201612.08

Člani PKK pripravljeni sprejeti dijake CIRIUS-a Kamnik na obvezno prakso

Četrtek, 17. 11. 201

Na pobudo župana Občine Kamnik Marjana Šarca so se 25.5.2016 na predstavitvenem sestanku srečali predstavniki Občine, predstavniki Podjetniškega kluba Kamnik  in predstavnico Obrtne zbornice Kamnik in spregovorili o problematiki izvajanja PUD (praktičnega usposabljanja z delom) za dijake srednje šole v CIRIUS Kamnik.

Zato smo zelo veseli izraženega interesa o vključitvi dijakov CIRIUS-a Kamnik na prakso, ki so ga izrazila podjetja Zarja Elektronika d.o.o, Zarja d.d. (Terme Snovik), Iskra Mehanizmi in Metal Profil – vsi člani PKK. V zvezi s tem so bili v četrtek, 17. 11. 2016 člani PKK vabljeni na skupno srečanje v CIRIUS Kamnik, kjer so jim strokovni delavci in vodstvo CIRIUs-a predstavili njihove dijake in delo z njimi ter se pogovorili o možnostih sodelovanja pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom v omenjenih podjetjih.

Predstavnikom podjetij so povedali, da so se dijaki CIRIUS-a željni vključiti v delovne procese in kolektive izven »domačega« okolja zavoda in jim to izredno veliko pomeni. Na drugi strani pa primeri drugih praks iz tujine dokazujejo(angleška korporacija za preproge), da se podjetjem morda finančna kalkulacija zaposlitve invalida v svoj kolektiv morda res ne izplača, absolutno pa se na dolgi rok prepoznava socialni vidik, ki izjemno pozitivno vpliva na vse zaposlene v ekipi – kar pomeni, da se zaposlitev in vključitev invalida v kolektiv »psihološko izplača«.

Vsi deležniki, ki sodelujemo v vzpostavitvi mostu med podjetji in dijaki srednje šole CIRIUS Kamnik, si želimo, da postane prav Kamnik primer dobre prakse implementacije invalidne mladine v kamniška podjetja, saj je Kamnik edina občina v Sloveniji, ki tak center ima. Zato bi bila kamniška podjetja lahko zgledni primeri prehoda iz srednje šole na delovna mesta.

cirius 2 cirius 6 cirius 5 cirius 1

KRATEK ZAPIS NA PODLAGI SESTANKA NA OBČINI KAMNIK, NA KATEREM SO PRISOSTVOVALI PREDSTAVNIKI OBČINE, PODJETNIŠKEGA KLUBA KAMNIK, OBMOČNO OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE IN CIRIUS – 25. 5. 2016

 Kratka predstavitev CIRIUS Kamnik in vzgojno-izobraževalnih programov

CIRIUS Kamnik je javni zavod na nivoju države, specializiran za vzgojo, izobraževanje in celostno usposabljanje otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo ali z različnimi dolgotrajnimi obolenji.

Poleg vzgojno-izobraževalnih programov na ravni osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih CIRIUS ponuja tudi zdravstvene storitve, med katerimi so poleg specialističnih ambulant tudi različne sodobne metode fizioterapije, delovne terapije, logopedije in zdravstvene nege. Otroci in mladostniki iz oddaljenih krajev so nastanjeni v enoti doma.

Srednja šola CIRIUS Kamnik izvaja vzgojno-izobraževalne programe elektro in računalniške usmeritve ter administrativno-ekonomske usmeritve; gre za poklicno tehniške programe različnih stopenj, od nižjih poklicnih do srednjih, strokovnih in poklicno tehniških. Vsi programi vsebujejo tudi obvezno praktično usposabljanje z delom (PUD) pri delodajalcih, v trajanju od dveh tednov do dveh mesecev v posameznem šolskem letu.

Problematika praktičnega usposabljanja z delom (PUD)

Tako kot ostale srednje šole tudi srednja šola CIRIUS Kamnik spodbuja dijake in starše, da si v svojem okolju sami poiščejo PUD, kar jim večinoma tudi uspe.

V nekaterih primerih pa dijaki PUD ne dobijo, bodisi zaradi svojih posebnih potreb bodisi zaradi neodzivnosti podjetij in drugih organizacij. V tem primeru CIRIUS organizira PUD v sami ustanovi, kjer po navodilih mentorja (učitelj strokovno-teoretičnih predmetov) opravljajo določena dela; na primer različna pisarniška dela, če gre za ekonomsko-administrativni program oziroma enostavna in zahtevnejša opravila v elektro in računalniški stroki.

Dijakov, ki na ta način opravljajo PUD, je približno 5 v posameznem šolskem letu.

Sodelovanje z lokalno skupnostjo, podjetji in drugimi institucijami

Zaradi zgoraj navedenih razlogov smo za pomoč oziroma sodelovanje zaprosili Občino Kamnik, ki je organizirala sestanek s Podjetniškim klubom Kamnik in Območno obrtno-podjetniško zbornico Kamnik, ki se je odvijal 25. 5. 2016 v prostorih občine.

Naša želja, ki smo jo na sestanku tudi omenili, je vzpostaviti mrežo podjetij in drugih institucij, ki bi omogočala:

  • redno opravljanje PUD za nekatere dijake CIRIUS;
  • dijaki, ki PUD opravljajo v CIRIUS, bi lahko za določen čas (glede na svoje zmožnosti in zmožnosti podjetij in drugih institucij) obiskali podjetja ali druge institucije (npr. enkrat ali nekajkrat tedensko) ter se zgolj seznanili z delom ali pa tudi opravljali določena dela.

Morda pa bi bilo možno razmišljati o kakšni redni ali zaposlitvi za določen čas.

V bližnji prihodnosti naj bi CIRIUS začel izvajati projekt, katerega glavni cilj bo mladim s posebnimi potrebami omogočiti čim lažji prehod v domače okolje. Tudi v okviru tega projekta se odpirajo možnosti za sodelovanje z lokalnim okoljem – z lokalno skupnostjo, podjetji in drugimi institucijami.

NADALJNJI KORAKI

Ena od idej, ki je bila predstavljena na sestanku, je, da se v CIRIUS pripravi predstavitev za lokalna podjetja in druge institucije: kakšne programe izvajamo, kakšne dijake izobražujemo itd.

CIRIUS lahko organizira tudi kratka izobraževanja o osebah s posebnimi potrebami za izvajalce PUD oziroma zaposlovalce.

Možno pa bi bilo seveda razmišljati še o drugih oblikah sodelovanja, s čimer bi pripomogli k lažjemu vključevanju oseb s posebnimi potrebami v lokalno okolje.

Kamnik, 30. 5. 2016