201612.01

Kamniško gospodarstvo krizo premagalo na krilih izvoza

Izvoza se je v minuli gospodarski krizi prijel vzdevek preganjalca recesije. Ob spodbudnih napovedih za prihodnjo rast prodaje slovenskih podjetij na tujem – analitiki državnega Umarja v prihodnjih dveh letih pričakujejo petodstotno rast – smo pod drobnogled vzeli izvoz kamniških podjetij.

V uvodu povejmo, da so kamniška podjetja v povprečju manj izvozno naravnana od povprečnega slovenskega. Onkraj državnih meja kamniški d.o.o. in d.d. ustvarijo skoraj natanko vsak tretji evro dohodka (33,5 odstotka prihodkov predstavlja izvoz), medtem ko delež izvoza slovenskih podjetij znaša 38,4 odstotka vsote vseh prihodkov.

Izvoz sam po sebi sicer še ne pomeni dobrega ali slabšega poslovanja gospodarstva v določeni regiji. To je nazorno razbrati iz podatkov gospodarstev bližnjih občin Domžale in Trzin. Podjetja v Domžalah v povprečju v tujini ustvarijo 51 odstotkov prihodkov, trzinska zgolj 22 odstotkov. A to se navsezadnje na dobičkonosnosti sredstev (ROA) ne odrazi. Podjetja iz obeh občin ustvarjajo v povprečju 4-odstotni donos na sredstva.

Graf: KAMNIŠKEGA IZVOZ vs SLOVENSKI IZVOZ

izvoz2

Vir: Gvin, lastni preračuni

Se je pa izvoz na primeru podjetij registriranih v kamniški občini izkazal kot močno orožje proti krizi. Prihodki kamniških podjetij so lani za 17 odstotkov prekašali tiste v letu 2008. To je zelo dober rezultat, če vemo, da je povprečno slovensko podjetje lani prodalo za dva odstotka manj kot pred krizo. A če se kamniška podjetja ne bi tako zelo izvozno usmerila, bi se rast prihodkov izgubila v povprečju. Na domačem trgu so namreč kamniške družbe v sedmih letih do lani uspele prodajo povečati zgolj za dva odstotka, v tujini za ogromnih 67 odstotkov. (Za primerjavo: povprečno slovensko podjetje je med leti 2008 in 2015 prodajo na tujih trgih povečalo za 27 odstotkov.)

Veliko večino kamniškega izvoza predstavlja prodaja v trge Evropske unije – kar 83 odstotkov. Na ravni države je ta delež lani bil manjši, 77-odstoten.

Tabela: TOP 5 KAMNIŠKEGA IZVOZA

izvozniki

Vir: Gvin

Avtor: Jure Ugovšek (jure.ugovsek@gmail.com)