202309.12

Vabilo na Srečanje članov Podjetniškega kluba Kamnik na temo Zelenega Prehoda

Spoštovani člani, spoštovane članice Podjetniškega kluba Kamnik,

vljudno vas vabimo na Srečaje članov Podjetniškega kluba Kamnik na temo Zelenega podjetništva, ki bo potekal v četrtek, 5. oktobra 2023 ob 16. uri na sedežu družbe Exoterm holding d.d., Struževo 66, v Kranju.

AGENDA DOGODKA:

15.45 – prihod udeležencev

16.00Andraž Čevka mag. org. inf. – pozdrav organizatorja in kratka predstavitev skupine Exoterm

16.15dr. Vlasta Krmelj univ.dipl.inž.kem.tehn., direktorica Energetsko podnebne agencije Podravje – Izzivi zelenega prehoda in okoljske trajnosti ter prehod v nizkoogljično trajnostno krožno gospodarstvo

16.45 prof. dr. Drago Bokal, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, DataBitLab d.o.o. – Matematični model hkratnega računanja ogljičnega odtisa in lastne cene ter koristi za podjetja, ki iz tega izhajajo – študija primera Exoterm-it d.o.o.

17.15 – diskusija

TEMA SREČANJA:

Kaj pomeni ESG (Environmental, social, and governance) ali LCA (Life cycle assessment) poročanja za podjetja? Kakšne so (bodo) obveznosti podjetij vezano na ESG poročanje? Ali bodo tudi banke od vas res zahtevale izračun ogljičnega odtisa organizacije (tudi za kredit)? Kako pridobiti podatke in kako opraviti izračune?

Ključni izziv na področju zelenega prehoda in okoljske trajnosti je prehod v nizkoogljično trajnostnostno krožno gospodarstvo. Zeleni prehod precej nevidno vstopa v naša življenja in vsakdanje delo podjetij ter podjetnikov, kar pa se bo precej verjetno v prihodnjih letih bistveno spremenilo. Koncept trajnostnosti je zaenkrat predvsem prostovoljna odločitev podjetij, s katero v upravljanje vključujejo tudi skrb za družbo in okolje. Trajnostnostno poslovanje in družbena odgovornost postajata zelo pomembna za banke, kreditne institucije, investitorje, potrošnike, zaposlene in druge deležnike, zato je trajnostnost vedno bolj pomemben dejavnik pri upravljanju podjetij. Evropska unija se preko svojih direktiv prizadeva za uresničitev cilja vzpostavitve gospodarstva, ki bo delovalo v korist ljudi in zagotavljalo stabilnost, delovna mesta, rast ter trajnostne naložbe. Podatke ali smo na pravi poti se bodo zbirali preko merljivih ciljev in trajnostnega poročanja ESG, v katere ne bodo vključene samo velike družbe temveč bodo posredno vključene tudi majhne družbe in podjetniki.

LCA – analiza življenjskega cikla izdelka je ključno orodje za okoljsko učinkovito poslovanje podjetja. Z njo obvladujemo kompleksnosti odločanja in optimizacijo poslovnih procesov z upravljanjem resursov podjetja. Podatki za izdelavo LCA so obenem osnova za natančen izračun lastne cene izdelkov. Ta podatek je eden ključnih faktorjev uspeha podjetja, na osnovi katerega načrtujemo prodajo izdelkov in poslovne rezultate podjetja. Tako je poznavanje življenjskega cikla, ogljičnega odtisa in tudi lastne cene storitve ali izdelka ključen podatek v optimizaciji poslovnih procesov podjetja.

PREDAVATELJA:

Predavateljica dr. Vlasta Krmelj,  univ.dipl.inž. je direktorica Energetsko podnebne agencije za Podravje in županja občine Selnice ob Dravi.

Energetsko podnebna agencija deluje že več kot 15 let in se zadnjih 5 let poglobljeno ukvarja s podnebnimi spremembami, tveganji in morebitnimi rešitvami in prilagajanji, tudi za podjetja. Dr. Vlasta Krmelj je strokovnjakinja za področje financiranja energetsko podnebnih projektih.  Preko tega je zelo vpeta tudi v razvoj področja trajnostnega poročanja, s poudarkom na podnebno-okoljskih kazalcih, ki so z vidika poročanja najzahtevnejši.

Sodeluje v številnih mednarodnih projektih, kjer prenašamo informacije in dobre prakse našim podjetjem. Po uspešno zaključenem izobraževanju na temo podnebna nevtralnost za podjetja je pridobila tudi certifikat Univerze v Cambridgeu.

Predavatelj  prof. dr. Drago Bokal je profesor matematike Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Profesor je doktoriral iz matematike leta 2006 in  nadaljeval študij kot podiplomski raziskovalec na Univerzi Simon Fraser v Burnabyju, BC, Kanada in na Oddelku za računalništvo na Univerzi v Paderbornu v Nemčiji, ter na Oddelku za kombinatorično optimizacijo Univerze Waterloo, ON, Kanada.  Leta 2007 je postal docent na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru in leta 2012 bil habilitiran za profesorja.

Uporabo svojega znanja v praksi uporablja kot soustanovitelj podjetja DataBitLab v projektih optimizacije poslovnih procesov, vzpostavljanja razvojno-inovacijskih enot v podjetjih in uvajanja podatkovne analitike. Ti projekti so podprti z raziskovalnim delom, ki kombinirajo razvoj algoritmov, optimizacijo materialnih in nematerialnih virov (porabe časa), z modeliranjem struktur znanja, inovacijskih procesov in psiholoških učinkov optimiziranja posameznikovih aktivnosti. Svoje pedagoško in raziskovalno delo prof. dr. Drago Bokal konceptualizira okrog razumevanja in vzpostavljanja prenosa in uporabe znanja v gospodarstvu. Svoje znanje na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru deli v okviru predmetov matematičnega modeliranja, operacijskih raziskav in kombinatorične optimizacije.


Po srečanju vas vabimo, da si vzamete čas za druženje in prijetno pogostitev, kjer bomo lahko nadaljevali z izmenjavo mnenj ter izkušenj. Srečanje obeta zanimive pogovore in priložnost za povezovanje s člani Podjetniškega kluba Kamnik.
Prosmo, da nam vašo udeležbo na srečanju sporočite do 25. septembra 2023 na info@podjetniskiklub.si ali na 040 665 343 (Nika Škrjanec).