V skladu s cilji in namenom delovanja kluba, se člani kluba dva krat letno srečujejo na rednih skupščinah, ki so organizirane v okviru ogleda dobrih praks v posameznih podjetjih oz. na drugih skupnih lokacijah (KIKŠtarter,…). Poleg srečevanja na skupščinah, na katerih člani razpravljajo o usmeritvah delovanja kluba in izmenjujejo izkušnje v okviru okroglih miz in predavanj, klub organizira tudi raznovrstna izobraževanja in seminarje.

Okrogla miza v okviru prvega srečanja.

Okrogla miza v okviru prvega srečanja.

Udeleženci prvega srečanja podjetniškega kluba v prostorih KIKŠtarterja.

Udeleženci prvega srečanja podjetniškega kluba v prostorih KIKŠtarterja.

Ena izmed delavnic v okviru KIKŠtarterja.

Ena izmed delavnic v okviru KIKŠtarterja.