidenih 34 pisarniških enot za 56 delovnih mest, predavalnica za 40 oseb, sejna soba za 18 oseb, itd.

Vsako nadstropje bo razpolagalo z lastnimi servisnimi prostori, v pritličju pa velja omeniti še prostor kavarne s 30 sedeži. Neposredno ob objektu bo urejenih 14 parkirnih mest, dodatnih 41 bo urejenih še z izgradnjo parkirišča na bližnji makadamski površini v smeri Gasilskega doma, ki je prav tako sestavni del projekta.

Eden največjih projektov spodbujanja gospodarstva na območju KiO v zgodovini

Vrednost pogodbe za izvedbo gradnje znaša 1,8 milijona EUR z DDV. Začetek gradnje je predviden jeseni letos, zaključek poleti 2018.

Ocenjena vrednost projekta kot celote, z upoštevanjem nakupa nepremičnine, izdelavo projektne dokumentacije, dobavo opreme in drugih z investicijo povezanih stroškov, znaša 2,3 milijona EUR z DDV.

Gre torej za enega največjih projektov spodbujanja gospodarstva s strani katerekoli javne inštitucije na območju Obsotelja in Kozjanskega  v zgodovini naše samostojne države.

Skladno z aktualno razvojno politiko pa za projekt žal ni bilo mogoče zagotoviti evropskih ali državnih sredstev sofinanciranja, zato je občina vsa potrebna sredstva zagotovila s štiriletnim varčevanjem sredstev iz lastnih virov, brez zadolževanja.