201706.27

Kamniška podjetja z visoko rastjo dodane vrednosti, a za povprečjem še vedno zaostajajo

Dodana vrednost na zaposlenega, kazalnik, ki je v naših krajih pogosto rabljen pri ocenjevanju uspešnosti družb, se v zadnjih letih v Sloveniji neprestano povečuje, približno dva odstotka letno. Rast dodane vrednosti na zaposlenega kamniških podjetij pa je izrazitejša, lani kar sedemodstotna.

Povprečno kamniško podjetje je lani ustvarilo 39.797 evrov neto dodane vrednosti, kar je pet odstotkov pod slovenskim povprečjem. Če se zazremo v ostale občine v osrednji Sloveniji, ugotovimo, da so dodane vrednosti v povprečju višje kot v kamniških podjetjih. Predvsem izstopajo podjetja registrirana v mengeški občini z več kot 72 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega. To gre pripisati predvsem visoki dodani vrednosti tam registriranega Interblocka s 235 tisoč evrov dodane vrednosti na 156 zaposlenih v letu 2016.

dodana vrednost_16

Kaj sporoča podatek o dodani vrednosti na zaposlenega? Poenostavljeno povedano pove, koliko v poslovnem procesu podjetje, potem ko od prihodkov odštejemo neposredne stroške poslovanja (blaga, materiala, storitev), ustvari na zaposlenega. Več kot ostane, več se lahko namenja za zaposlene, investicije, plačilo obresti in plačilo davkov in delitev dobička.

Kot smo ugotovili v majskem prispevku, so prihodki od prodaje kamniških podjetij lani v povprečju zrasli za 7,6 odstotka oziroma 37 milijonov na 523 milijonov evrov. Za primerjavo omenimo, da rast prodaje povprečnega slovenskega podjetja znaša 3,5 odstotka, torej polovica kamniške rasti.