201905.20

Sofinanciranja za digitalni marketing, strategije, dvig kompetenc, certifikati kakovosti …

Slovenski podjetniški sklad nadaljuje z objavo Vavčerjev za različne storitve za podjetja. Objavljeni so različni vavčerji, ki se nanašajo na digitalizacijo , vpeljavo ali obnovo certifikatov, za statusno preoblikovanje družb in tudi za kibernetsko varnost. Vavčerski sistem je nov program spodbud malih vrednosti za  mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji. Sistem omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence. Podjetja lahko hitro in na enostaven način prejmejo vavčerje za različne vsebine, dodatna prednost za podjetja pa je, da ni rokov za oddajo vloge, saj so vavčerji na voljo skozi vse leto. Po zagotovilih MGRT bo po oddaji vloge sledila hitra obravnava.

Podjetja lahko preko vavčerjev pridobijo nepovratna sredstva v različnih višinah glede na pogoje posameznega vavčerja. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 30.000 EUR/letno. Vavčerji so za podjetja na voljo skozi vso leto za upravičene stroške nastale od 01.01.2019 dalje, rokov za prijave ni.

Vavčer za digitalni marketing

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing, ki obsega novo spletno stran/mobilna  aplikacija, spletno trgovino ali rezervacijsko platformo. Za izdelavo nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) ter izvedba testiranja lahko MSP pridobi do 2.000 EUR, prav tako za izdelavo mobilne aplikacije ter izvedbo testiranja, za vzpostavitev lastne spletne trgovine do 2.500 EUR in za vzpostavitev lastne rezervacijske platforme tudi do 2.500 EUR. Višina sofinanciranja je do 60 % upravičenih stroškov, skupno pa lahko MSP dobi do 8.500 EUR.

Vavčer za pripravo digitalne strategije

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti: oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja. Sofinanciranje je v višini 60 % upravičenih stroškov od najmanj 1.000 EUR do največ 9.999 EUR.

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega  kadra za ključna področja digitalizacije. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja. Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjih izvajalcev,  ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu usposabljanj pri DIH Slovenija. Sofinanciranje je v višini 60 % upravičenih stroškov od najmanj 1.000 EUR do največ 9.999 EUR.

Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi različne družbe k statusnemu preoblikovanju: samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno, zadruge v gospodarsko družbo ali obratno. Predmet  javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja. Upravičeni stroški so stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega  preoblikovanja, notarski stroški, stroški  revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranj. Sofinanciranje je v višini 60 % upravičenih stroškov od najmanj 1.000 EUR do največ 5.000 EUR.

Vavčer za certifikate kakovosti

Namen vavčerja je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k pridobitvi in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in storitev in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. MSP bodo lahko pridobila sofinanciranje upravičenih stroškov akreditacijskega organa za pridobitev in vzdrževanje certifikata. Sredstva bodo pod pogoji, objavljenimi v pozivu, na voljo tudi za sofinanciranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev certifikata. Vavčer je namenjen za pridobitve ali obnove certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih /evropskih /enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS). Sofinanciranje je v višini 60 % upravičenih stroškov od najmanj 1.000 EUR do največ 9.999 EUR.