202001.20

Strokovno predavanje ” Tveganja delodajalca v zvezi s pogodbenim in neformalnim zaposlovanjem “

Na srečanju članov Podjetniškega kluba Kamnik, v četrtek, 16.1.2020, v MD Hotelu, Kamnik, je predaval strokovnjak s področja delovnega prava  Stane Kranjec, univ.dipl. pravnik, vodja pravne in kadrovske službe Jate Emone. Članom PKK je predaval na temo ” Tveganja delodajalca v zvezi s pogodbenim in neformalnim zaposlovanjem ” in podal veliko praktičnih primerov in nasvetov iz področja delovnega prav, ki delodajalcem lahko prihranijo marsikatero napako in nevšečnost.

pkk stojan2

Stojan Hergouth, predsednik PKK je uvodoma pozdravil člane Podjetniškega kluba Kamnik, ki so se zbrali v lepem številu in tudi sam nanizal nekaj praktičnih primerov iz njegove prakse.

predavatelj Stane, Jata; 16.1.2020

Predavatelj Stane Kranjec, univ.dipl. pravnik, vodja pravne in kadrovske službe Jate Emone

Predavatelj Stane Kranjec, univ.dipl. pravnik, vodja pravne in kadrovske službe Jate Emone je zbranim podjetnikom najprej opredelil pojme kaj je to delovno razmerje, Kako se delovno razmerje vzpostavi, kateri predpisi urejajo delovna razmerja, za koga velja zakon o delovnih razmerjih, kdo je delavec po zakonu in kdo je delodajalec po zakonu. Prav tako je natančno opredelil pojem dela na črno in povedal, da v večini primerov prihaja do kršenja zakonodaje nenamerno. Tako delo na črno pomeni opravljanje dejavnosti, ki ni navedena v aktu delodajalca, opravljanje dejavnosti samozaposlene osebe, ki nima dovoljenja, opravljanje dejavnosti kljub prepovedi, opravljanje dejavnosti posameznika, ki nima priglašenega dela. Če delodajalec ne upošteva vseh zakonskih določil o delu na črno ali ne upošteva drugih prepovedi za delodajalca, ga lahko doleti globa po zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno in sicer od 2.600 pa do 26.000 evrov, po zakonu o delovnih razmerjih pa v višini od 3.000 do 20.000 evrov, če poveri delo na podlagi pogodbe civilnega prava (prekarno delo) in za to obstajajo elementi delovnega razmerja.

Svoje predavanje je Stane Kranjc zaključil s pomenljivim stavkom: „Zelo tanka je črta med zakonitim delom in delom na črno,“ in s tem še enkrat poudaril kako zelo pomembno je poznavanje delovnega prava in zakonodaje.

PKK 2 16.1.2020