202304.26

Zakon o zaščiti prijaviteljev

Zakon o zaščiti prijeviteljev prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, določa pa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju. Te so določene v prvem delu zakona in obsegajo tudi rok za vzpostavitev prijavnih poti:

– do 23. maja 2023 za zavezance v javnem sektorju in za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi, ter
– do 17. decembra 2023 za zavezance v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 (za nekatere izjeme več kot 10) zaposlenih.

Gre za preko 2500 zavezancev, ki morajo do zgoraj omenjenega roka v skladu z zakonom vzpostaviti notranji sistem za prijavo nepravilnosti znotraj organizacije. Vzpostavitev notranje prijavne poti obsega imenovanje zaupnika, opredelitev naslova za prejem prijave ter sprejem notranjega akta, v katerem bodo opisane posebnosti obravnave prijave, pri kateri ne sme priti do razkritja identitete prijavitelja.

ZZPri z namenom zaščite javnega interesa določa:

  • načine in postopke za prijavo in obravnavo kršitev predpisov, za katere so posamezniki
    izvedeli v delovnem okolju:
  • notranja prijavna pot,
  • zunanja prijavna pot,
  • javno razkritje kršitev;
  • ukrepe za zaščito posameznikov, ki prijavijo ali javno razkrijejo informacije o kršitvi;
  • podporne ukrepe zaradi preprečitve ali odprave povračilnih ukrepov;
  • pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije;
  • kazenske določbe (prekrški).

Več informacij o postopkih ter akti, kako vzpostaviti sistem ustrezne notranje prijavne poti v podjetjih, je  na voljo za člane Podjetniškega kluba Kamnik.