201811.25

Stojan Hergouth, generalni direktor Jata Emona d.o.o. prevzel funkcijo predsednika Podjetniškega kluba Kamnik, bivši predsednik Aleš Juhant ponosen na doseženo prepoznavnost kluba

 

dav

Gostje in člani na 6.skupščini PKK Podjetniškega kluba Kamnik


V torek, 20.11.2018,  je Podjetniški klub Kamnik na svoji šesti skupščini soglasno potrdil novega predsednika, ki je z današnjim dnem postal Stojan Hergouth, generalni direktor Jata Emona d.o.o.. V svojem nagovoru je članom kluba predstavil svojo vizijo delovanja kluba za naprej. Na skupščini je svoja dva zaporedna mandata zaključil Aleš Juhant (sedanji podpredsednik kluba), ki je članom kluba podal poročilo o preteklem delovanju in aktivnostih ter se zahvalil vsem sodelujočim za skupno prizadevanje v vseh projektih in aktivnostih, ki so pripomogle tudi k prepoznavnosti kluba v Sloveniji in tujini. Generalni sekretar Matej Slapar je v svojem rednem poročilu seznanil člane s poslovanjem kluba in aktualnim članstvom. Klub danes šteje šestdeset močnih in zdravih podjetij iz Kamnika in okolice. Svojo pohvalo je članom Podjetniškega kluba Kamnik podal tudi podžupan v začasni funkciji župana Občine Kamnik, Igor Žavbi in poudaril pomembnost sodelovanja med klubom in Občino Kamnik. Vse prisotne pa je s svojim žarom in zgodbo o uspehu navdušil tudi mladi uspešni podjetnik Mirza Ljubijankić, ki je svojo podjetniško idejo razvil v Zadrugi KIKštarter in je Sloveniji poznan po svojih zdravih osvežilnih napitkih – prvih tovrstnih v Sloveniji – Kambuchi.

 

dav

Igor Žavbi, podžupan v začasni funkciji župana Občine Kamnik, Stojan Hergouth, novi predsednik Podjetniškega kluba Kamnik in direktor Jata Emona d.d., Aleš Juhant, podpredsednik Podjetniškega kluba Kamnik in direktor Metal Profil d.o.o., Matej Slapar, generalni sekretar Podjetniškega kluba Kamnik in podžupan Občine Kamnik

V svojem uvodnem nagovoru je – sedaj bivši predsednik – Aleš Juhant toplo pozdravil vse prisotne in se članom Podjetniškega kluba Kamnik zahvalil za številčno udeležbo.


Sodelovanje Podjetniškega kluba Kamnik z Občino Kamnik

V svojem pozdravnem nagovoru je podžupan v začasni funkciji župana Občine Kamnik, Igor Žavbi poudaril pomembnost sodelovanja med Podjetniškim klubom in Občino Kamnik ter pohvalil vztrajnost, učinkovitost in predanost skupnemu cilju: »Razvoj Podjetniškega kluba Kamnik  spremljam že od začetka in ste lahko upravičeno ponosni na svoje dosežke. Vaša vloga za razvoj kamniškega gospodarstva je velika in poleg razvoja in svojega dela opravljate še poslanstvo spodbujanja mladih inovativnih podjetnikov, kjer vam je Občina Kamnik vedno stala ob strani v preteklosti in – prepričan sem – da bomo s sodelovanjem nadaljevali tudi v prihodnosti ter ga še nadgradili.«


»Zadovoljen sem in ponosen, da Podjetniški klub Kamnik združuje tako stroko kot socialni moment in vrednote« – Aleš Juhant

Tradicionalno je – že šesto skupščino – vodil Matej Slapar, generalni sekretar kluba (in podžupan Občine Kamnik), ki so ga člani potrdili tudi kot delovnega predsednika skupščine. Za zapisnikarja so potrdili Nino Irt, zunanjo strokovno sodelavko kluba, odgovorno za stike z javnostmi, ter soglasno potrdili dnevni red uradnega dela šeste skupščine.

V poročilu predsednika je Aleš Juhant predstavil celovito delovanje kluba za čas njegovih dveh zaporednih mandatov predsednika od januarja leta 2017 do danes: » Zadovoljen sem s svojim delom v klubu v smislu dvigovanja prepoznavnosti kluba in vsega kar smo skupaj ustvarili. Prav gotovo je bila prelomna točka v promociji kluba Kamniški podjetniški forum – vrhunski podjetniški talk show z vrhunskimi govorniki okrogle mize, ki smo ga junija organizirali s Časnikom Finance. Tako smo vzbudili pozornost v različnih poslovnih javnostih, v medijih, med tujimi veleposlaniki, na Gospodarski zbornici Slovenije, v Slovenskem podjetniškem skladu in še bi lahko našteval.

Na tem mestu se posebej zahvaljujem Občini Kamnik in podžupanu v začasni funkciji župana Igorju Žavbiju za dolgoletno odlično in korektno sodelovanje in prosim, če zahvalo predate tudi predsedniku vlade Marjanu Šarcu, saj sva prav midva podpisala protokol o medsebojnem sodelovanju. Ves čas so se držali vseh naših dogovorov. Takrat nas je župan Marjan Šarec mnogokrat poklical in na nas usmeril svoje goste iz sveta tako gospodarstva kot zunanje politike, ki so se želeli srečati z lokalnimi močnimi podjetji in člani Podjetniškega kluba Kamnik. Zahvaljujem se tudi Mateju Slaparju, podžupanu Občine Kamnik, ker je ves čas skrbel, da smo bili obveščeni o dogajanju na Občini in nas povezoval. Moram pohvaliti oba županska kandidata, ki sta danes z nami, ker imata oba razumevanje za podjetništvo in gospodarski razvoj.«

Aleš Juhant je poudaril tudi pomen Podjetniškega kluba pri ozaveščanju dijakov GSŠRM Kamnik, ki skupaj redno letno organizirata Karierno tržnico ter okrogle mize o podjetništvu in pozval člane kluba, da se vsako leto v čim večjem številu na ta način predstavijo dijakom, ki tako dobijo realno predstavo o izbiri svojega nadaljnjega izobraževanja in izbire poklica.

»Pomembna prelomnica je bila tudi ustanovitev Zadruge KIKštarter in nakup stavbe, za katero so ustanovni člani zadruge zbrali dovolj sredstev in jo sedaj s temi sredstvi tudi obnavljamo. Z ustanovitvijo smo ponovno pokazali svoje vrednote, ki jih je povzela tudi Zadruga: delo, poštenje, učenje.

Za  Podjetniški klub Kamnik in njegove člane ter za celotni Kamnik  so pomembne povezave, ki smo jih dobili z obiskom ministra za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška. Ob obisku smo dobili zagotovilo, da se vedno lahko obrnemo na njih in določene stvari se bodo sedaj lahko odvile v sedanjem vladnem mandatu,« je spomnil Juhant.

»Posebno smo bili veseli obiska predstavnikov Gospodarske zbornice Slovenije, saj so nas prepoznali kot zanimiv model sodelovanja deležnikov gospodarstva v regiji. Rezultati se že kažejo v financiranju manjših dogodkov v okviru programov Zadruge KIKštarter. Prav tako je za nas pomembno, da so nas poklicali iz Slovenskega podjetniškega sklada in predstavili svoje programe in načrte za leto 2019. Tudi PKK je predstavil svoje programe. Matija Matičič bo za Zadrugo KIKštarter sledil aktualnim razpisom. Z zanimanjem so prisluhnili predstavitvi programov in lahko si obetamo dobro sodelovanje.

Z zanimanjem so našim predstavitvam poslovnega modela prisluhnili tudi predstavniki kitajske gospodarsko-turistične organizacije, ki jih je k nam pripeljal zaveden Kamničan Roma Petrov, ki s svojo ženo Kitajko in otroci že 18 let živi v Shanghaju.

Že drugič nas je obiskal Indijski veleposlanik z gospodarsko delegacijo in prav tako nizozemski veleposlanik. Od vseh obiskovalcev iz tujine smo bili deležni pohval in občudovanja naši zgodbi o povezovanju in sodelovanju v lokalnem okolju in širše v regiji«, je še povedal Juhant in se zahvalil tudi ekipi upravnega odbora Podjetniškega kluba Kamnik ter vsem, ki so aktivno sodelovali na različnih področjih.

Poročilo predsednika so člani kluba soglasno sprejeli in potrdili.


Zagnanost in entuzijazem upravnega odbora in članov Podjetniškega kluba Kamnik

Matej Slapar, generalni sekretar kluba, je v svojem poročilu navedel, da je imel upravni odbor v zadnjem mandatu osem rednih sej, dve dopisni seji, udeležba članov upravnega odbora pa je bila kar 85 odstotna – kar kaže na izredno osebno zavzetost, da se Podjetniški klub Kamnik razvija in raste naprej. Na večini sej sta bila prisotna tudi Matjaž Jug, direktor Zadruge KIKštarter in Matej Humar, direktor KIKštarter pospeševalnika, kar kaže tudi na odlično sodelovanje med tremi različnimi institucijami s skupnimi cilji. Matej Slapar je povedal, da je bilo včlanjenih 62 članov, vendar smo morali po statutu kluba dva izločiti zaradi neplačevanja članarin. Poudaril je, da je bila odločitev prvotnega vodstva kluba, da klub članarin ne porablja za kakršnekoli reprezentance, kar velja že štiri leta. Tudi poročilo  generalnega sekretarja so člani kluba soglasno sprejeli in potrdili.


Izvolitev novega predsednika in podpredsednika Podjetniškega kluba Kamnik

Po predlogu Aleša Juhanta so člani kluba soglasno potrdili sklep, da je skupščina PKK za novega predsednika Podjetniškega kluba Kamnik izglasovala Stojana Hergoutha. Podpredsednik pa je postal Aleš Juhant, ki se je obvezal, da bo novemu predsedniku stal ob strani in še aktivno sodeloval pri obnovi stavbe KIKštarter.

dig

Matej Slapar, generalni sekretar Podjetniškega kluba Kamnik in požupan Občine Kamnik ter Stojan Hergouth, novi predsednik Podjetniškega kluba Kamnik in direktor podjetja Jata Emona d.d.

dav

Stojan Hergouth, novi predsednik Podjetniškega kluba Kamnik in Aleš Juhant, novoizvoljeni podpredsednik Podjetniškega kluba Kamnik


Novi predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Stojan Hergouth se je na kratko predstavil in  nagovoril prisotne: »Kljub temu, da se imam bolj za administrativnega direktorja kot podjetnika, bom sledil svoji začrtani viziji za razvoj kluba in dal poudarek predvsem povezovanju med člani, saj se moramo poznati in srečevati, da lahko izmenjamo dobre podjetniške ideja in se poslovno povezujemo. Prav tako se zavezujem, da se bom zavzel za ponovni podpis protokola o sodelovanju z naslednjim županom Občine Kamnik in si prizadeval, da bo Podjetniški klub Kamnik dobil formalno in obvezujočo vlogo svetovalca za gospodarstvo Občini Kamnik. Osredotočil se bom k organizaciji izobraževalnih dogodkov, kjer se bomo seznanjali z novostmi iz področja poslovanja, bančništva, razpisov… »

Z govorom  novega predsednika je bil zaključen tudi uradni del šeste skupščine Podjetniškega kluba Kamnik.


Strokovnjak za motivacijo in direktor Zadruge KIKštarter Matjaž Jug hvaležen za nakup in obnovo stavbe

dav

Matjaž Jug, direktor zadruge KIKštarter in direktor podjetja ETC Adriatic

» V tem času smo postali samostojna enota Zadruga KIKštarter, dobili smo sredstva za nakup in obnovo stavbe, sodelujemo še naprej s Podjetniškim klubom Kamnik, šolami… V KIKštarterju mladi podjetniki dobijo svojo prvo pisarno že za 25 evrov mesečno in trenutno vsak dan k nam  prihaja »delat« kar petindvajset ljudi. Organiziramo 70 dogodkov letno. V šoli podjetništva, kje mladim podajamo konkretna znanja,  pa smo oblikovali posamezne veje kot so podjetnost, tehnika in prodaja. Imamo elektrotehnično in mizarsko delavnico. Veseli pa smo, da sta zapolnjena tako Startup šola kot  Startup weekend , kjer PKK pomaga s finančnimi nagradami in člani sodelujejo kot komisija za ocenjevanje startup idej.

Ponosni smo, da del lastnih sredstev iz naslova najemnin že vlagamo nazaj v center – tako smo kupili nov rezkalnik, nov projektor, nove mize in stole.

Še posebno smo veseli, da naš center postaja dom tako za mlade podjetnike kot za večje podjetnike. In ponosno lahko povem, da mladim podjetnikom pomagamo od pisarne do sklada oz. finančnih sredstev.

V Startup šoli je štirideset mladih šolarjev iz 8. In 9. razredov dva meseca izdelovalo to lučko, ki je sedaj pred vami. Prepričan sem – če jih bomo sedaj znali motivirati in spodbujati na takšen način, si bomo privzgojili motiviran, strokoven in sposoben kader. V naši šoli nudimo majhna znanja, ki pomagajo mladim ljudem, da bodo boljši in uspešnejši na svoji poklicni poti


»Vse delam z dušo in še živim lahko od tega – kaj je lahko še lepše?« – Mirza Ljubijankić

dav

Mirza Ljubijankič, mladi podjetnik, Kambucha


Matjaž Jug je povabil mladega podjetnika Mirzo Ljubijankića, ki je svojo podjetniško idejo razvil prav v Zadrugi KIKštarter in je Sloveniji poznan po svojih zdravih osvežilnih napitkih – tovrstnih prvih v Sloveniji – Kambuchi.

»Moja podjetniška pot je zanimiva, ker se kar nekaj časa sploh nisem zavedal kaj sledi prvotni ideji, da bi z alternativnimi metodami pomagal bolnemu očetu. V tujini sem spoznal posebno zdravilno gobo in kmalu začel pripravljati zdravilni napitek  Kambucho za očeta, zase, za domače.

Potem sem se srečal z Matjažem Jugom in Andrejem Podbevškom in jima na podjetniškem krožku pred vsemi sošolci v šoli sramežljivo predstavil svoj podjetniško idejo: »Jaz imam doma Kambucho.«

Nato sem se v KIKštarterju naučil kako naj predstavljam idejo in izdelek in sem že v srednji šoli dobil navdih za podjetništvo. Čutil sem, da bom prvi v Sloveniji, ki bo uspel s to idejo in sem res! Tako imam sedaj svojo proizvodnjo v Volčjem potoku in svoje redne odjemalce tako v Kamniku kot v Ljubljani. Slišal pa sem, da je celo hrvaška predsednica Kolinda dobila eno flaško kambuche…

Od ideje do investitorja in realizacije ideje – vse delam z dušo in še živim lahko od tega – kaj je lahko še lepše?«


dav

mag. Urban Bergat, član upravnega odbora Podjetnikega kluba Kamnik in direktor podjetja Elektrina d.o.o.

Dve nekoliko starejši ideji, ki sta se prav tako izvalili v valilnici idej KIKšatrer centru, je slikovito predstavil mag. Urban Bergant, prvi predsednik Podjetniškega kluba Kamnik: » Eno leto nazaj smo prek KIKštarter pospeševalnika podprli mlado podjetnico Anjo Bordon, ki je najprej imela različne odlične naravne kremice, sedaj pa izdeluje na Kolagen shot. Udeležili smo se podjetniškega dogodka v sklopu projekta Štartaj, Slovenija! (predvaja se na POP TV) v NLBjevi poslovalnici v Kamniku, kjer se je predstavila Anja Bordon, ustanoviteljica blagovne znamke Gaia Naturelle in ustanoviteljica podjetja Hungry Skin, v katerega je podjetniški sklad KIKštarter pospeševalnik d.o.o. vložil finančna sredstva in so jo člani pospeševalnika in PKK-ja podprli tudi na takšni predstavitvi.

Dve leti nazaj pa je Rok Colarič k nam prišel z idejo za gretje mleka za dojenčke na nekoliko drugačen način. Niso vedeli, da je pred njim tako trnova pot razvoja, poskušanja, padcev idej in novih zagonov. Vmes se je zgodilo kar nekaj dokapitalizacij od različnih investitorjev in – danes imajo fantje 200.000 evrov v orodjih za proizvodnjo stekleničk z grelnikom, prvih 100 kosov so ravno odpremili, naslednjih 2.500 kosov bo še do konca leta odpremljeno na angleški trg. Dejansko žanjejo navdušenje kamor koli pridejo s tem produktom. Tako je Sleepy Bottle – slovenski startup z inovativno stekleničko za dojenčke, predstavljen po celem svetu – od Amerike – Silicon Valley, Evrope – vse do Londona. Načrtovano je širjenje prodaje na Amazon.

Glede na to, da so fantje izjemno komunikativni in marketinško prodorni, verjamemo, da se bodo po svojih ustreznih kanalih še širili na evropski trg.«


Rok Colarič, Borut Pahor,Andrej Kiska Rok Colarič, Borut Pahor, Andrej V

Direktor Sleppy Bottle  Rok Colarič z Borutom Pahorjem, Predsednikom Slovenije, in Andrej Kiska, predsednik Slovaške republike

Pripravila in zapisala:

Nina Irt

Stiki z javnostmi

Podjetniški klub Kamnik