202309.12

Srečanje s predstavniki Agencije SPIRIT Slovenija

V četrtek, 8. septembra 2023, je v KIKštarterju potekalo izjemno pomembno srečanje predstavnikov podjetništva na lokalni, regionalni in državni ravni, ki je bilo organizirano na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije. Na tem srečanju so se združili predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Podjetniškega kluba Kamnik, KIKštarterja in Agencije SPIRIT.

Na srečanju so se pridružili tudi ključni predstavniki Agencije SPIRIT, vključno z Rokom Caplom, v.d. direktorjem agencije SPIRIT, ki vodi razvojne programe Slovenije in si prizadeva za ustvarjanje podjetniške, inovativne, tehnološko napredne, izvozno naravnane in privlačne destinacije za tuje investitorje. Poleg gospoda Capla so bili prisotni tudi njegove sodelavke, Mojca Skalar Komljanc, vodja programa ženskega podjetništva na SPIRIT Slovenija, Ida Praček, vodja sektorja za spodbujanje podjetništva in tehnološkega razvoja, ter Lidija Vinkovič, ki skrbi za odnose z javnostmi.

Janko Čevka, predsednik Podjetniškega kluba Kamnik in ustanovitelj Zadruge KIKštarter z.b.o., je na srečanju poudaril izjemno pomembnost sodelovanja in povezovanja med podjetniki, izmenjave idej in izkušenj ter opozarjanja na izzive, s katerimi se soočajo v podjetniškem svetu. V klubu trenutno združujejo 60 članov, ki vključujejo tako manjša kot tudi velika podjetja, in si prizadevajo za ustvarjanje prijaznega podjetniškega okolja ter za navduševanje mladih za svet podjetništva. Poudaril je, da si prizadevajo spodbujati mlade, da vidijo podjetništvo kot potencialno kariero in življenjsko priložnost.

Predsednica Zadruge KIKštarter, Nikolaja Škrjanec, je na srečanju predstavila celoten razvoj KIKštarterja od njegovih začetkov leta 2017 do sedanjosti ter razkrila načrte za prihodnost. Izpostavila je začetke KIKštarterja, ki so zrasli iz Mladinskega centroa Kotlovnica, ter pomembno vključenost članov Podjetniškega kluba Kamnik, ki so združili moči in ustanovili Zadrugo KIKštarter center z.b.o. V svojem govoru se je tudi zahvalila glavnemu pobudniku, Matjažu Jugu, ki je igral ključno vlogo pri ustvarjanju temeljnih pogojev za mlade podjetnike v Kamniku.

Poleg tega je poudarila tesno sodelovanje z Občino Kamnik, ki sofinancira različne programe v KIKštarterju, vključno s promocijo podjetništva med osnovnošolci in srednješolci ter izvajanjem konkretnih javnih pozivov, ki pomagajo začetnikom podjetnikom narediti prve korake v svetu podjetništva, kot je na primer javni razpis za samozaposlitev in subvencioniranje poslovnih prostorov v centru mesta.

Sestanek je prav tako omogočil sodelovanje in predstavitev uporabnikov prostorov v KIKštarterju, ki so delili svoje podjetniške izkušnje in projekte. Med razpravo smo se dotaknili izzivov in težav, s katerimi se soočajo v svojem vsakdanjem delu. To je spodbudilo zanimive razprave o birokratskih ovirah, ki preprečujejo mladim, da bi se vključili v podjetništvo, o pomanjkljivem financiranju projektov s strani bank, pa tudi o pomenu podpore za tretje in četrte zaposlitve, ne pa le za prvo. Vsi prisotni so izrazili optimizem glede prihodnjega sodelovanja in podpore za razvoj malega podjetništva in gospodarstva na splošno.