201802.20

Člani Podjetniškega kluba Kamnik in zadruge KIKštarter center z.b.o. bodo z zbranimi sredstvi mladim startupom kupili poslovno stavbo

V četrtek, 15.2.2018,  je podjetniški klub Kamnik na svoji peti skupščini soglasno ustanovil KIKštarter Zadrugo, katere namen bo nadaljevati poslanstvo Podjetniškega kluba, ki je podpora razvoju gospodarstva v regiji. Podjetniški Klub Kamnik vključuje vse deležnike, ki vplivajo na dosego cilja in s tem namenom po novem preko skupne zadruge tudi investira v potrebno infrastrukturo, ki je in bo potrebna za doseganja svojega poslanstva. Tako so zdrava kamniška podjetja znova izkazala visoko stopnjo družbene odgovornosti ter velik posluh in podporo za razvoj mladih inovativnih podjetnikov ter s tem omogočiti Kamniku in širši regiji premostiti razkorak v razvitosti. Prvi korak so člani naložbeniki naredili že pred enim letom, ko so ustanovili sklad tveganega kapitala – KIKštarter pospeševalnik, ki je namenjen investicijam v startup podjetja, danes pa so naredili drugi korak in omogočili, da bo podjetnost na kamniškem imela trdne temelje in optimalne pogoje za iskrenje idej, nabiranje izkušenj, znanja in veščin. Odlična popotnica mladim na njihovi poslovni poti. Člani Podjetniškega kluba Kamnik tako že od vsega začetka podpirajo mlade, zagonska podjetja, razvoj podjetništva in gospodarstva v regiji na odprt, povezovalen in mentorski način. Vsak, ki želi ustvarjati, razvijati ideje in morda začeti s poslom, se lahko preko PKK-ja in podjetniškega sistema, ki ga je PKK zgradil, preizkusi in začne z manj tveganji ter bolj podprto s strani izkušenih podjetnikov in gospodarstvenikov.

Foto 2: Aleš Juhant, predsednik PKK

Foto 2: Aleš Juhant, predsednik Podjetniškega kluba Kamnik

Kot je povedal aktualni predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Aleš Juhant, so v zaporedju velikih in malih korakov za razvoj podjetništva v kamniški občini, postavljeni novi  temelji.  Tako je PKK, ki je združenje podjetnih članov iz zdravih in močnih podjetij,  s 1.12.2017 uradno ustanovil zadrugo KIKštarter center z.b.o. in ustvaril pogoje za nakup nepremičnine, kjer pod okriljem PKK in Občine Kamnik že tri leta uspešno deluje coworking prostor za mlade podjetnike KIKštarter.

»Verjamem, da se vsi zavedamo kako pomemben je ta projekt in naša podpora za razvoj mladih in za prihodnost podjetništva, ki sloni tudi na njihovih inovativnih poslovnih idejah,« je še povedal Juhant.

Aleš Juhant se je za priložnost ugodnega nakupa poslovne stavbe posebej zahvalil direktorju podjetja Iskra Mehanizmi d.d., dr. Marjanu Pogačniku, saj so kot lastniki nepremičnine pokazali velik posluh za potrebe mladih podjetnikov in ponudili nizko ceno odkupa stavbe. S tem so pokazali svojo širino in občutek za družbeno odgovornost do svojega neposrednega okolja.

Pomembno podporo imata tako Podjetniški klub Kamnik kot KIKštarter center že od samega začetka tudi v Občini Kamnik in predvsem pri županu Marjanu Šarcu, ki je povedal:

»Vaš Klub je dokaz, da lahko delujete složno in nekaj dobrega naredite. Vaši rezultati so vidni tudi s tem, ko boste danes ustanovili Zadrugo KIKštarter center z.b.o. Podjetniški klub Kamnik in vsi njeni člani ste lahko ponosni na vaše delovanje. Imate bistveno lastnost, ki jo danes splošno primanjkuje. Ste proaktivni. Torej, kaj bom sam naredil, da bo boljše in, če bo meni boljše, bo boljše tudi drugim. In to je zelo pomembno. Na vas smo lahko upravičeno ponosni. Ne nazadnje pa izpolnjujete svoje poslanstvo in to je, pomagati mladim podjetnikom, ki so na začetku svoje poti, da bodo lažje začeli in vstopili v neizprosen svet podjetništva.«

Foto Marjan Šarec

Foto 3: Marjan Šarec, župan Občine Kamnik


Novi stari predsednik Podjetniškega kluba Kamnik je še naprej Aleš Juhant, novi podpredsednik pa Stojan Hergouth, direktor podjetja Jata Emona.

Na uradnem delu dogodka so v okviru pete skupščine Podjetniškega kluba Kamnik člani kluba svoje zaupanje še za en mandat dali  Alešu Juhantu. Za njim je pester in naporen enoletni mandat, pred njim pa v novem mandatu zaključevanje že začetih pomembnih projektov – kot je tudi nakup stavbe KIKštarter.

Člani PKK pa so potrdili novega podpredsednika kluba Stojana Hergoutha, solastnika in direktorja podjetja Jata Emona d.o.o., podjetje z več kot 50 letno tradicijo.  Stojan Hergouth bo tako najprej v vlogi podpredsednika prav tako pustil pomemben pečat v nadaljnji konstantni rasti kvalitete delovanja Podjetniškega kluba Kamnik, z naslednjo skupščino – predvidoma v oktobru 2018 – pa bo prevzel funkcijo predsednika kluba. V svoji izjavi je zapisal: »Po svojih najboljših močeh si bom v skladu s svojimi pristojnostmi, poslovnimi in vodstvenimi izkušnjami prizadeval za dobrobit Podjetniškega kluba Kamnik in članov omenjenega kluba ter spoštoval vrednote in vizijo kluba.«

 

Odlična popotnica mladim na njihovi poslovni poti – nova zadruga in nakup poslovne stavbe


Ustanovitelj Podjetniškega kluba Kamnik in prvi predsednik kluba mag. Urban Bergant je v svojem motivacijskem govoru povzel vso zgodovino sodelovanja med Podjetniškim klubom Kamnik, KIKštarterjem in Občino Kamnik in poudaril, da Podjetniški klub uspešno uresničuje vizijo medsebojnega povezovanja podjetnikov in povezovanja podjetnikov z okoljem.

»Vzpostavili smo trdno sodelovanje med KIKštarter – co.working podjetniškim centrom, ki ga uspešno vodi Matjaž Jug, Podjetniškim Klubom in Občino Kamnik. Ustanovili smo sklad semenskega kapitala KIKštarter pospeševalnik, ki ga vodi Matej Humar. Uspešno enoletno delo naložbenega odbora pospeševalnika se že kaže s prvimi semenskimi investicijami v mlada podjetja. Poleg semenske investicije s strani KIKštarter pospeševalnika mladi dobijo tudi odlične mentorje. Dosegli smo tudi prelomno točko sodelovanja med Podjetniškim klubom Kamnik in Občino Kamnik, saj smo v decembru 2017 podpisali protokol o partnerskem sodelovanju,« je še povedal Urban Bergant.

Foto 4 mag. Urban Bergant, pobudnik ustanovitve PKK

Foto 4: mag. Urban Bergant, pobudnik ustanovitve Podjetniškega kluba Kamnik

Vse zbrane podjetnike in goste je nagovoril tudi državni poslanec RS mag. Matej Tonin, ki je razgrnil svoje nove pobude vladi za vzpostavljanje boljših pogojev za gospodarstvo v Sloveniji s predlogom zakona za zvišanje dohodninske olajšave, saj je delo v Sloveniji med najbolj obdavčenimi v EU ter podjetnikom položil na srce naj se tudi oni še naprej borijo za boljši skupni jutri.

Foto Matej Slapar, Urban Bergant, Tomaž Lah

Foto 5: Matej Slapar, generalni sekretar PKK, mag. Urban Bergant, Tomaž Lah, podpredsednik PKK

          

Zakaj zadruga – prednosti


Člani Podjetniškega kluba so na podlagi podanih poročil o delovanju Podjetniškega kluba Kamnik s strani aktualnega predsednika Aleša Juhanta, o delovanju KIKštarter pospeševalnika  in preteklih investicijah v prva startup podjetja s strani direktorja Mateja Humarja in podpredsednika in idejnega očeta pospeševalnika Tomaža Laha, finančnega poročila Mateja Slaparja, generalnega sekretarja PKK, pravnih pojasnil pravnega svetovalca Blaža Jamška, stanovalca Kištarter centra  ter predstavitve dosedanjega odličnega delovanja KIKštarterja s strani vodje KIKštarterja Matjaža Juga, sprejeli odločitev za vstop v novoustanovljeno zadrugo KIKštarter center z.b.o. in s svojimi vložki hkrati podprli nakup stavbe. Matjaž Jug in Aleš Juhant sta se ob tej priložnosti posebej zahvalila mladinskemu centru Kotlovnica, ki je v štartu pod okrilje vzela tudi KIKštarter in prav prostovoljci iz Kotlovnice so s svojimi rokami prenovili notranje prostore, da so danes v tako lepem stanju kot so.

Zadruga KIKštaretr center z.b.o. je bila ustanovljena zaradi najbolj primerne oblike pravne osebe za uskladitev različnih prispevkov in interesov. Pravna oblika zadruge KIKštarter center bo tudi omogočila, da bo KIKštarter v bodoče lahko kandidiral na razpisih za pridobitev subvencij za izvajanje programov. Tako zadruga omogoča  infrastrukturo za  rast in razvoj tudi v prihodnosti.

Oblika zadruge prav tako omogoča, da pod svoje okrilje vzame mlade podjetnike takoj na začetku svoje poslovne poti, ko še niso finančno močni in stabilni, da bi odprli svoje podjetje, ko registracija s.p.-ja (ustanovitev d.o.o.-ja pa se zdi skorajda nedosegljiv cilj) še ni ekonomsko upravičena zaradi manjka prihodkov, mladi podjetnik pa mora in želi svoj izdelek, storitev testirati na trgu. Zadruga tovrstnim mladim omogoča vključitev v zadrugo in pravno-finančni-formalni okvir za izdelovanje, kar med drugim vključuje neposredno prodajo izdelkov/storitev (izdaja računov), z mladim podjetnikom pa sklenitev ustrezne pogodbe (študentsko delo, podjemna ali avtorska pogodba) za kar morebiten kupec/naročnik ne bi imel časa, energije ali potrpljenja.

Na prihodnost KIKštarterja bosta tako dolgoročno in pozitivno vplivali dve nujni spremembi in sicer ustanovitev samostojne pravne osebe Zadruga KIKštarter center z.b.o. in nakup objekta/stavbe KIKštarter v izmeri 766 m2.

Obe spremembi prinašata dolgoročne prednosti in sicer:

razvoj start-up podjetij in kadrov, ključnih za gospodarstvo; možnost prijav in koriščenja sredstev iz javnih / državnih in evropskih razpisov za programe in razvoj KIKštarter-ja; možnost pridobitnih dejavnosti oz. aktivnosti; kot samostojna pravna oseba lahko Zadruga KIKštarter nastopa kot kupec objekta/stavbe v kateri so stanovalci/uporabniki trenutno najemniki stavbe; kot lastnik stavbe se KIKštarter lahko dodatno financira iz naslova dodatnih najemnin za oddajo pisarn stanovalcem.

Foto 9 Matjaž Jug, predsednik zadruge KIKštarter center z.b.o.

Foto: Matjaž Jug, vodja KIKštarter in predsednik zadruge KIKštarter center z.b.o.

Za zaključek se ozrimo naprej v prihodnost z vizijo Matjaža Juga, vodje KIKštarterja in novega predsednika zadruge: »KIKštarter je leta 2016 prejel nagrado Evropske komisije za razvoj podjetništva v lokalnem okolju na območju Evropske Unije. Po dveh letih in pol obstoja želimo narediti korak še naprej, z nakupom stavbe bomo postavili temelje za nadaljnje delovanje KIKštarterja kot regionalnega podjetniškega centra, ki bo skrbel za nastanek in razvoj novih startup podjetij. Mladim želimo poleg rednega izobraževanja omogočiti specialne delavnice, predavanja in sodelovanje na realnih projektih, postaviti laboratorij za prototipiranje in še okrepiti sodelovanje s šolami. KIKštarter je projekt, ki nas povezuje in omogoča, da naredimo nekaj posebnega in velikega.«


Pripravila in zapisala:

Nina Irt
Stiki z javnostmi
Podjetniški klub Kamnik