201511.26

Ustanovna Skupščina Podjetniškega kluba Kamnik

Župan Marjan Šarec se je včeraj zvečer skupaj s podžupanoma Igorjem Žavbijem in Matejem Slaparjem udeležil ustanovne Skupščine Podjetniškega kluba Kamnik, na kateri je bil sprejet statut delovanja ter imenovana predsednik in podpredsednik. Lastnik in glavni direktor podjetja Elektrina in Nevtrin mag. Urban Bergant je postal predsednik Kluba, podpredsednik pa lastnik in direktor podjetja Nektar Natura d.o.o. Tomaž Lah. Funkciji bosta opravljala pol leta.

Ustanovna skupščina Podjetniškega kluiba Kamnik, 26.11.2015

Ustanovna skupščina Podjetniškega kluba Kamnik, 26.11.2015


Podjetniški klub Kamnik je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje vodstvenih delavcev, ki delujejo na področju gospodarstva in negospodarstva občine Kamnik. Njegove bistvene naloge in nameni so druženje vodstvenih delavcev in sooblikovanje razmer za uspešno delo, oblikovanje mnenj o vprašanjih, ki so povezana z ustvarjanjem pogojev za uspešno gospodarjenje in razvoj v prostoru, v katerem delujejo kamniška podjetja in podjetniki, organiziranje posvetovanj, seminarjev in izmenjava izkušenj med člani, medsebojno spoznavanje in druženje, povezovanje in predstavljanje gospodarstva med mladimi, spodbujanje gospodarskega razvoja mladih in novih podjetij, povezovanje podjetnikov za namene večjih in tudi evropskih projektov, pomoč Občini pri strateških gospodarskih in drugih odločitvah. Član Kluba lahko postane vsak vodstveni delavec, to so direktorji in lastniki, ki prihajajo iz gospodarstva in negospodarstva in, ki sprejemajo pravila ter program dela Kluba. Vodstveni delavec podjetja lahko postane član Kluba na lastno željo in na pisni predlog najmanj dveh članov Kluba, o njegovem sprejemu v članstvo pa dokončno odloča Upravni odbor. Pravice članov so sodelovati v dejavnosti Kluba in koristiti vse aktivnosti, ki jih klub omogoča, sodelovati na Skupščini, dajati predloge in soodločati, voliti in biti izvoljen v organe kluba, dolžnosti pa ravnati v skladu s statutom in izvajati sklepe organov, redno plačevati članarino, delovati skladno z namenom ter nalogami Kluba. Poleg formalnih pravic in dolžnosti, se bo v delovanju Kluba pojavilo še mnogo drugih priložnosti, pobud in iniciativ, ki pa niso zapisane v statutu.

Na ustanovni skupščini se je zbralo okli 40 predstavnikov Kamniških podjetij.

Na ustanovni skupščini se je zbralo okli 40 predstavnikov Kamniških podjetij.


Na včerajšnji ustanovni Skupščini je predsednik delovnega predsedstva Matej Slapar predstavil delovanje Podjetniškega kluba Kamnik in med drugim dejal: »Pri formiranju organov smo podali predlog, ki zasleduje dva bistvena cilja. Čim bolj operativno upravljanje – torej čim manj birokracije in s čim večjo frekvenco v menjavanju vodstvenih kadrov, s čimer želimo preprečiti, da bi katerega funkcionarja dolga doba na vodilnem mestu uspavala. Mandat članov v organih kluba je predlagan na pol leta. Člani organov so po izteku mandata lahko ponovno izvoljeni. Torej, Skupščina naj bi se zgodila na vsake pol leta, in sicer z željo, da bi se Skupščine dogajale skupaj z ogledi dobrih praks po vaših podjetjih. Vsake pol leta se bo torej volilo tudi predsednika, aktualni predsednik pa bo postal podpredsednik, s čimer bomo zagotovili prenos znanj in pomoč novemu vodstvu. Upravni odbor je operativni organ, ki ga sestavljata predsednik in podpredsednik ter še dva strokovna sodelavca, to sta generalni sekretar in strokovni sodelavec, ki skrbita za tehnično pomoč in izvrševanje delovanja ter realiziranje projektov oziroma operativno tehnične naloge. Generalnega sekretarja in strokovnega sodelavca imenuje predsednik Kluba. Za dodatne operativne naloge pa predsednik za izvajanje tehničnih nalog izbere zunanjo pomoč. Upravni odbor lahko imenuje tudi posamezne komisije za področja, kjer oceni, da je to potrebno. Mandat predsednika (upravnega odbora) je pol leta oziroma od ene do druge Skupščine. Nadzorno funkcijo v klubu pa opravlja Skupščina.«

Delovni predsednik je predstavil bistvena izhodišča delovanaja kluba.

Delovni predsednik je predstavil bistvena izhodišča delovanaja kluba.


Župan Marjan Šarec je Klubu zaželel uspešno delovanje z naslednjo mislijo: »Od prvega srečanja in skupne zaveze, da uradno ustanovimo Podjetniški klub Kamnik, je minilo nekaj mesecev. V tem času je Klub po mojih ocenah družbeno odgovoren, pomaga KIKŠtarter-ju in s tem mladim podjetnikom, v obliki mentorstva oziroma izmenjave idej, preko katerih lahko s pomočjo dobrih kadrov pomaga mladim, nadobudnim, idej polnih akterjev podjetništva na njihovi poti. Sistem javne uprave je nekaj popolnoma drugega, kot je privatni sektor. Slednji je v veliki meri od te javne uprave tudi odvisen. Žal je tak čas, da plodnih tal za investicije ni. To so, na žalost, realni problemi. A ker je probleme potrebno reševati, smo se v tem mandatu odločili, da bomo dali večjo težo podjetništvu. Čas je, da se resno pogovorimo, kako v Kamniku urediti pogoje za podjetništvo, da bo tudi podjetništvo zaživelo v še večji meri. Mladi podjetniki, ki bodo začeli svojo pot, ki bodo zbrali ta pogum, tudi pod mentorstvom članov Podjetniškega kluba Kamnik, bodo pisali zgodbo razvoja gospodarstva kamniške regije in družbe. Če bo vsak znal stopil en korak nazaj, da bomo lahko skupaj naredili dva koraka naprej, potem bomo lahko sadili sadove. Ekonomija oziroma gospodarstvo je tek na dolge proge, hitrih rezultatov ne bo in jih ne more biti. Kar je hitro pridobljeno je tudi hitro izgubljeno. Želim vsem, vam in nam, da bi bil današnji dogodek nekaj novega, predvsem da bomo s skupnimi močmi nekaj naredili, da bomo lahko konkurenčni in, da bomo končno lahko rekli, da se tudi v Kamniku nekaj da.«

Zbrane je nagovoril tudi župan občine Kamnik, g. Marjan Šarec in klubu zaželel uspešno delovanje.

Zbrane je nagovoril tudi župan občine Kamnik, g. Marjan Šarec in klubu zaželel uspešno delovanje.


Zbrane je ob tej priložnosti v prostorih KIKŠtarterja nagovoril novo imenovani predsednik Podjetniškega kluba Kamnik mag. Urban Bergant: »Da bom upravičil vaše zaupanje, ki ste mi ga danes izkazali, se bom po svojih najboljših močeh še naprej zagnano trudil doprinesti svoj delež za povezovanje in sodelovanje kamniških močnih in zdravih podjetij s skupnim ciljem – ponovno vzpostaviti in izboljšati pogoje za razcvet gospodarstva in turizma v naši občini. Kot sem poudaril že v knjižici, ki ste jo danes dobili v roke, sem dobil motivacijo in zagon, ker smo se v iskanju poti za skupen uspeh isto misleči iz nekaterih kamniških podjetij že aktivno povezali, saj nam je vsem vedno bolj jasno, da je v teh težkih časih skupna pot k uspehu edina možna pot. Zavedajmo se, da bodo lahko preživela in se razvijala le podjetja, ki bodo sodelovala na lokalnem nivoju in si medsebojno pomagala pri vstopih na tuje trge, pa naj si gre za evropski ali globalni trg. Tudi domačemu trgu lahko uspešno ponujamo celovite storitve in izdelke na način, da eden drugemu pomagamo. Vizija Podjetniškega kluba Kamnik prav gotovo vsebuje tudi skrb za razvoj podjetniških idej, posluh za mlade generacije, ki potrebujejo naše izkušnje, znanje in podporo, da s svojimi inovativnimi idejami in rešitvami skupaj z nami osvajajo svet. Saj nekega dne bodo prav oni prevzeli ta svet v svoje roke, mi pa jih bomo lahko v miru zadovoljno opazovali in si potiho dali priznanje, da smo jim prav mi to omogočili. Jih usmerjali, spodbujali, podpirali. Želim si, da tudi vi podprete vizijo Podjetniškega kluba Kamnik in se v imenu svojega uspeha spomnite na mlade in prevzamete nase odgovornost za mlade ljudi v obliki mentorstva preko Kikštarterja, ki je kamniška nova »valilnica in spodbujevalnica« idej in, inovativnih poslovnih rešitev. Naj vam izgovor »pri vsem kar počnem nimam časa še za to« nikar ne vzame priložnosti, da tudi sami na tak način veliko pridobite – tako v poslovnem smislu pridobitve novih poslovnih idej, kot v osebnem smislu notranje rasti in zadovoljstva, da ste ravnali prav. Kot vas večina že ve, sem po skoraj 10-letnih poslovnih izzivov in skrbi za rast in razvoj našega podjetja Elektrina, sprejel tudi odgovornost, da sodelujem tudi v lokalni politiki, ker se zavedam, da naše in tudi moje osebne izkušnje, lahko preko medsebojnega sodelovanja in povezovanja kamniških podjetij, prenesem tudi v širšo zgodbo lokalne skupnosti, kjer se trudimo vzpostaviti boljše pogoje za razcvet gospodarstva in turizma v naši občini. Iz zavedanja, da skupaj zmoremo več, sem sprejel tudi to funkcijo, da ponovno oživimo Podjetniški klub Kamnik, ki smo ga na novo ustanovili in deloma prevzeli od prejšnje ekipe in predsednika gospoda Matevža Kirna, ki se mu danes javno najlepše zahvaljujem za dobrodošlo popotnico novemu Podjetniškemu klubu Kamnik. Pri vsem tem računam na vaše sodelovanje, da kamniški občini s skupnimi močmi povrnemo moč in boljše pogoje za gospodarstvo in razvoj turizma. In v teh prizadevanjih ne smemo in ne moremo pozabiti na mlade. Veselim se sodelovanja z vami.«

Nagovor novoizvoljenega predsednika kluba mag. Urbana Berganta.

Nagovor novoizvoljenega predsednika kluba mag. Urbana Berganta.


Vodja projekta KIKŠtarter Matjaž Jug pa je predstavil delo projekta, ki povezuje mlade zagnane ljudi – polne dobrih podjetniških in inovativnih idej, ki ustvarjajo, sobivajo in se nadgrajujejo – tako osebno kot poslovno – ter Kamniku prinašajo dodano vrednost – vse pod eno streho.

Predstavitev KIK Štarterja - so-podjetniške kamniške ustvarjalnice.

Predstavitev KIK Štarterja – so-podjetniške kamniške ustvarjalnice.


Na Skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

podjetniki iz območja občine Kamnik ustanavljamo Podjetniški klub Kamnik, s sedežem na Maistrovi ulici 18. Organa kluba sta Skupščina in Upravni odbor. Za prvega zakonitega zastopnika društva imenujemo mag. Urbana Berganta, ki v okviru svojih pristojnosti deluje samostojno in ima neomejena pooblastila. Zakonitega zastopnika tudi pooblaščamo, da spelje celoten postopek za registracijo,
Skupščina Podjetniškega kluba Kamnik sprejme statut v obliki, kot je bil predstavljen in je napisan v brošuri,
Skupščina Podjetniškega kluba Kamnik potrjuje višino letne članarine za leto 2016 v višini 150 evrov,
Skupščina podjetniškega kluba Kamnik za predsednika imenuje mag. Urbana Berganta, za podpredsednika pa Tomaža Laha.

Novo vodstvo Podjetniškega kluba Kamnik.

Novo vodstvo Podjetniškega kluba Kamnik.


Za generalnega sekretarja je bil imenovan Matej Slapar, podžupan Občine Kamnik, za dodatne informacije pa se podjetniki lahko obrnete na odgovorno za stike z javnostmi Nino Irt.

Vir: www.kamnik.si