201901.24

Prvo srečanje članov Podjetniškega kluba Kamnik z novim predsednikom in novim županom Občine Kamnik

Novoizvoljeni predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Stojan Hergouth je že takoj na začetku novega leta povabil člane na srečanje in predstavil programa dela, ki si ga je zadal za svoj mandat predsednika.  Častni gost dogodka je bil novi župan Občine Kamnik Matej Slapar, ki je poleg mag. Urbana Berganta – prvega predsednika PKK – tudi eden od ustanoviteljev Podjetniškega kluba Kamnik. Srečanje je potekalo v hotelu MD – prej hotel Malograjski dvor – v kongresni dvorani.

Predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Stojan Hergouth je po svojem pozdravnem nagovoru nanizal svoj pogled na uspešno nekajletno delovanje kluba v preteklosti in se osredotočil na statut kluba, kjer je izpostavil točke, ki so bile do sedaj dodobra realizirane in celo presežene. Predvsem je pohvalil vse tri predsednike – mag. Urbana Berganta, Tomaža Laha in Aleša Juhanta – za postavitev trdnih temeljev za delovanje kluba ter njihovo izredno zavzetost in pozitivno energijo, da klub deluje že četrto leto. V tem času so člani PKK na več načinov podpirali vizije vseh treh predsednikov – večletna podpora delovanju co-working centra KIKštarter, ustanovitev in financiranje podjetniškega sklada  KIKštarter pospeševalnik d.o.o., mentorstvo mladim podjetnikom, ustanovitev zadruge KIKštarter, nakup in postopna obnova nepremičnine za delovanje zadruge, podpis protokola o sodelovanju z Občino Kamnik in vsi dogodki, ki so bili organizirani za člane PKK v zadnjih štirih letih. Posebno zahvalo je namenil dolgoletni podpori in sodelovanja v vseh področjih delovanja PKK– Mateju Slaparju, ki je generalni sekretar kluba od vsega začetka in svojemu predhodniku Alešu Juhantu za podaljšan mandat in prizadevnost pri nakupu in obnovi KIKštarter hiše ter prepoznavnosti PK Kamnik.

Stojan Hergouth se je zahvalil  tudi razširjeni ekipi PKK, ki jo že od ustanovitve kluba sestavljajo  Matjaž Jug, predsednik  zadruge KIKštarter, Matej Humar, direktor KIKštarter pospeševalnik d.o.o., Jure Ugovšek, novinar in urednik Časnika Finance, ki ima na spletni strani PKK redno kolumno z naslovom Ogledalo kamniškega gospodarstva, Matija Matičič, ki prav tako od samega začetka na spletni strani kluba objavlja vse javne razpise, ki so zanimivi za podjetnike, Jaki Capudru iz podjetja Elektrina d.o.o., ki že od samega začetka skrbi za celotno grafično podobo kluba in za oblikovanje materialov, Blažu Jamšku, ki je poskrbel za pravno podlago ustanovitve zadruge KIKštarter in Nini Irt, ki je od samega začetka zunanja strokovna sodelavka kluba, ki skrbi za organizacijo dogodkov in za stike z javnostmi.

dav

Novi predsednik je izpostavil, da se bo v svojem mandatu osredotočil predvsem na organizacijo dogodkov, ki bodo namenjeni predvsem medsebojnemu spoznavanju članov PKK in njihovih podjetij in pa izobraževalnim vsebinam  za managerje in direktorje podjetij. Tako je članom PKK predstavil nekaj idej z vsebinami, ki se dotikajo poslovanja podjetij in predstavljajo določene novosti na področjih kot so: delovno pravo; bančni krediti kot finančni vir podjetja; spremembe v ocenjevanju kreditnega potenciala podjetji v zadnjih desetih letih; investicijsko načrtovanje glede na prostorske akte in gradbeno zakonodajo in pristopi k optimizaciji stroškov podjetja. Prav tako se je novi predsednik obrnil na župana Občine Kamnik z naslednjimi besedami: »Še posebno se bom zavzel, da nadgradimo odlično sodelovanje z Občino Kamnik in z županom podpišemo nov protokol o sodelovanju, da Podjetniški klub Kamnik ostane neodvisni glas gospodarstva in pomaga postavljati pogoje za razvoj podjetništva in gospodarstva v kamniški občini in širši regiji.«

Novoizvoljeni župan Občine Kamnik Matej Slapar se je prav tako zahvalil vsem nekdanjim predsednikom za njihovega ustvarjalnega duha in pomembno vlogo pri postavljanju vizije kluba ter njenemu uresničevanju ter njihovi zavzetosti pri odgovornem ravnanju in podpori mladim podjetnikom, ki delujejo v okviru sedanje zadruge KIKštarter. Zbranim podjetnikom – članom Podjetniškega kluba Kamnik – je jasno podal svoje priznanje za njihov doprinos k razvitosti kamniškega gospodarstva in njihove pomembne vloge pri zaposlovanju in ustvarjanju delovnih mest. Povedal je, da podpira nadaljnje sodelovanje Občine Kamnik in Podjetniškega kluba Kamnik in se veseli podpisa protokola o sodelovanju za čas njegovega mandata župana Občine Kamnik.

Matej Slapar, župan Občine Kamnik je zbrane podjetnike nagovoril z naslednjimi besedami: »Podjetniški klub Kamnik je kamniška zgodba o uspehu. Zgodba, ki ste jo skupaj ustvarili in jo skupaj »peljete« že četrto leto zapored. S strokovnim premislekom kaj je podjetništvo in ob premagovanju mnogih ovir, ki ste jih prehodili skupaj, ste SKUPAJ ustvarili številne uspehe in izpolnili mnoge izzive, s katerimi se lahko upravičeno ponašate kot ena najbolj uspešnih in inovativnih organizacij občine Kamnik.

dav

Naj na tem mestu omenim več uspešnih zgodb, ki so nastale prav zaradi vas, spoštovane članice, spoštovani člani Podjetniškega kluba Kamnik, ki skupaj soustvarjate in podpirate tako Zadrugo KIKštarter kot tudi KIKštarter pospeševalnik. To so zgodbe Anje Bordon, ki je prav v nedeljo, 16. decembra 2018, v oddaji Štartaj Slovenija stopila še korak višje, kot tudi zgodbe drugih uspešnih podjetij, ki so izšli iz KIKštarterja, katerega podpirate (Vigoshop, Adstar, Sleppy bootle, Kombuča…). Premike pa KIKŠtarter dela tudi na področju izobraževanja mladih v smeri podjetnosti in podjetništva. Brez vas teh uspehov ne bi bilo, zato sem vam iskreno hvaležen in verjamem, da lahko v prihodnje skupaj ustvarimo še veliko pozitivnih in uspešnih zgodb. Razumevanje podjetništva je ključno, a vendarle je pomemben tudi pogled v prihodnost. Pogled, kako ustvarjati še boljše in uspešnejše zgodbe.«

dav

Srečanje je potekalo v kongresni dvorani hotela MD – prej hotel Malograjski dvor. Člani PKK so izkazali veselje, da je edini kamniški hotel v centru mesta znova odprl svoja vrata in pokazali navdušenje tako nad nivojem postrežbe kot nad kvaliteto ponudbe. Vodstvu in ekipi hotela so zaželeli vso srečo za naprej.

Nina Irt

Podjetniški klub Kamnik

Stiki z javnostmi