201606.10

Zadovoljstvo nad opravljenim delom in pogled v prihodnost kamniškega gospodarstva

Včeraj so se člani Podjetniškega kluba Kamnik odzvali vabilu bivšega predsednika kluba mag. Urbana Berganta na tretji dogodek, ki ga je organiziral klub in drugo skupščino Podjetniškega kluba Kamnik, kjer so člani potrdili imenovanje novega predsednika PKK g. Tomaža Laha, direktorja podjetja Nektar Natura iz Kamnika. Skupščine PKK se je udeležil tudi poslanec mag. Matej Tonin in prisluhnil članom PKK ter si skupaj z njimi ogledal prostore podjetja Nektar Natura, ki jim jih je razkazal direktor podjetja g. Tomaž Lah, ki upa, da je s tem zasadil seme za tradicionalno srečavanje članov PKK in da se skupščine PKK odvijajo v prostoru članov kluba kjer se podjetja tudi predstavijo. S ciljem povezovanja, ki ga je zastavil bivši predsednik PKK mag. Urban Bergant tako novi predsednik nadaljuje in s svojim primerom skuša prepričati tudi druge direktorje, da na tak način izmenjujejo svoje izkušnje, znanje in se združujejo v močnejše gospodarstvo v naši regiji.

Med resnimi poslovnimi temami pa je vse goste v svoj svet povabila pevka z angelskim glasom – simpatična in razigrana gospodična Zala Smolnikar – finalistka šova Slovenija ima talent.

Dosedanje delo in plani za prihodnost

Organizatorji dogodka in upravni odbor so povedali, da jim podpora članov veliko pomeni, saj si prizadevajo vzpostaviti boljše pogoje za podjetništvo v naši občini – kar pa brez članov PKK preprosto ni mogoče.

V poročilu UO so sporočili, da so v zadnjih mesecih naredili program dela za obdobje 2016/2017, ki ga ob podpori vseh članov nameravajo vztrajno in zanesljivo realizirati. Pomembno je dejstvo, da so v upravnem odboru PKK združili svoje izkušnje in znanje tako podjetniki kot predstavniki občine, ki si vsi skupaj želijo pozitivnih sprememb in dobrih poslovnih zgodb v naši občini. Zdaj že lahko rečejo, da so veseli, da so v njihovih prizadevanjih prepoznali dodano vrednost za aktivno sodelovanje tudi člani PKK, ki prihajajo iz najrazličnejših gospodarskih panog.

Izjemno aktivnemu predsedniku PKK mag. Urbanu Bergantu so člani PKK za njegovo pobudo, spodbudo in učinkovito delovanje v prvem letu vzpostavitve delovanja PKK zahvalili s toplim aplavzom.

2. skupscina PKK 2016 5

Strokovne in aktualne teme

Mag. Urban Bergant je v svojem govoru izrazil veliko zadovoljstvo  nad dejstvom, da je v pol leta že vstopilo v članstvo PKK kar 50 članov. Poudaril je, da je to lep dosežek.

Zato so se tokrat še posebej potrudili, da so za  člane PKK izbrali strokovne teme, ki so aktualne, uporabne in koristne.  Z zanimanjem so prisluhnili gostom govornikom – odličnim strokovnjakom iz svojih področij:

Finančni strokovnjak in vodja analiz g. Marko Bombač iz NLB Skladov, je predstavil večno aktualno temo Priložnosti in pasti na kapitalskih trgih.

Privatna bančnica Urška Zajec, NLB, je spregovorila o privatnem bančništvu v njihovi banki. Strokovnjak za davke g. Mitja Černe iz revizijsko-svetovalnega podjetja v Sloveniji BDO, kjer pomagajo naročnikom krmiliti skozi spremembe ter povečati zaupanje deležnikov in vrednost podjetij, je pregovoril o vroči temi Davki in davčne oaze. Matija Matičič iz podjetja MM SOL je spregovoril o večno aktualni in pomembni temi za prihodnost – novostih in aktualnih EU razpisih na nacionalni ravni.

Dokaz, da Kamničani znamo, hočemo in zmoremo podpirati eden drugega, je prav gotovo Kamničan g. Jure Ugovšek, novinar in urednik Časnika Finance, saj upravnemu odboru kluba vedno stoji ob strani s svojimi idejami, izkušnjami, delovanjem in spodbudo ter z njimi riše pot k boljšim razmeram za podjetništvo v Kamniku. Tokrat je za člane PKK pripravil odlično analizo in primerjavo gospodarskih kazalcev za občino Kamnik in jih primerjal s slovenskim nivojem ter z dvema sosednjima občinama Domžalami in Trzinom.

Zanimivost:

Analiza ospodarskih kazalcev za Kamnik, ki jo je pripravil za člane PKK Jure Ugovšek, Časnik Finance, nam kaže, da povprečno slovensko podjetje ustvari za 2% nižje prihodke od prodaje kot leta 2008, Kamniško gospodarstvo pa 17% višje. Še posebej dobro je bilo leto 2015, ko je rast prihodkov kamniških podjetij znašala 10%, vseh slovenskih podjetij pa 3%. Po njegovih ocenah to pomeni, da ste kamniški gospodarstveniki za razliko od Slovenije s krizo opravili.

Še nekaj podatkov iz njegove analize gospodarskih kazalcev občine Kamnik, ki kaže, da je Kamnik po dobičkonosnosti lahko slovenski vzor:

 • Čisti dobiček Kamniških družb v letu 2015: 23,6 milijona evrov
 • EBITDA marža kamniških družb: 10,3% (povprečje Slovenije: 9,3%)
 • ROE (donosnost kapitala): Kamnik 11,6%, Slovenija 4,1%, Trzin 9,6%, Domžale 8,1%, …
  * Podobno velja za donosnost sredstev (ROA)

Prav tako so kamniška podjetja vse bolj izvozno usmerjena, saj po zadnjih podatkih povprečno kamniško podjetje na tujem ustvari 34% prihodkov, leta 2008 pa le 24%. V povprečju slovenske družbe danes sicer na tujem ustvarijo 38% prihodkov, leta 2008 pa 30%.

Po njegovi analizi lahko vidimo, da so kamniške plače pod povprečjem, a vztrajno rastejo. Povprečne plače v družbah (2015):

 • Slovenija 1.556 EUR
 • Trzin 1.551 EUR
 • Domžale 1.437 EUR
 • Kamnik 1.395 EUR

Jure Ugovšek, Časnik Finance: »Kamniški podjetniki po rasti in dobičkonosnosti navdušujete. Po nekaterih kazalcih (dodana vrednost na zaposlenega, deležu izvoza v prihodkih) nekoliko zaostajate za slovenskim povprečjem, a se zaostanek znižuje.«

Poročilo aktualnega predsednika o delovanju PKK

Mag. Urban Bergant je – preden je predal funkcijo svojemu nasledniku – članom PKK najprej podal slikovito poročilo o delovanju PKK, vseh dogodkih in projektih ter sodelovanju PKK z drugimi deležniki (KIKštarter, GSŠRM, spodbuda za delovanje s CIRIUS Kamnik, …) v zadnjem letu ter svoje misli zaključil:

»Še zadnjič vam kot predsednik PKK lahko povem, da sem zadovoljen z našim delom in aktivnostmi v zadnjem letu, ko smo se uradno ustanovili, sprejeli prve člane PKK, postavili CGP kluba, naredili spletno stran PKK, organizirali zanimive in koristne dogodke za vas – drage člane PKK. Novega predsednika PKK čaka morda še težja naloga, obljubim pa, da mu bom nudil dobro in aktivno podporo ob prevzemu nalog in zadolžitev tudi v prihodnje. Hvala za vaše dosedanje zaupanje in srečno!«

2. skupscina PKK 2016 9

Imenovanje in izvolitev novega predsednika PKK

V uradnem delu druge skupščine PKK je g. Matej Slapar, generalni sekretar PKK po pravilih iz statuta PKK vodil celotni uradni postopek imenovanja in izvolitve novega predsednika PKK g. Tomaža Laha ter prav tako podal finančno poročilo kluba.

V svojem poročilu je izpostavil in pohvalil še dve podjetji, ki sta se v preteklem polletju izkazali in to sta podjetje Elektrina s predsednikom, ki je udarno sponzoriral PKK in je v preteklem polletju s pomočjo svojih zaposlenih poskrbelo, da je PKK pridobil spletno stran in ves suport ter administracijo, ki sodi zraven, celostno grafično podobo, tisk brošur in drugo pomoč – tudi finančno za nagrade nagrajencem iz KIKšaterja.

Naslednje podjetje, ki ga je potrebno izpostaviti pa je podjetje Interblock, ki je v lasti g. Joca Pečečnika. Njegov prispevek v višini 1350€ je lepa sponzorska donacija v sklad za mlade.

Mag. Urbanu Bergantu in g. Pečečniku so se člani PKK zahvalili z daljšim aplavzom, g. Matej Slapar pa je povzel:

»Sklad za mlade, kamor sta poleg Interblocka donirala še Elektrina in Nektar Natura, nam je omogočil, da smo lahko izpeljali start up vikend in s tem denarjem smo nagradili 3 izmed najboljših idej, ki so bile predstavljene v soboto, 12. aprila v KIKštarterju… Najboljša ideja je dobila motivacijo v višini 500€, druga 300€ in tretja 200€. Te tri najboljše ideje vam bodo v nadaljevanju tudi na hitro predstavljene.«

matej slapar_pkk

Pogled v prihodnost novega predsednika PKK

Po izvolitvi se je novi predsednik g. Tomaž Lah zahvalil za zaupanje in obrazložil, da je pristal na kandidaturo za predsednika, ker meni, da če hočemo svet spremeniti na bolje, ni pametno čakati na druge, da to storijo namesto nas. Povedal je tudi, da si želi, da PKK  postane pomemben steber za izboljšanje gospodarstva v občini in regiji.

Poleg pomembnih in močnih sporočil je v svojem govoru med drugim izpostavil štiri pomembne temelje:

»V mojem mandatu se bom poleg sodelovanja, pomoči in spodbude, ki so že temelj PKK-ja, zavzel za cilje, za katere verjamem, da so kamniškim podjetjem nujno potrebni.

2. skupscina PKK 2016 17

Strateški cilji:

 1. PKK naj postane en glas gospodarstva v občini. Edino skupaj lahko uspemo v cilju dvigovati standard v okolju kjer poslujemo, omogočamo boljše razmere za razvoj in v prizadevanjih in potrebah gospodarstvu naklonjenega okolja. Želim si kluba, kjer bo profesionalnost in nepristranskost jedro sodelovanja z ostalimi deležniki v tem prostoru.
 2. Ustanovitev start-up sklada. Vsi boste povabljeni, da vložite sredstva v sklad, katerega namen bo lastniško investiranje v regijske Start-upe. Na pobudo g. Berganta je PKK že do sedaj dobro sodeloval s start-up sceno in kik starterjem v Kamniku. Imamo priložnost to nadgraditi.
 3. Sklad je odprt za vse člane, ki si sodelovanja želite. Tekom naslednjega meseca boste dobili povabilo z obrazložitvijo. S tem si pridobite možnost investiranja v podjetja, ki nas bodo s svojimi poslovnimi idejami prepričala. V skladu bomo formirali strokovni odbor, ki bo ocenjeval realni potencial podjetij in bo ustanoviteljem služil kot svetovalni organ.
 4. Spodbujanje podjetništva v vseh izobraževalnih ustanovah. PKK se bo po svojih močeh povezal z različnimi ponudniki tovrstnih izobraževalnih programov in z občino kot ustanoviteljico zavodov in šol. Vse to s ciljem omogočiti mladim spoznanja in možnosti razvijanja svojih talentov.
 5. Organizacija štipendijskega sklada za nadarjene socialno šibke in letnega koncerta, katerega namen bi bil pridobivanje donacij za ta sklad.

Upam na vašo podporo in si želim, da s sodelovanjem te cilje aktivno podprete,« je pozval člane PKK g. Tomaž Lah.

Ob koncu so člani PKK prisluhnili g. Matjažu Jugu, vodji KIKštarterja, ki je podal poročilo o delovanju KIKštarterja in k predstavitvi povabil tri najboljše in nagrajene ideje “Startup weekenda”, da so vsi skupaj dobili občutek in zavedanje, da igrajo pomembno vlogo pri razvoju mladih in posledično naše družbe prihodnosti.

2. skupscina PKK 2016 12

Rizični sklad, ki lahko deseterno povrne vloženo investicijo

Tomaž Lah, novi predsednik PKK, je dogodek zaključil z besedami:

»Še enkrat iskreno čestitam vsem trem nagrajencem za izvirnost in inovativnost, hkrati pa vas v tem trenutku, ko ste – verjamem – prepoznali  velik potencial inovativnih poslovnih idej, ki jih v podjetja lahko prinašajo prav mladi ljudje, še enkrat prosim, da razmislite in se nam pridružite v skladu in postanete so-kreator in so-odločevalec pri generiranju, komercializaciji in trženju podjetniških idej. Za vašo lažjo odločitev naj vam povem, da bosta podjetji Elektrina, Nektar Natura  prispevala sredstva v sklad.

Poenostavljeno – to je dejansko t.i. rizični sklad, ki pa vam lahko deseterno povrne vloženo investicijo tudi v finančnem smislu. Poleg možnosti ustvarjanja dobička, ki je vsekakor prvi cilj, pa dobimo tudi zadoščenje, da smo pomagali razvijati okolje v katerem živimo mi in naši nasledniki. Menim, da se je za to vredno potruditi.

Ob koncu sem vam zahvaljujem za vašo pozornost in vas prijazno vabim na pogostitev in druženje – v prihodnosti pa se veselim sodelovanja z vami.«

2. skupscina PKK 2016 2 2. skupscina PKK 2016 22 2. skupscina PKK 2016 24

2. skupscina PKK 2016 33 2. skupscina PKK 2016 46

2. skupscina PKK 2016 45 2. skupscina PKK 2016 47

proizvodnja Nektar Natura 2_pkk proizvodnja Nektar Natura 7_pkk

2. skupscina PKK 2016 29


Govor in poročilo v celoti:

Urban Bergant, predsednik PKK: POROČILO PKK 2015/2016

2. skupscina PKK 2016 4

»Še enkrat hvala za besedo. Kot je omenila Nina, bom na tem mestu z veseljem naredil kratek povzetek delovanja PKK, našega dela in projektov v obdobju moje funkcije predsednika PKK . Seveda brez vaše podpore ter aktivnega sodelovanja ne bi zmogli realizirati dobrih zamisli in idej v tako kratkem času.

Pol leta je lahko kratka ali pa dolga doba. Moram priznati, da je meni to obdobje bliskovito hitro minilo, ker smo dejansko bili zelo aktivni in močno vpeti v projekte PKK in tudi v dogajanje v občini Kamnik, ki na kakršenkoli način povezuje podjetništvo in gospodarstvo z lokalno skupnostjo.

Na tem mestu mi dovolite, da najprej pohvalim zelo aktivno ekipo PKK – podpredsednika PKK g.Tomaža Laha, generalnega sekretarja PKK in podžupana Občine Kamnik g. Mateja Slaparja ter go. Nino Irt, odgovorno za odnose z javnostmi, ki so se vsak po svojih najboljših močeh trudili videti skozi vaša očala in poskušali čutiti podjetniški utrip našega mesta. Veseli bomo, če se boste s svojimi potrebami in idejami tudi v prihodnje obračali na nas.

Naj preidem na konkretne realizirane projekte PKK.

Pravzaprav nismo bili aktivni le zadnje pol leta od 1. Skupščine PKK, temveč smo počasi detektirali vaš interes za – tako rekoč – vnovični zagon podjetniškega kluba in smo že 10. junija 2015 skupaj z županom Občine Kamnik g. Marjanom Šarcem podprli odprtje KIK Štarter Coworking Kamnik in vas prvič povabili na srečanje Podjetniškega kluba Kamnik ter okroglo mizo  z naslovom Razmišljajmo globalno – delujmo lokalno.  Na to temo smo razpravljali na zelo zanimivi okrogli mizi gostje govorniki: Joc Pečečnik, Interblock, Elektronček Group B.V., Ivan Hribar, Terme Snovik, Matevž Kirn, Calcit, Tomaž Lah, Nektar Natura in jaz kot direktor podjetja Elektrina.

Ker se vas je tega dogodka udeležilo več kot 45 kamniških podjetij, smo to prepoznali kot močan signal in spodbudo, da so bila naša pričakovanja pravilna in smo po tehtnem premisleku in nekaj posvetih z nekdanjim predsednikom podjetniškega kluba g.Matevžem Kirnom, naredili naslednji korak ter 26.novembra 2015 sklicali ustanovno skupščino PKK kjer ste me člani PKK izvolili za predsednika PKK. Ob tej priložnosti smo vam razdelili brošure z vizijo in poslanstvom ter nalogami PKK, ki še vedno ostajajo prioriteta delovanja PKK.

V Podjetniškem klubu Kamnik, ki je bil uradno ustanovljen na ustanovni skupščini, dne 26.11.2015,  želimo nadaljevati in oživiti povezovanje in sodelovanje kamniških močnih in zdravih podjetij s skupnim ciljem – izboljšati pogoje  gospodarstva in turizma v naši občini. Pristopno izjavo za članstvo v PKK je do sedaj podpisalo že 50 članov (lahko si jih ogledate na www.podjetniskiklub.si). Želimo si, da v klubu sodelujete podjetja, ki želite med seboj deliti znanja in izkušnje. Vizija Podjetniškega kluba Kamnik vsebuje skrb za razvoj podjetniških idej, posluh za mlade generacije, ki potrebujejo naše izkušnje, znanje in podporo, da s svojimi inovativnimi idejami in rešitvami skupaj z nami ustvarjajo nova delovna mesta in s tem pripomorejo k razvoju gospodarstva naše občine in tudi širše.

Poleg ostalih prednosti za člane PKK, je dodana vrednost tudi v tem, da so na spletni strani PKK redno objavljene predstavitve kamniških podjetij in pa novice o njihovih dosežkih ter ostalih novostih. Še enkrat vas prijazno vabim, da vse novice o vaših dosežkih in zanimive informacije o dogajanju v vašem podjetju delite z nami in jih pošljete na naš PR@kambiz.club in si tako zagotovite dodatno publiciteto na spletni strani PKK.

 1. Aprila smo organizirali tudi dodatni dogodek, ki smo se ga udeležili člani PKK:

Podjetniški klub Kamnik (PKK) in Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra (GSŠRM) sta v sklopu dogodka Karierna tržnica v prostorih šole organizirala okroglo mizo na temo podjetništva za dijake. Gostje govorniki okrogle mize smo bili kamniški podjetniki Tomaž Lah, podpredsednik PKK in direktor podjetja Nektar Natura, dr. Marjan Pogačnik, direktor in solastnik podjetja Iskra Mehanizmi, Ivan Hribar, prokurist in solastnik podjetja Terme Snovik in Urban Bergant, predsednik PKK in direktor podjetja Elektrina,. Dijakom pa je možnost za nabiranje izkušenj in razvoj njihovih lastnih podjetniških idej predstavil vodja KIKštarterja Matjaž Jug. Dijaki in dijakinje ekonomske ter gimnazijske – pa tudi vzgojiteljske smeri – so prisluhnili živahni  razpravi kamniških podjetnikov, ki so odgovarjali na vprašanja novinarja in urednika Časnika Finance Jureta Ugovška, ki je bil nekoč prav tako dijak te šole. Glavna sporočila dijakom, ki so jih skupno podali govorniki so bila UČI SE – VZTRAJAJ – VERJAMI VASE  – BODI 120 % – UPAJ SI. »Pojdi na polno, ali sploh ne pojdi!«

Veseli smo, da so se nekateri člani PKK odzvali vabilu Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra (GSŠRM) za sodelovanje na njihovi drugi Karierni tržnici, na kateri so dijakom, ki razmišljajo o svoji poklicni poti in karieri, predstavili svoja uspešna podjetja Elektrina d.o.o., Nektar Natura d.o.o., Jungheinrich d.o.o., Terme Snovik, Zarja Elektronika d.o.o., vse ostale, ki se dogodka niste mogli udeležiti, pa smo predstavili v okviru stojnice PKK z logotipi na panojih in kratkimi opisi podjetij. Upam, da se nam boste drugo leto ponovno pridružili še v večjem številu.

Klub podjetnikov Kamnik je bil ustanovljen z namenom, da bi na organiziran način pristopili k razvoju podjetništva in podjetniško – menedžerske kulture in s tem pripomogli k uresničevanju razvojnih ciljev občine in regije. Dodatno priložnost in zagon v delovanju kluba daje tudi co-working prostor (KIKŠtarter), ki je v letu 2015 začel delovati v občini Kamnik. S povezovanjem izkušenih uspešnih poodjetnikov z mladimi in novimi podjetniki ter izobraževalnimi ustanovami, bo klub prenašal svoja znanja in širil nabor uspešnih mladih/novih kadrov in podjetij.

Delovanje KIKštarter in njihov program smo aktivno podpirali ves čas – kot poslušatelji, kot govorniki, kot mentorji. Posebej bi na tem mestu predstavil dogodek Startup Weeekend, ki se je zgodil 12. Aprila katerega se je udeležilo devet ekip iz Kamnika in okolice. Startup Weekend je intenzivni podjetniško – zabavni vikend, kjer ekipe s pomočjo mentorjev razvijajo poslovno idejo in jo na koncu predstavijo investitorjem. Mentorji in udeleženci so lahko iz predstavitve v predstavitev videli, kako ideje napredujejo. Letos je k organizaciji pristopil tudi Podjetniški klub Kamnik, ki je prispeval finančne nagrade za najboljše tri poslovne ideje: 1. Mesto za kuhalno ploščo z integrirano tehtnico, 2.mesto za eMAX – Rock’a’Baby Sleepwalker, 3. mesto za Practice Tape – aplikacija za poučevanje glasbe.

Mirno lahko rečem, da sem zadovoljen z našim in vašim delom ter da so bili naši cilji izpolnjeni, kar potrjuje tudi redna in številčna udeležba mladih ljudi s podjetniškimi idejami, ki so potrebovali naše nasvete in konkretne usmeritve.

In zadnji dogodek, ki smo ga realizirali v času mojega mandata predsednika PKK – je prav danes. Iskrena hvala vsem strokovnjakom, ki ste nam predstavili aktualne teme za vsakega podjetnika.

Še predno pa predam besedo generalnemu sekretarju PKK g. Mateju Slaparju, ki bo vodil uradni del 2. skupščine PKK in podal finančno poročilo PKK, pa bi vam na hitro predstavil pobudo CIRIUS-a, ki se je obrnil na Občino Kamnik, Obrtno Zbornico Kamnnik in PKK z željo, da kamniška podjetja, ki imate družbeno odgovornost zapisano v svojem DNK, enkrat letno na delovno prakso sprejmete po enega dijaka iz CIRIUS-a, srednješolske smeri  Elektro in računalniška usmeritev ter Administrativna in ekonomska usmeritev. Zavedamo se, da imajo dijaki CIRIUS Kamnik zelo različne in specifične sposobnosti in za vsako podjetje, ki jih sprejme v svoj delovni proces, lahko predstavljajo izziv, vendar verjamemo, da prepoznate njihovo gorečo željo, potrebo in težnjo, da se vključujejo v delovne procese in življenje v svojem mestu, saj se na tak način počutijo sprejete in koristne. V oktobru mesecu vam bo Nina poslala natančne potrebe in predstavitve dijakov. Verjamem, da bomo dva do tri dijake hoteli, zmogli in znali sprejeti in jih vključiti v svoje delovne procese. Njihova hvaležnost bo neopisljiva.

Še zadnjič vam kot predsednik PKK lahko povem, da sem zadovoljen z našim delom in aktivnostmi v zadnjem letu, ko smo se uradno ustanovili, sprejeli prve člane PKK, postavili CGP kluba, naredili spletno stran PKK, organizirali zanimive in koristne dogodke za vas – drage člane PKK.

Novega predsednika PKK čaka morda še težja naloga, obljubim pa, da mu bom nudil dobro in aktivno podporo ob prevzemu nalog in zadolžitev ter tudi v prihodnje.  

Hvala za vaše dosedanje zaupanje in srečno!«Govor novega predsednika v celoti:

Tomaž Lah, novi predsednik PKK: ZAHVALA IN CILJI TER NALOGE PKK ZA 2016/2017

2. skupscina PKK 2016 14

Spoštovane članice in člani PKK, spoštovani gostje.

“Matej, hvala za besedo in za zagnanost pri opravljanju funkcije generalnega sekretarja.

Na tem mestu se za odlično delo zahvaljujem tudi Urbanu, predvsem pa za energijo, ki si jo vlagal v delovanje PKK.

Mislim, da si Urban zasluži velik aplavz.

Zahvaljujem se vam za pravkar izkazano zaupanje. Ko me je  z povabilom k kandidturi nagovoril dosedanji predsednik in pobudnik PKK, Urban, s je bila seveda prva misel, da ne bom utegnil in zmogel dodatnega časovnega bremena. Naslednja misel pa je bila, če hočemo svet spremeniti na bolje, ni pametno čakati na druge, da to storijo namesto nas, ker niti ne vemo ali

 1. si sprememb sploh želijo
 2. Če jih že želijo, bodo spreminjali tako kot ustreza njim. Podjetniki pa smo se naučili, da če hočemo spremeniti zadeve, jih moramo spreminjati sami.

To je v bistvu tudi razlog, da sem sprejel kandidaturo za predsednika PKK, za katerega si želim, da bi postal pomemben steber za izboljšanje gospodarstva v občini in regiji.

Menim, da je odgovornost nas podjetnikov, da poleg zaposlenosti in boljšega standarda za prebivalce Kamnika in okolice tudi, da na dolgoročni razvoj aktivno vplivamo in spodbujamo razvoj:

 •  Okolja,
 • družbeno socialnega življenja,
 • gospodarstva

Interes gospodarske razvitosti, razvojne usmerjenosti in ustvarjalnosti je zapisan v dnk nas podjetnikov in menim, da družba pričakuje, da bomo s ciljem omogočili kakovostno življenje in  aktivno vplivali na deležnike kot so občina, društva, prebivalci.

Kakovostno lahko živi le ekonomsko svoboden in zdrav posameznik, ki ga seveda omogoča le razvito gospodarstvo, ki po drugi strani tudi lahko investira v sodobne in naravi ter človeku prijazne procese.

Zavedanje, da je kakovost( če hočete tudi čista in zdrava narava, hrana, voda) le odraz gospodarske razvitosti in da brez razvitosti ni ekonomske svobode posameznika, nas mora spodbujati v naših prizadevanjih.

Danes mi je v veliko čast, da smem nastopati tu pred vami, pred množico najbolj ustvarjalnih oseb v tem delu sveta, ki smo se enkrat v življenju odločili, da ne bomo  samo opazovalci, ampak da bomo svoje talente razvili in s tem spreminjali svet na bolje. Verjetno (vsaj meni) vam ni bilo lahko tekmovati z konkurenco – včasih tudi precej močnejšo – in osebno sem si večkrat želel, da bi nas lokalno okolje podpiralo in bilo spodbujevalno. Tudi zato, ker si te spodbude želimo, sem sprejel kandidaturo.

V mojem mandatu se bom poleg sodelovanja, pomoči in spodbude, ki so že temelj PKK-ja zavzel za cilje, za katere verjamem, da so Kamniškim podjetjem nujno potrebni.

Strateški cilji:

 1. PKK naj postane en glas gospodarstva v občini in z občino. Edino enotni bomo uspeli v prizadevanjih in potrebah gospodarstvu naklonjenega okolja. Želim si kluba, kjer bo profesionalnost in nepristranskost jedro sodelovanja z ostalimi deležniki v tem prostoru.
 2. Ustanovitev start-up sklada. Vsi boste povabljeni, da vložite sredstva v sklad, katerega namen bo lastniško investiranje v regijske Start-upe. Na pobudo g. Berganta je PKK že do sedaj dobro sodeloval s start-up sceno in kik starterjem v Kamniku. Imamo priložnost to nadgraditi.
  a. Sklad je odprt za vse člane, ki si sodelovanja želite. Elektrina, Nektar Natura sta le dva od zainteresiranih članov sklada. Tekom naslednjega meseca boste dobili povabilo z obrazložitvijo. S tem si pridobite možnost investiranja v podjetja, ki nas bodo s svojimi poslovnimi idejami prepričala. V skladu bomo formirali strokovni odbor, ki bo ocenjeval realni potencial podjetij in bo ustanoviteljem služil kot svetovalni organ.
 3. Spodbujanje podjetništva v vseh izobraževalnih ustanovah. PKK se bo po svojih močeh povezal z različnimi ponudniki tovrstnih izobraževalnih programov in z občino kot ustanoviteljico zavodov in šol. Vse to s ciljem omogočiti mladim spoznanja in možnosti razvijanja svojih talentov.
 4. Organizacija štipendijskega sklada za nadarjene socialno šibke in letnega koncerta, katerega namen bi bil pridobivanje donacij za ta sklad.

Upam na vašo podporo in si želim, da s sodelovanjem te cilje aktivno podprete.

Aktivnosti, kot so izobraževanje, predstavitve podjetij, poslovnih modelov, inovacij, tokrat ne omenjam, ker bi bil predlog, vsekakor pa se bodo že utečene aktivnosti odvijale naprej.

Pomembno sporočilo, ki želim, da ga slišite je, da je PKK NAŠ LOKALNI  klub podjetnikov. Preko njega lahko učinkovito ščitimo in uveljavljamo interese podjetnikov – to je nas članov. Menim, da nas družijo vrednote in interesi in le če bomo nastopali složno, bomo te interese tudi lažje uveljavljali. Vsak zase je glede na doseženo že vpliven posameznik, skupaj pa smo nepremagljivi.

V sledenju temu cilju, si želim močne podpore članov in še posebej dosedanjega predsednika. Zato tudi izbiram Urbana za podpredsednika Kluba in te Urban javno vprašam, ali si pripravljen sprejeti funkcijo.

Prav tako se zahvaljujem Nini Irt, predstavnici za stike z javnostjo in podjetnici in podžupanu in Mateju Slaparju in tudi podjetniku za ves trud in odlično-res odlično delo, ki ga opravljata v klubu. Brez vaju bi verjetno bolj ostajali pri govorih in besedah, kot sicer. Hvala in iskreno si želim, da na funkcijah ostajata.«


2. skupscina PKK 2016 9