202010.11

Novi predsednik Podjetniškega kluba Kamnik je Ivan Hribar, prokurist in solastnik Term Snovik

V torek, 6. 10. 2020,  je Podjetniški klub Kamnik na svoji sedmi skupščini soglasno potrdil novega predsednika, ki je z včerajšnjim dnem postal Ivan Hribar, prokurist in solastnik Term Snovik. V svojem nagovoru je članom kluba predstavil svojo vizijo delovanja kluba za naprej. Na skupščini je svoj  nekoliko podaljšan mandat zaključil Stojan Hergouth (sedaj podpredsednik kluba), ki je članom kluba podal poročilo o preteklem delovanju in aktivnostih ter se zahvalil vsem sodelujočim za skupno prizadevanje v vseh projektih v času njegovega mandata. Kot izjemno pomembno je izpostavil hitro povezovanje podjetnikov in vodstva Občine Kamnik že na začetku korona krize, ki je dodobra pretresla tako gospodarstvo kot družbo. Matej Slapar, generalni sekretar kluba in župan Občine Kamnik je v svojem rednem poročilu seznanil člane s poslovanjem kluba in aktualnim članstvom. Klub danes šteje dvainšestdeset močnih in zdravih podjetij iz Kamnika in okolice.

UO PKK_skupščina PKK 6.10.2020

Matej Slapar, župan Občine Kamnik in generalni sekretar Podjetniškega kluba Kamnik, Stojan Hergouth, sedaj podpredsednik Podjetniškega kluba Kamnik in direktor Jata Emona d.o.o., Ivan Hribar, novi predsednik Podjetniškega kluba Kamnik ter prokurist in solastnik Term Snovik, mag. Urban Bergant, ustanovni član Podjetniškega kluba Kamnik in direktor podjetja Elektrina d.o.o., Tomaž Lah, ustanovni član Podjetniškega kluba Kamnik ter lastnik in direktor podjetja Nektar Natura, Aleš Juhant, podpredsednik Podjetniškega kluba Kamnik ter lastnik in direktor Metal Profil d.o.o.

Gostitelj večera Predrag Canjko, direktor Term Snovik, je članom Podjetniškega kluba Kamnik izrazil dobrodošlico in na kratko predstavil novosti Term Snovik.

Predrag Canjko, direktor Term Snovik

Predrag Canjko, direktor Term Snovik

V svojem uvodnem nagovoru je – sedaj bivši predsednik – Stojan Hergouth toplo pozdravil vse prisotne in se članom Podjetniškega kluba Kamnik zahvalil za številčno udeležbo, ki jo razume kot pripadnost klubu. Posebno iskreno zahvalo je namenil županu Občine Kamnik, ki v klubu sodeluje že od ustanovitve dalje in kljub prevzemu visoke funkcije župana premore čas, energijo, voljo in veličino, ki jo zmore redko kateri župan, da med vsemi svojimi obveznostmi in odgovornostmi vztraja tudi na funkciji generalnega sekretarja kluba. »Mislim, da moraš biti velik in se moraš predvsem zavedati pomena tega kar počneš. Mislim pa, da ga to tudi malo zanima,« je nekoliko hudomušno dodal Hergouth. »Zato sem mu iskreno hvaležen, da drži niti delovanja tega našega kluba in poskrbi za marsikatero operativo, finančne izkaze in plačilni promet, kar je zelo pomembno,« je še izpostavil Hergouth.

Stojan Hergouth, podpredsendnik PKK in solastnik Jata Emona

Stojan Hergouth, sedaj podpredsednik Podjetniškega kluba Kamnik in direktor Jata Emona d.o.o.

Sodelovanje Podjetniškega kluba Kamnik z Občino Kamnik

V svojem pozdravnem nagovoru se je Matej Slapar, župan Občine Kamnik spomnil prvotne ideje, da se ustanovi organizacija, ki bo spodbujala in podpirala podjetne zgodbe in pomagala razvijati dobre proizvode in ideje mladih podjetnikov, ki sta jo razvila z mag. Urbanom Bergantom – prvim predsednikom Podjetniškega kluba Kamnik. S ponosom je pogledal na dolgoletno prehojeno pot in poudaril pomembnost sodelovanja med Podjetniškim klubom in Občino Kamnik ter pohvalil vztrajnost, učinkovitost in predanost skupnemu cilju: »Podjetniški klub Kamnik združuje dvainšestdeset zdravih in uspešnih podjetij. Podjetniki ste znotraj kluba ustanovili še KIKštarter pospeševalnik, ki investira v startupe in KIKštarter Zadrugo, ki je kupila in obnovila hišo KIKštatrer, kjer ima domovanje kar nekaj podjetij kot so Vigoshop (prodaja po vsej Evropi), Ad Star, Hungry Skin, Kombucha, Bevog. Iz KIKštarterja se je razvilo že več kot 100 delovnih mest. KIKštarter je zdaj samostojna enota, ki iz Ministrstva za gospodarstvo že pridobiva sredstva za razvoj programov. Vsega tega ne bi bilo, če ne bi bilo vas, članov Podjetniškega kluba Kamnik, ki se družite, sodelujete v tej posebni skupnosti. Upam le lahko, da bomo takšno sodelovanje ohranili tudi v prihodnje. Hvala vam, da ustvarjate delovna mesta v kamniški občini. Ponosni smo, da se po vsem svetu in po Evropi prodajajo vaši proizvodi.

Ob koncu le še povem, da sem hvaležen državi, da je z ukrepi poskrbela, da ste vsi člani podjetniškega kluba preživeli na trgu, da smo čez prvi val že šli in še vedno zagotavljate delavna mesta.  Skupaj iščemo tudi rešitve za prostorsko problematiko in prostorske pogoje ter infrastrukturni razvoj naše občine. Tisto kar je v naši moči, Občina Kamnik bo naredila za vas.  Vaša vloga za razvoj kamniškega gospodarstva je velika in poleg razvoja in svojega dela opravljate še poslanstvo spodbujanja mladih inovativnih podjetnikov, kjer vam je Občina Kamnik vedno stala ob strani v preteklosti in – prepričan sem – da bomo s sodelovanjem nadaljevali tudi v prihodnosti ter ga še nadgradili.«

Matej Slapar, župan in generalni sekretar PKK

Matej Slapar, župan Občine Kamnik in generalni sekretar Podjetniškega kluba Kamnik

»Začetek mandata preizkušnja v nekem novem okolju, ki je bilo vredno, da mu posvetim nekaj časa« – Stojan Hergouth

Tradicionalno je – že sedmo skupščino – vodil Matej Slapar, generalni sekretar kluba (in župan Občine Kamnik), ki so ga člani potrdili tudi kot delovnega predsednika skupščine. Za zapisnikarico so potrdili Nino Irt, zunanjo strokovno sodelavko kluba, odgovorno za stike z javnostmi, ter soglasno potrdili dnevni red uradnega dela sedme skupščine.

Na začetku uradnega dela skupščine je v poročilu predsednika  Stojan Hergouth osvetlil celovito delovanje kluba za čas njegovih skoraj dveh zaporednih mandatov predsednika od novembra leta 2018 do danes: » V veliko čast mi je bilo voditi Podjetniški klub Kamnik. Moram povedati, da je bil zame začetek mandata preizkušnja v nekem novem okolju, ki je bilo vredno, da mu posvetim nekaj časa. Gnala me je tudi lastna potreba, da sem dal večji poudarek medsebojnemu spoznavanju in druženju, da sem skupaj z vami spoznaval močna podjetja – člane našega kluba, ker v tem okolju še nisem bil vpet v večji meri.

Bistveno mi je, da je klub v mojem mandatu nadaljeval svoja ključna poslanstva, ki se udejanjajo preko dveh pravnih oseb, ustanovljenih na pobudo članov Podjetniškega kluba – to sta KIKštarter pospeševalnik, ki uspešno deluje, saj je imel sto odstotni donos v treh letih in KIKštarter Zadruga, ki ima več deležnikov – članov zadruge. Želeli bi si, da bi jih bilo še več. V obeh pravnih osebah pa ste aktivni prav člani kluba. Pomembno poslanstvo Zadruge je, da spodbuja mlade podjetnike in jim nudi materialne pogoje, skupne prostore in infrastrukturo. Tako je Podjetniški klub Kamnik nek mentorski klub tema dvema pravnima osebama, kjer so aktivni člani upravnega odbora kluba in tudi drugi člani kluba. Običajno obe pravni osebi imenujemo KIKštarter – a vsebinsko se razlikujeta, saj ena pomeni denar, druga pa hišo – ki pa bo postala po izpolnjenih pogojih za pridobivanje tudi zunanjih investicijskih sredstev, kmalu še bolj bogata tudi z vsebino in programi. Namreč dobili smo odobrena sredstva preko projekta SRIPT, ki predstavlja veliko podporo tej dejavnosti.

V svojem poročilu bi izpostavil pomembnejše dogodke in aktivnosti kluba, ki se ves čas prepletajo tudi z aktivnostmi KIKštarter pospeševalnika in KIKštarter Zadruge. Tako je pomembna Karierna tržnica s člani PKK na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra v Kamniku kot pomemben kadrovski bazen za zaposlovalce, predstavitveno srečanje članov Podjetniškega kluba Kamnik – član članu, srečanje članov Podjetniškega kluba Kamnik z ukrajinsko gospodarsko delegacijo, Kamniški forum v so-organizaciji s Časnikom Finance, pomembnejši dogodek – srečanje z gospodarskim ministrom Počivavškom ob 25 letnici Term Snovik, predavanje “Investicijsko načrtovanje glede na prostorske akte in gradbeno zakonodajo”, drugi Start-up weekend, strokovno predavanje ” Tveganja delodajalca v zvezi s pogodbenim in neformalnim zaposlovanjem«, druga Karierna tržnica v letu 2020. Potem se je zgodila karantena in je Tomaž Lah predlagal prvo video konferenco, katere rezultat je bilo pismo Vladi RS in GZS v katerem so člani kluba podali predloge kriznih ukrepov zaradi posledic koronavirusa na gospodarstvo. Gospodarstvo smo segmentirali na različno prizadetost in smo uspešno sugerirali ukrepe, ki so bili celo manj širokogrudni kot je kasneje uvedla ukrepe Vlada.  KIKštarter je nato organiziral videokonferenco z naslovom: Kakšen bo vpliv epidemije koronavirusa na gospodarstvo? in povabil k sodelovanju člane kluba, kjer smo podelili svoje izkušnje ob škodi, ki smo jo utrpeli zaradi krize. Na zadnji dogodek v organizaciji KIKštarterja, SAŠA inkubatorja in Poslovnih angelov Slovenije smo bili vabljeni tudi člani kluba in ga priporočamo tudi drugim (po Sloveniji jih bo še sedem).

Predsednik v odhajanju se je iskreno zahvalil za sodelovanje tudi tesnim zunanjim sodelavcem Juretu Ugovšku, novinarju in uredniku Časnika Finance, ki že sedem let pripravlja rubriko na spletni strani Podjetniškega kluba Kamnik ter v Podjetniških novicah kluba z naslovom Ogledalo kamniškega gospodarstva, Matiju Matičiču, strokovnemu sodelavcu iz podjetja MM SOL, ki pripravlja rubriko Aktualni EU razpisi ter Jaku Capudru iz podjetja Elektrina d.o.o., ki skrbi za tehnični in oblikovni del delovanja spletne strani, vabil in podjetniških novic.

Poročilo predsednika so člani kluba soglasno sprejeli in potrdili.


Zagnanost in entuzijazem upravnega odbora in članov Podjetniškega kluba Kamnik

Matej Slapar, generalni sekretar kluba, je v svojem poročilu navedel: »Upravni odbor PKK se je v preteklih dveh letih (od prejšnje skupščine) na uradnih sestankih sestal 8 krat. Udeležba je bila  91,6%, saj je od vseh 6 članov, ki sestavljamo UO, na štirih sestankih manjkal en član, na vseh ostalih pa smo bili prisotni vsi člani UO. Na večini sestankov sta bila prisotna tudi vodja KIKŠtaretrja Matjaž Jug in Matej Humar, direktor KIKštarter pospeševalnika, kar potrjuje tudi dobro sodelovanje med klubom podjetnikov in našim Coworking prostorom ter pospeševalnikom.  Na vseh sestankih se je vodil tudi zapisnik, ki je dosegljiv članom.  Poleg priprave skupščine, okroglih miz in drugih dogodkov, je bila naloga PKK tudi sodelovanje s KIKŠtarterjem in drugimi akterji na povezovanju in razvoju podjetništva v naši občini.

V tem poletnem obdobju (od prejšnje skupščine) je bilo s strani generalnega sekretarja poskrbljeno za izstavitev vsakoletnih računov in dopisov novim članom, vodenje sej UO ter pisanje zapisnikov ter koordinacija med akterji na področju podjetništva v občini. Pristopno izjavo za članstvo v klubu je do danes podpisalo 65 podjetij. Od tega smo štiri podjetja, zaradi neplačila računa za članarino izključili, tako da vas je uradno v tem trenutku 61 članov. Članarine za letošnje leto pa niso plačala štiri podjetja s podpisano pristopno izjavo. Na tem mestu je potrebno poudariti, da sta dva nova člana že podjetji, ki sta nastali prav v KIKŠtarterju. To sta podjetji HS Plus (Vigoshop) in Ad star.

Celotno finančno stanje in plačilo  vseh prejetih  računov sta preko leta 2019 in do danes potrjevala predsednik in podpredsednik kluba, poudariti pa je treba, da med stroški ni nobenih reprezentančnih stroškov, ampak samo nujno potrebni stroški za delovanje kluba. Bilance so objavljene in oddane tudi na Ajpes in FURS v skladu z SRS in MRS.«

Izvolitev novega predsednika in podpredsednika Podjetniškega kluba Kamnik

Po predlogu Tomaža Laha so člani kluba soglasno potrdili sklep, da je skupščina PKK za novega predsednika Podjetniškega kluba Kamnik izglasovala Ivana Hribarja, ki sedaj po predsednikih iz različnih gospodarskih panog prihaja iz – za Kamnik izjemno pomembne – turistične gospodarske panoge. Podpredsednik je po statutu kluba postal Stojan Hergouth, ki se je obvezal, da bo novemu predsedniku stal ob strani in še aktivno sodeloval v upravnem odboru kluba.

Tomaž Lah, član UO PKK in solastnik Nektar NAtura

Tomaž Lah, ustanovni član Podjetniškega kluba Kamnik in direktor podjetja Nektar Natura d.o.o.

Novi predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Ivan Hribar se je na kratko predstavil in  nagovoril prisotne: »Zahvaljujem se vam za zaupanje. Verjamem, da bomo naprej lepo sodelovali in to energijo, ki je zastavljena ves čas delovanja Podjetniškega kluba Kamnik, peljali tudi naprej. Tudi sam sem podjetnik že vse svoje življenje – tako in drugače. Moram povedati, da zelo podpiram duh podjetništva in sem kot dolgoletni podjetnik res hvaležen, da je v Kamniku pred leti prišlo do ustanovitve tega kluba. Pred leti smo sicer že imeli klub direktorjev in smo neko obdobje dobro sodelovali. Takšno sodelovanje in povezovanje ni koristno in pomembno le za podjetnike, temveč tudi za celotno skupnost in razvoj kraja. Ker le, če bo gospodarstvo in podjetništvo funkcioniralo, bo za vse lahko dovolj sredstev in se bo vse ostalo lahko razvijalo. V moji viziji – kot me mnogi že dobro poznate – sem najbolj zaprisežen trajnosti, energetiki, in vsega kar iz tega izhaja. Že 29 let sem tudi direktor Zarje KOVIS d.o.o. Kamnik. Od leta 1972 sem prišel kot študenti, od leta 1978 sem tam zaposlen in sem šel čez vse te procese.

Leta 90 je izvršni svet sprejel sklep, da se ideja o termah opusti in da ta termalna voda, ki jo imamo, ne predstavlja nič. S tem se nekateri nismo sprijaznili in smo se začeli organizirati in povezovati. Sedaj je minilo 25 let, ko sem prvič predstavil to podjetniško idejo – in sedaj smo še vedno tu.  Moje vodilo, ki bi ga tudi želel nadaljevati, je to povezovanje, sodelovanje – bodisi na poslovnih, bodisi družbeno koristnih področjih, saj je to naša dolžnost in poslanstvo. Kot drugo pa sem z mladimi vse življenje izredno rad delal in Zarja je bila od nekdaj nekakšen inkubator, od koder izhaja veliko uspešnih inženirjev in kadra, ki so sedaj močni podjetniki. Še vedno želim spodbujati mlade, da imajo priložnost uresničiti tudi kakšne »odštekane« poslovne ideje. Trenutno ocenjujem, da je potrebno v Kamniku pozornost posvetiti dobri turistični ponudbi, turističnim objektom, razvoju turistične infrastrukture, v prvi vrsti zagotoviti visoko kvaliteto življenja domačinov, da se lahko tudi obiskovalci dobro počutijo pri nas, da bo turizem lahko v Kamniku dejansko predstavljal panogo številka 1. Vse te izkušnje in vizijo bi želel prenesti na mlade, da se vklopijo s startup idejami. Verjamem, da bomo z ustanovnimi člani in predsednikom Podjetniškega kluba Kamnik ter sodelavci iz KIKštarterja tudi v bodoče našli skupno pot in delali naprej v trenutnih razmerah in varnostnih ukrepih, ki so koristni za nas same in ljudi okoli nas.«

IMG_3366-002

Ivan Hribar, novi predsednik Podjetniškega kluba Kamnik ter prokurist in solastnik Term Snovik

Ivan Hribar je v nadaljevanju predstavil tudi predvideni drugi del investicij in kratko-, srednje- in dolgoročne investicijske načrte Term Snovik. Pred korona krizo so pričeli z drugim investicijskim ciklom, ki so ga kljub karanteni speljali do konca. V nadaljevanju načrtujejo postavitev dela za avtodome na severnem delu. Kot nujno investicijo ocenjuje investicijo v nov hotel s katerim bodo v Kamnik privabili še drug segment gostov. Že dlje časa pa razmišljajo o umestitvi pokritega olimpijskega bazena in iščejo rešitve za izvedbo te investicije.

Z govorom  novega predsednika je bil zaključen tudi uradni del sedme skupščine Podjetniškega kluba Kamnik.