Ukrepi za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic škode v poplavah
202308.28

Ukrepi za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic škode v poplavah

Ukrepi za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic škode v poplavah

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč omogoča, da se za odpravo posledic naravnih nesreč sredstva za odpravo posledic škode v gospodarstvu lahko namenijo sredstva v nepovratni obliki (kot subvencije) ali povratni obliki (kot posojila ali garancije), tako v obliki posojilnih skladov kot v obliki jamstvenih shem. Ukrepi subvencioniranja dela Podjetje lahko na začasno čakanje na delo…