202404.16

Potek prenosa lastništva v družinskem podjetju in pregled finančnih vidikov pri prenosu lastništva

V četrtek, 11. aprila 2024, je Podjetniški klub Kamnik organiziral predavanje na temo “Potek prenosa lastništva v družinskem podjetju in pregled finančnih vidikov pri prenosu lastništva”. Predavanje je potekalo v prostorih KIKštarterja in je privabilo številne udeležence, ki so želeli izvedeti več o ključnih finančnih in strateških vidikih prenosa lastništva podjetij.

Predavatelj, prof. dr. Jaka Vadnjal, priznani strokovnjak na področju podjetništva in upravljanja podjetij, je s svojo bogato akademsko in praktično izkušnjo udeležence popeljal skozi proces prenosa lastništva, ki je pogosto prisoten v življenjskem ciklu družinskih podjetij. Profesor Vadnjal je podrobno obravnaval različne finančne vidike, ki so ključni pri pripravi in izvedbi prenosa lastništva, vključno z zagotavljanjem sredstev za prenosnike, upravljanjem davčnih vidikov in možnostmi za pridobitev zunanjih investicij.

Posebno pozornost je namenil usklajevanju stališč, želja in ambicij vseh vpletenih strani, ki so ključne za uspešen prenos. Predstavil je tudi izzive, s katerimi se srečujejo družinska podjetja pri prenosu lastništva na naslednjo generacijo, in poudaril pomen pripravljenosti prevzemnikov na nadaljnje vodenje podjetja.

Predavanje je trajalo dve šolski uri, v katerih je prof. dr. Vadnjal udeležencem ponudil konkretne nasvete in odgovore na vprašanja, ki so se nanašala na tematiko prenosa lastništva. Prav tako je izpostavil pomembnost strateškega načrtovanja in dolgoročnega razmišljanja pri pripravi na prenos lastništva.

Dogodek je bil dobro sprejet s strani občinstva, ki je izrazilo veliko zanimanje za obravnavano tematiko. Udeleženci so pridobili dragocena znanja, ki jim bodo v pomoč pri načrtovanju in izvedbi prenosa lastništva v njihovih podjetjih.

Zahvaljujemo se prof. dr. Jaki Vadnjal za izčrpno in poučno predavanje ter vsem udeležencem za aktivno udeležbo. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja in novih izobraževalnih priložnosti, ki jih bo Podjetniški klub Kamnik organiziral v prihodnje.