201909.01

Srečanje z gospodarskim ministrom

Razširjeni upravni odbor Podjetniškega kluba Kamnik se je v sredo, 28.8.2019 srečal z ministrom Zdravkom Počivalškom, ki se je zjutraj na Občini Kamnik sestal tudi z ekipo župana Mateja Slaparja. Tekom dopoldneva se je udeležil slovesnosti ob 25. obletnici prvega bazena v Termah Snovik, ki so danes primer dobre prakse na področju zdraviliškega turizma, dan pa zaključil v družbi kamniških podjetnikov, s katerimi je iskal rešitve za izzive, s katerimi se soočajo na področju turizma, prodora na mednarodne trge in dviga kompetentnosti prehranske industrije.

slapr

Jernej Tovšak, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, minister Zdravko Počivalšek, župan Občine Kamnik Matej Slapar in razširjeni upravni odbor Podjetniškega kluba Kamnik – Urban Bergant, Elektrina, Uroš Rak, Vakuumtech

S turističnega vidika se Občina Kamnik srečuje z izzivom, kako povečati prilive iz naslova turističnih nočitev ob dejstvu, da je omejena z nastanitvenimi kapacitetami in nima sredstev za investicije vanje, teh pa ne podpira niti trenutna finančna perspektiva EU. Minister je tako znova spomnil na namenski posojilni sklad, nad katerim bdi SID banka in ponuja ugodna posojila ravno za investicije na področju turizma. Pojasnil je tudi, da Kamniku in sosednjim občinam naravne danosti omogočajo 12-mesečni turizem, v katerem v resnici leži ključ do povečanja prilivov z naslova turizma – ne samo v tej občini, temveč v celotni Sloveniji. Ob tem so predstavniki občine izpostavili tudi, da jim bistveno primanjkuje kakovostnega kadra v gostinstvu. Ker to ni le izziv Kamnika temveč tudi ostalih občin in podjetij, smo v okviru Javnega razpisa za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij kar 30 % sredstev namenili v ta namen – ena izmed 34-ih vodilnih turističnih destinacij je tudi Kamnik, vse skupaj ustvarijo 98 % vseh turističnih nočitev. Omenjeni razpis je ekipa ministrstva vodilnim destinacijam predstavljala v četrtek, 29.8.2019.

Na strani podjetniške aktivnosti bi občina želela širiti obstoječo ekonomsko-poslovno cono, a je ob tem trčila na kmetijska zemljišča. Minister Počivalšek je ponovno poudaril, da je v tovrstnih situacijah vsakič znova potrebno tehtati interese – ekonomske, infrastrukturne, kmetijske, okoljske ter širše družbene – in se na podlagi tega odločiti, če je bolj smotrna rešitev obstoječih ekonomskih con, ki so že priključene na neko ustrezno komunikacijsko omrežje ali pa graditi nove. Želja občine je tudi revitalizacija področja nekdanje Kemične industrije Kamnik. Za ureditev komunalne infrastrukture področja, ki ga lokalno prebivalstvo pozna pod imenom smodnišnica, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo lahko nameni določen obseg sredstev, in sicer v okviru javnega razpisa za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture.

Minister se je v danes udeležil tudi slovesnosti v Termah Snovik, kjer so pred slabimi tridesetimi leti postavili vrtino za termalno vodo, danes pa so terme sinonim za prve eko terme v Sloveniji in vzor za marsikaterega evropskega konkurenta. Vseeno se tako v termah kot v občini ubadajo z vprašanjem, kako goste tu zadržati dlje. Na to vprašanje so odgovore iskali tudi udeleženci okrogle mize, kjer je minister znova poudaril: “Vaši bazeni bodo polni le, če bodo ljudje lahko tu in v okolici doživeli še kaj več. In tu smo pri glavnem izzivu – ne boste zmogli sami, ozrite se čez meje svoje občine, povežite s konkurenti in postanite partnerji.”

Minister je obisk sklenil na srečanju s kamniškimi podjetji, ki se je odvilo na pobudo župana in Podjetniškega kluba Kamnik. Glavno razvojno oviro podjetniki vidijo v počasnosti državnega aparata pri sprejemanju različnih okoljskih in gradbenih dovoljenj, neustrezni infrastrukturni opremljenosti določenih področij z razvojnim potencialom ter vedno bolj naraščujočo potrebo po oskrbi s pitno vodo na Veliki planini, ki je priljubljena destinacija za aktivna in zelena doživetja – ne le v Kamniku, temveč v celotni makrodestinaciji Osrednja Slovenija in Ljubljana. Podjetniki predlagajo tudi ustanovitev regijskega tehnološkega centra za kompetence za prehransko industrijo, kjer je ministrova ekipa potegnila vzporednice s kompetenčnim centrom na področju lesne industrije ter že vzpostavljenimi strateško razvojno inovacijskimi partnerstvi. Tretja večja tema pogovora s podjetniki pa je bila internacionalizacija, kjer je minister podjetjem predstavil ukrepe, ki jih ministrstvo skupaj z Javno agencijo SPIRIT Slovenija izvaja – med drugim tudi sofinanciranje nastopov na tujih, mednarodno prepoznavnih sejmih.

hribar 3

Razširjeni upravni odbor Podjetniškega kluba Kamnik – Ivan Hribar, Terme Snovik, Aleš Ocepek, Arboretum Volčji potok, Stanislav Knez, Matija Matičič, MM Sol in KIKštarter, Matjaž Jug, ETC Adriatic in KIKštarter, Tomaž Lah, Nektar Natura


VIR: SZJ: Minister Zdravko Počivalšek s kamniškimi podjetniki in županom o ukrepih za konkurenčnost, Karin Jurman Marn, Predstavnica za odnose z javnostmi

Mediji o dogodku:

https://www.sta.si/2670750/pocivalsek-v-kamniku-tudi-o-turisticnih-priloznostih

http://www.morel.si/Notranja_politika/Minister_Pocivavsek_Kamnicanom_pojasneval_kako_naj_se_lotijo_turizma/