Namen in cilji kluba

Podjetniški klub Kamnik je bil ustanovljen z namenom, da bi na organiziran način pristopili k razvoju podjetništva in podjetniško – menedžerske kulture in s tem pripomogli k uresničevanju razvojnih ciljev občine in regije. Dodatno priložnost in zagon v delovanju kluba daje tudi novo ustanovljeni co-working prostor (KIKŠtarter), ki je v letu 2015 začel delovati v občini Kamnik. S povezovanjem izkušenih uspešnih podjetnikov z mladimi in novimi podjetniki ter izobraževalnimi ustanovami, bo klub prenašal svoja znanja in širil nabor uspešnih mladih/novih kadrov in podjetij.

Namen in cilji Podjetniškega kluba Kamnik so osredotočeni na:

1.   Poslovnost

 • poslovna srečanja in izmenjava izkušenj,
 • sklepanje poslov znotraj regije.

2.   Podjetništvo

 • spodbujanje in ustvarjanje podjetniške kulture,
 • oblikovanje skupnih stališč do pomembnejših razvojnih in drugih gospodarskih vprašanj,
 • predstavitev podjetniških projektov,
 • predstavitev novoustanovljenih podjetij,
 • spodbujanje inovativnosti.

3.   Vzgojo in razvoj poslovno – podjetniške klime

 • organizirano pridobivanje novih znanj,
 • usposabljanje podjetnikov skozi neformalne oblike, kamor spadajo razni seminarji, predavanja, okrogle mize, strokovni paneli, podjetniške delavnice, strokovne ekskurzije in obiski uspešnih podjetij znotraj regije, razgovori z uspešnimi podjetniki, izmenjava podjetniških znanj in izkušenj, seznanjanje z novo zakonodajo …,
 • vzpostavljanje strokovnih povezav s sorodnimi institucijami doma in v tujini.

4.   Pomoč mladim, inovativnim in novim podjetjem

 • preko predavanj in mentorstev s svojim znanjem in izkušnjami pomagati novim podjetnikom na njihovi poti,
 • preko povezovanja in iskanja možnosti spodbujati posamezna inovativna mlada podjetja iz občine in regije,
 • preko izdelane kadrovske sheme in sistema štipendiranja pomagati razvoju perspektivnih in razvojnih kadrov,
 • preko pomoči KIKŠtarterju spodbujati razvoj mladih podjetij in podjetnikov.

5.   Družabnost

 • poslovna in družabna srečanja,
 • zasebna družabna srečanja,
 • družabne prireditve.