201610.21

Z ENERGIJO NARAVE ČISTA, DOSTOPNA, UČINKOVITA IN VZDRŽNA ENERGIJA – EDINA PRAVA ODLOČITEV IN ALTERNATIVA

STROKOVNO SREČANJE, četrtek, 20. oktober 2016, ob 10.30, klubski prostor Hrast, Terme Snovik

Namen strokovnega srečanja je z aktualnimi in perspektivnimi vsebinami s področja trajnostnih virov energije in rabe energije odličnih predavateljev obeležiti 55 let od ustanovitve kamniškega podjetja Zarja in 25-letnico Zarje Kovis, d. o. o. Kamnik, podjetja za strojne, elektro in plinske inštalacije, energetske sisteme, projektiranje in inženiring. Strokovno srečanje je bilo odprtega tipa, udeležilo pa se jih je skoraj 60 gostov. Med njimi so bili poslovni partnerji, zaposleni in nekdanji zaposleni v teh podjetjih, strokovna in splošna javnost. Predstavljena in argumentirana sta bila pomen in vloga energetskih sistemov z energijo narave. Ti sistemi omogočajo tako tehnološki razvoj in splošni napredek kot konkurenčno gospodarjenje v perspektivi sonaravne prihodnosti kot je zapisano v podnaslovu strokovnega srečanja.

Cilj strokovnega srečanja je, da splošna, politične, strokovne in podjetniške javnosti, predvsem pa mlada generacija – na srečanju je bilo tudi nekaj dijakov kamniške gimnazije – vidijo svojo konkretno nujnost in perspektivo življenja in ustvarjanja, ter da jih za to navduši in motivira.

Na začetku je prisotne pozdravil župan Občine Kamnik, Marjan Šarec, čestital direktorju Zarje Kovis, Kamnik Ivanu Hribarju za jubilej ter mu izročil  Zahvalo Občine Kamnik, na kateri je napisano: S spoštovanjem do okolja, z znanjem, dolgoletnimi izkušnjami in inovativnostjo hodite z energijo narave po poti uspeha ter nosite ime Kamnika izven njegovih meja.

Vsak od predavateljev strokovnega srečanja je v konceptu omnibusa predstavil svoj del področja, s katerim se ukvarja na področju trajnostnih virov in rabe okolju prijazne energije, izpostavljena pa je bila še nujnost povezovanja vseh deležnikov, od posameznika, do podjetij, lokalne skupnosti in vlogo države ter Evropske unije. Konkretno so bili predstavljeni aktualni viri sofinanciranja ter primeri dobrih praks. V novi finančni perspektivi do leta 2020 je namreč preko različnih razpisov na voljo še več finančnih sredstev kot do zdaj. Predavanja bodo kasneje objavljena tudi v Zborniku. Predavanja, ki jih je povezovala Bojana Planina, pa so si sledila po naslednjem programu:

Prof. dr. Peter Novak, univ. dipl. ing. str., upok. profesor Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Naslov:  Izzivi energetike v Sloveniji. Nosilci energije; slovenski sonaravni energetski potencial; energija-ekologija-ekonomija; energetski koncept Slovenije.

Ker živimo v obdobju velikih družbenih in gospodarskih sprememb in se bližamo prelomni točki razvoja človeštva, je nujna sprememba naše skupne dolgoročne razvojne paradigme. Zagotovo je prava odločitev sonaravni energetski koncept. Mogoče ga je izvesti v naslednjih 35-ih letih, seveda postopoma, z vključevanjem tudi nezaposlenih v nov tip energetskega gospodarstva, ki bo decentralizirano, torej lokalno, in tehnološko pametno. Ni omejitev kapital, omejitev je v glavah. S pogumom in spoznanjem, da smo lahko boljši in naprednejši od drugih, je realna opcija, da se obrnemo k soncu in da je naš cilj krožno gospodarstvo z naravnim kroženjem ogljika.

Mag. Gregor Rome, magister ekonomije, univ. dipl. inž. str., Ekosklad Republike Slovenije

Naslov: Varovanje okolja in boljša kakovost bivanja s pomočjo aktualnih razpisov financiranja.

Predstavil je konkretna in aktualna ugodna posojila, subvencije (nepovratne finančne spodbude in pomoč) za   občane, pravne osebe, lokalne skupnosti in kreditiranje gradenj novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega  družbenega pomena (vrtcev, šol, telovadnic, muzejev …), dejavnosti ozaveščanja javnosti in brezplačno energetsko svetovanja za občane – Ensvet. Izpostavil je pozitivne učinke preteklih spodbud Ekosklada, ki so tako okoljski kot ekonomski in socialni – npr. zmanjšanje sive ekonomije, uporaba strateških materialov, lesa, biomase …

Kratko informacijo o  novi finančni perspektivi na področju energetike 2014-2020 je predstavil Uroš Habjan, mag. manag.; Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije.

Naslov: Sofinanciranje OP 204-2020. Trajnostna raba, proizvodnja energije in pametna omrežja. Sredstva so namenjena za veter, sonce, biomaso, geotermalno in hidro energijo, za javne stavbe in gospodinjstva, pametna omrežja, daljinsko ogrevanja in polnilnice za e-avtomobile. Predstavil je tudi merila za izbor pridobitve sredstev.

Rajko Leban, univ. dipl. inž. str., direktor Goriške lokalne energetske agencije.

Naslov: Pridobivanje finančnih sredstev za projekte trajnostne energije; primeri dobre prakse.

Navdušil je s projekti dobre prakse, s katerimi so v tej agenciji dosegli velike prihranke skozi doseganje energetske samooskrbe regije s stalnimi izboljšavami energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije. Viri financiranja so bili različni razpisi, poleg že predstavljenih še iz švicarskega prispevka. Navdušil je z delujočim  modelom javno-zasebnega partnerstva in energetskega pogodbeništva. Vsem projektom pa so ključni prihranki, ki poplačajo investicije.

Mag. Boris Sučić, univ. dipl. inž. el., Inštitut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost.

Naslov: Kultura energetske učinkovitosti – krepitev znanja in priložnosti za energetsko učinkovite projekte.

Naša prihodnost temelji na pametnih tehnologijah, trajnostni naravnanosti in socialni vključenosti. Z novimi znanji in učinkovito tehnologijo lahko na svetu do leta 2035 dosežemo znižanje globalne rabe energije za 20 % glede na leto 2010, kar predstavlja največji neizkoriščeni in ekonomsko zanimivi domači vir energije. Slovenija je na dobri poti, saj ohranja korak s svetovno konkurenco. Povezava med teorijo in prakso je ključnega pomena. Tudi preko njihovega izobraževalnega programa EUREM (Evropski energetski menedžer) lahko postanete energetski menedžer, ki zna planirati in izvajati projekte učinkovite rabe okolju prijazne energije in njenih prihrankov.

Ivan Hribar, direktor Zarje Kovis, d. o. o., Kamnik. Naslov: Podjetniške priložnosti, izzivi in vizija. Pot podjetij Zarja in Zarja Kovis, d. o. o., Kamnik z energijo narave za potrebe ljudi in konkurenčnega trga.

Evolucijo podjetja od Zarje do Zarje Kovis, Kamnik so vedno zaznamovala nova znanja in izkušnje skupaj velikega števila zaposlenih, res vedno s pogled naprej za potrebe ljudi in trga. Vse to je platforma za podjetniške priložnosti, sprejemanje izzivov in vizijo, povezano z energijo narave, ki ji bodo sledili tudi v prihodnje.

Vsi so se strinjali, da je vizija Slovenije do leta 2050 realna  in imamo za to tudi odlične pogoje.

Slovenija lahko postane prepoznavna na področju trajnostne graditve in obnovljivih virov energije. Za to imamo čudovite pogoje. Smo že prva država na svetu, imenovana ZELENA DESTINACIJA. Torej smo v svetu že prepoznavni na področju trajnostnega razvoja.

Vemo, da se še tako plemenita ali nujna odločitev in vizija zagotovo najlaže in najhitreje uresničujeta s projekti, ki so ekonomsko upravičeni. Ključni so prihranki in pa seveda usklajeno delovanja vseh deležnikov, skupnosti in družbe v celoti. Zato lahko skupaj verjamemo, da bo Sloveniji s pravilnim pristopom že do leta 2050 lahko uspelo nad 70 odstotkov znižati emisije toplogrednih plinov in imeti sonaravno energetsko prihodnost.

In kot nam sporoča narava, da ona ne potrebuje ljudi, temveč da ljudje potrebujemo naravo, je naša usoda na planetu, kjer lahko živimo, le v naših rokah. Naša edina opcija je živeti v sozvočju z naravo in njenimi zakoni, ki so tudi naši zakoni.

Srečanje so sklenili s praznovanjem v restavraciji Potočka Term Snovik, kjer je zbrane s svojim nastopom navdušila perspektivna klarinetistka, učenka 6. razreda Glasbene šole Kamnik, Eva Leskovec, ki jo na klavinovi spremljal Marko Heričko, prof. in s slavnostnim razrezom torte.