201902.26

Vavčerji – enostavne in hitre spodbude malih vrednosti za MSPje

Kot je bilo v letu 2018 obljubljeno s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) se v letu 2019 v sodelovanju z Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) uvaja nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja. Gre za spodbude, ki bistveno poenostavljajo dostop do sofinanciranja posameznih storitev. V januarju sta bila objavljena dva javna poziva za vavčerje: Vavčer za certifikate kakovosti in Vavčer za zaščito intelektualne lastnine. Februarja (22.02.2019) je sledila objava štirih novih vavčerskih javnih pozivov za pomoč pri internacionalizaciji in sicer: Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.

Vavčerski sistem je nov program spodbud malih vrednosti za  mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji. Sistem omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence. Podjetja lahko hitro in na enostaven način prejmejo vavčerje za različne vsebine, dodatna prednost za podjetja pa je, da ni rokov za oddajo vloge, saj so vavčerji na voljo skozi vse leto. Po zagotovilih MGRT bo po oddaji vloge sledila hitra obravnava.

Podjetja lahko preko vavčerjev pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih stroškov za različne vsebine oz. od min. 1.000 EUR do največ 9.999 EUR za posamezen vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 30.000 EUR/letno. Vavčerji so za podjetja na voljo skozi vso leto za upravičene stroške nastale od 01.01.2019 dalje, rokov za prijave ni.

Vavčer za certifikate kakovosti

Namen vavčerja je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k pridobitvi in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in storitev in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. MSP bodo lahko pridobila sofinanciranje upravičenih stroškov akreditacijskega organa za pridobitev in vzdrževanje certifikata. Sredstva bodo pod pogoji, objavljenimi v pozivu, na voljo tudi za sofinanciranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev certifikata.

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Namen vavčerja je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k zaščiti svoje intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k njihovi rasti in ugledu in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja. Vavčerji so na voljo za sofinanciranje postopkov pridobitve patentov, zaščite blagovnih znamk, modelov in drugih oblik intelektualne lastnine. MSP lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje storitev zunanjih strokovnjakov in postopkov, povezanih z zaščito vseh intelektualne lastnine.

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih. MSP bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav (stroški zunanjega izvajalca).

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje širše prepoznavnosti MSP, njihovih dosežkov, izdelkov oz. storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih.

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Namen  vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacij (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji), za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, s ciljem povečanja možnosti za povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij in bilateralnih srečanj s podjetji (B2B).

Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

Namen vavčerja je spodbuditi podjetja, da se udeležijo organiziranih skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, da predstavijo svoje izdelke in storitve, pridobijo nove poslovne kontakte, povečajo možnosti za sklepanje poslov in spoznajo svojo konkurenco ter trende v posamezni panogi in tako izboljšajo svojo konkurenčno prednost ter možnosti za povečanje dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, ki jih organizira SPIRIT Slovenija.

Vir in povezava: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi