201610.04

Kako veliko je kamniško gospodarstvo?

V prvem od serije analiz kamniškega gospodarstva se posvečamo osnovnim karakteristikam poslovne aktivnosti v našem podalpskem kraju. Kamniško gospodarsko udejstvovanje postavljamo ob bok gospodarstvom bližnjih občin.

Kamnik se z 810 družbami ponaša kot tretja največja občina v osrednjeslovenski regiji za prestolnico Ljubljano (20.604) in Domžalami (1.335), je pa pred Grosupljem (687) in Trzinom (646). To je sicer eden od redkih kriterijev, po katerih se kamniško gospodarstvo po velikosti uvršča med prvo trojico.

Aktivnih Kamničanov trikrat več od služb v kamniških družbah

Kamniške družbe so lani nudile delo 3.454 zaposlenim, kamniški s.p.-ji pa še 439. Koliko je to v primerjavi z delovno aktivnimi v naši občini? Število vseh zaposlenih v kamniški občini (bodisi v javni upravi, gospodarstvu ali samozaposlenih) je 12.150, ob tem 1.327 brezposelnih (podatki za konec decembra 2015). Število delovnih mest, ki jih nudi kamniško gospodarstvo tako ustreza 29 odstotkom aktivne delovne sile.

Ob teh podatkih omenimo slovenski fenomen Trzin, občino s 1.700 aktivnimi prebivalci, tamkajšnje družbe in s.p.-ji pa dajejo delo 4.500 zaposlenim. To celo presega število vseh prebivalcev v občini (3.889). Po tej plati je trzinska občina unikat v Sloveniji.

EU_Tabela1

Vir: Ajpes

EU_Tabela1_graf

Vir: Ajpes

Kako je lahko Komenda po prihodkih večja od Kamnika?

Po ustvarjenih prihodkov kamniške družbe ne prednjačijo. S 486 milijoni evrov v letu 2015 so pridelali 0,6 odstotka vseh prihodkov slovenskih družb v lanskem letu. To je denimo za 17 odstotkov manj od podjetij precej manjše komendske občine. Ta podatek nazorno prikaže, pomanjkljivost takšnih primerjav, namreč državna statistika meri prihodke ustvarjene glede na sedeže družb. Komendski so, zahvaljujoč sedežu Lidlu Slovenija (ta ustvari približno polovico vseh prihodkov v občini), tako večji od kamniških, četudi velika večina prihodkov Lidla izhaja iz trgovske dejavnosti v ostalih občinah.

V prihodnjih prispevkih se bomo podrobneje posvetili rasti prihodkov (kot tudi ostalih kazalnikov poslovanja), že sedaj pa povejmo, da so kamniška podjetja z rastjo prihodkov daleč nad slovenskim povprečjem.

EU_Tabela2

Vir: Ajpes

EU_Tabela2_graf

Vir: Ajpes

Dobiček je doma v Kamniku

Ko nanese vprašanje na dobičkonosnost, ugotovimo, da kamniška podjetja izstopajo v pozitivnem smislu. Sam čist dobiček v višini 23,6 milijona evrov predstavlja 3,4 odstotka ustvarjenega čistega dobička v osrednji Sloveniji ter 2,7 odstotka vsega v Sloveniji. Pozoren bralec ugotovi, da so kamniška podjetja po ustvarjenih dobičkih veliko konkretneje zastopana tako v regiji kot v Sloveniji, če to primerjamo s prihodki ali denimo številom zaposlenih.

Tudi delež dobičkonosnih kamniških podjetij je s 72 odstotki nad slovenskim povprečjem (67 odstotkov).

S.p. v Kamniku pogostejša oblika kot drugod

Za razliko od večine ostalih občin v osrednji Sloveniji, ima Kamnik več registriranih s.p.-jev kot gospodarskih družb. 873 kamniških samostojnih podjetnikov (pri tem ne štejemo tistih, ki so obdavčeni po normiranih odhodkih in obračunov ne oddajajo) je lani skupno ustvarilo 60,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, s čimer se ponašajo s 6-odstotno utežjo vseh prihodkov samostojnih podjetnikov v osrednji Sloveniji. Spomnimo, delež prihodkov kamniških podjetij je znašal 1,5 odstotkov regije.

Samostojni podjetniki so lani zaposlovali 439 sodelavcev, v povprečju torej vsak drugi po enega – kar je skladno s povprečjem regije. Prikazani podjetnikov dohodek je ob koncu lanskega leta v kamniških s.p.-jih bil v povprečju za 15 odstotkov višji kot leto prej in sicer 4,7 milijona evrov, kar v povprečju znese nekaj več kot pet tisoč evrov na registriranega samostojnega podjetnika. Tudi to je blizu povprečja regije.

V uvodu smo pogledali nekaj osnovnih karakteristik kamniškega gospodarstva za lažjo umestitev v slovenski prostor. V prihodnjih prispevkih pa se bomo posvetili analizi zadolženosti kamniških družb, ustvarjeni dodani vrednosti, rasti prihodkov in dobička, dobičkonosnosti, plačanim davkom, gibanju stroškov dela ter zaposlenosti, turizma, … Če vas kakšno področje zanima, vas vabim, da mi to sporočite na: jure.ugovsek@gmail.com.