201912.04

Nastopi na sejmih in spodbude za nadgradnjo elektronskega poslovanja

Leto 2019 gre počasi k koncu, s čimer smo bližje tudi zaključku perspektive 2014 – 2020. V kolikor z novim letom planirate nastop na mednarodnem sejmu v tujini lahko s strani Spirit-a pridobite sofinanciranje od ca 5.600 EUR do ca 13.100 EUR glede na velikost razstavnega prostora. V primeru, da se podjetje predstavlja na mednarodnih sejmih se je vsekakor smiselno prijaviti. Drugi aktualni razpis je namenjen nadgradnji elektronskega poslovanja v MSP. V naslednjem letu pa bodo tudi še vedno aktualni vavčerji, ki pa bodo predstavljeni v začetku leta, ko bo znano kateri bodo namenjeni za zahodno Slovenijo. Uspešne razvojne projekte v 2020 tudi s pomočjo EU sredstev vam želi tudi ekipa MM Sol, ki skrbi da ste skozi celo leto obveščeni o aktualnih razpisih. Več podrobnosti o navedenih razpisih je v nadaljevanju.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

Mednarodni sejem v tujini mora biti vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de, hkrati pa mora imeti vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Za uveljavljanje upravičenih stroškov operacije se uporablja poenostavljena oblika obračunavanja upravičenih stroškov, in sicer standardna lestvica stroška na enoto (v nadaljevanju: standardni strošek na enoto), pri čemer je po tem javnem razpisu enota kvadratni meter (m2) najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini.

Roki za prijavo v letu 2020 do 6.1., 15.5. in 4.9.

(vir: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-11-16-Javni-razpis-za-sofinanciranje-individualnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letih-2019-2022)

Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP

Namen razpisa je podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje (upravičeni stroški):

  • Elektronsko izmenjavo med partnerji
  • Digitalizacijo nastopov na sejmih
  • Spletne strani za tuje trge
  • Spletne trgovine
  • Produktno-prodajne videe
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja

Za prijavo je potrebno, da prijavitelj jzaposluje vsaj dve (2) osebi za polni delovni čas. Podjetje prijavitelja mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v ustrezni register). Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4.

V vlogi bo moral prijavitelj navesti zunanje/ga izvajalca/e, ki bo/bodo storitev opravil/i. Zunanji izvajalec mora o opravljenem delu pripraviti poročilo in mora imeti za izvedbo ustrezne reference.

Merila za ocenjevanje so število izvedenih ukrepov, reference zunanjega izvajalca, finančna sposobnost podjetja, tržni potencial podjetja in izpolnjevanje horizontalnih ciljev EU (širši družbeni vpliv).

Delež sofinanciranja je 70 % upravičenih stroškov. Dodeljen sredstva ne morejo biti nižja od 5.000 EUR in ne višja od 30.000 EUR. Rok za prijavo je 1.10.2020.

Matija Matičič